Toegankelijkheid

Biedboek.nl wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?
Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen of (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.

Deze toegankelijkheidsverklaring wordt aangepast als dit nodig is.
Deze verklaring is bijgewerkt op 06 februari 2024.

Borging van toegankelijkheid
Wij borgen goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van deze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Biedboek.nl is geregistreerd in het Register van toegankelijkheids­verklaringen.

Toegankelijkheidsonderzoeken WCAG 2.1 Niveau AA
Voor Biedboek.nl is een toegangkelijkheidsonderzoek afgerond op 02 februari 2024. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). Een terugkoppeling van de hoofdzaken uit het onderzoek en de mogelijke vervolgstappen op basis hiervan staan in de verklaring.

De redactionele toegankelijkheidseisen zijn doorgevoerd en geborgd binnen de processen. Voor de technische verbeterpunten is een verbeterplan opgesteld. Niet alle downloadbare pdf’s en video's zijn helemaal toegankelijk. PDF's zijn niet altijd voorzien van een legenda en omschrijving van afbeeldingen. Een exacte einddatum van de werkzaamheden is nog niet bekend.

Problemen met toegankelijkheid melden
Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via biedboek@rijksoverheid.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Biedboek 10 jaar