Biedboek.nl

Deze website van het Rijksvastgoedbedrijf is bedoeld om het beschikbare aanbod van onroerende zaken en gebruiks- en zakelijke rechten (bijvoorbeeld pacht, erfpacht, opstalrechten, etc.) van het Rijksvastgoedbedrijf en andere overheden onder de aandacht te brengen.

Instituut Voor Vastgoed & Duurzaamheid: Biedboek.nl maakt verkoop transparant. Lees het artikel op de website van IVVD.

Bezoekers

Biedboek.nl heeft landelijke dekking. Bezoekers van Biedboek.nl bestaan uit zakelijke partijen zoals projectontwikkelaars, bouwbedrijven en beleggers, maar ook agrariërs en particulieren. Het aanbod van onroerende zaken en gebruiks- en zakelijke rechten betreft o.a. gebouwen, percelen, herontwikkelingen, benzinestations, pachtgronden, windturbine locaties, zonneparken, etc.


  • Meer dan 30.000 geregistreerde partijen
  • Uniek aanbod
  • Vastgoed van de overheid

Digitaliseer en optimaliseer uw verkopen

Stuur mij meer informatie

Aanbieders

Enkele voorbeelden van aanbieders die deel uitmaken van de pilot.

Logo Logo Logo Logo

Ik heb interesse en ontvang graag meer informatie:

Overheden kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor publicatie. Bezoek de homepage als u geen aanbod wil plaatsen maar registeren om biedboeken te bestellen en mailalerts te ontvangen.

Uw gegevens

Heeft uw vragen over Biedboek?

Bekijk de veel gestelde vragen en neem contact met ons op.

Biedboek 10 jaar