Bouwlocatie voor woonbestemming
Steekterweg 202
te Alphen aan den Rijn

Verwacht

0

Objectinformatie

Adres:
Steekterweg 202, 2407 BK Alphen aan den Rijn
Huidig gebruik:
Niet in gebruik
Bestemming:
"Wonen"
Perceelgrootte:
ca. 1.900 (voorlopig) m²

Bouwkavel voor de realisatie van een vrijstaande villa of een kleinschalig appartementengebouw te Alphen aan den Rijn

Let op: dit object wordt aangeboden door de provincie Zuid-Holland en valt daarmee buiten de verkoopprocedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de betreffende makelaar.

De provincie Zuid-Holland biedt binnenkort een bouwkavel aan van 1.900 m2 waarvan een gedeelte bebouwd mag worden en een gedeelte moet dienen als tuin. Een unieke bouwlocatie aan de Oude Rijn.

Omschrijving
Royale kavel van 1.900 m2 direct gelegen aan de Oude Rijn waarop een vrijstaande villa gebouwd mag worden met een bouwvlak van ca. 250 m2, tevens zou het met een planprocedure mogelijk zijn een kleinschalig appartementengebouw met ca. 10 kleine units te realiseren.

Ligging
De kavel is gelegen aan de Steekterweg 202 direct aan de Oude Rijn, nabij de uitvalsweg N11 die voert u enerzijds naar de A4 richting Den Haag of Amsterdam of de A12 richting Utrecht of Rotterdam.
De kavel ligt aan een rustige weg richting Zwammerdam, ook het centrum van Alphen aan den Rijn is binnen 10 minuten te bereiken met de fiets of binnen enkele minuten met de auto. Ook het treinstation en het busstation zijn op 10 minuten fietsafstand.

Mogelijkheden en bestemming
Bestemmingsplan Limes gemeente Alphen aan den Rijn vastgesteld op 23-04-2014, deels onherroepelijk in werking.

• Bestemming ‘Tuin’ en ‘Water’ (westelijke deel)
• Bestemming ‘Wonen’ t.b.v. één woning (oostelijke deel)
• Bouwvlak woning ca. 250 m2
• Breedte bouwvlak ca.18 meter
• Diepte bouwvlak ca. 17 meter
• Maximale goot- en bouwhoogte 7 resp. 10 meter.

Optie 1: Eén riante (villa)woning Deze variant blijft zo dicht mogelijk bij het huidige bestemmingplan en de indertijd aanwezige bouwmassa. Het bestemmingsplan biedt royale mogelijkheden voor een grote woning met zeer grote (zij)tuin.

Optie 2: Geclusterde woonvorm met gemeenschappelijke tuin. In deze optie wordt ingezet op bijvoorbeeld kleinere betaalbare (huur)woningen of zorgeenheden in de gestapelde sfeer.
Qua massa en uitstraling kan worden gedacht aan een spraakmakend ontwerp in de vorm van een pakhuis of van samengestelde ‘loodsen’ (zoals het initiële ontwerp voor het vaarwegsteunpunt). De referentie naar de geschiedenis van de Oude Rijn als werkrivier blijft daardoor levend. Ook wordt het stelselmatige patroon van het Oude Rijnlint met de relatief fijnkorrelige bebouwing van overwegend vrijstaande woningen eens doorbroken met een iets grover volume, gericht op een andere doelgroep. Als buitenruimte maken de appartementen gebruik van de (zij)tuin in de vorm van een collectieve semi-openbare tuin. Het gebouw zal daar dan ook sterk op georiënteerd moeten worden. Het gemeenschappelijke karakter biedt meer waarborgen om een zekere mate van transparantie (dus niet volledig afschermen met massief opgaande begroeiing en hagen) te bewerkstelligen. Deze tuin kan hierdoor een grotere betekenis krijgen, ook in de beleving als venster op de Oude Rijn. Er is bij benadering ruimte voor ca. 10 kleinere appartementen ( 2 lagen + vormgegeven samengesteld kap). Ook goed denkbaar is een instelling voor zorgbehoevenden, waarin de tuin als collectieve buitenruimte, voedseltuin of boomgaard een belangrijke meerwaarde kan betekenen.

Voor een dergelijke invulling als in optie 2 wordt geschetst is uiteraard een planologische procedure benodigd maar betekent geen garantie op bestuurlijke of planologische goedkeuring. Bestaande contouren (bouwvlak, bouwhoogte, bestemming) zijn daarbij niet hard maar wel in belangrijke mate richtinggevend.

Verkoopprocedure
Verkoopprocedure nader te bepalen bij start verkoop.
Dit betreft een vooraankondiging. Het object zal per 2 januari 2023 in verkoop worden gebracht.

U kunt uw interesse alvast kenbaar maken bij Koppes Makelaardij B.V. via 0172 – 3412736 of info@koppesmakelaardij.nl

Raadpleeg de objectinformatie op www.koppesmakelaardij.nl of mail naar nieuwbouw@koppesmakelaardij o.v.v. Steekterweg 202 te Alphen aan den Rijn.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Koppes Makelaardij B.V.
Contactpersoon: L.A. (Lizette) Havenaar
Telefoon: 06 5466 5373
E-mailadres: l.havenaar@koppesmakelaardij.nl
Website: Koppes Makelaardij B.V.

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod