Toegankelijkheid

Biedboek.nl wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Deze verklaring heeft betrekking op:
• Alle pagina's op www.biedboek.nl

Wat is een toegankelijke website?
Een toegankelijke website is voor alle bezoekers te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen of (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.

Deze toegankelijkheidsverklaring wordt aangepast als dit nodig is.
Deze verklaring is bijgewerkt op 21 oktober 2020.

Borging van toegankelijkheid
Wij borgen goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van deze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Onderdelen waarop de site niet voldoet
Het is op dit moment nog niet bekend of deze website aan alle gestelde richtlijnen voldoet. In maart 2020 is een externe partij ingeschakeld of deze website aan alle gestelde richtlijnen voldoet. De bevindingen zijn ingedeeld in prioriteiten van functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen. De redactionele toegankelijkheidseisen zijn doorgevoerd en geborgd binnen de processen. Voor de technische toegankelijkheidseisen is een verbeterplan opgesteld. De verbeterpunten zijn door de ontwikkelaar verder opgepakt en doorgevoerd. In november 2020 gaat de externe partij opnieuw de bevindingen inventariseren. Niet alle downloadbare pdf’s en video's zijn helemaal toegankelijk. PDF's zijn niet altijd voorzien van een legenda en omschrijving van afbeeldingen. Een exacte einddatum van de werkzaamheden is nog niet bekend.

Gevolgen
Delen van deze website zijn wellicht niet of minder goed bruikbaar voor mensen met een functiebeperking.

Problemen met toegankelijkheid melden
Wanneer er toegankelijkheidsproblemen optreden kan middels het e-mailadres biedboek@rijksoverheid.nl om extra uitleg of informatie worden gevraagd.