Pachtgronden Nederland – Kavel 1, gelegen aan de
Tolhek
te IJsbrechtum

Pacht

De inschrijving is gesloten op 21 mei 2024

0

Objectinformatie

Adres:
Tolhek, IJsbrechtum
Huidig gebruik:
Grasland
Bestemming:
Agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 2.10.25 ha

Geliberaliseerde pacht in Nederland

Het Rijksvastgoedbedrijf biedt 5 kavels in geliberaliseerde pacht aan. De kavels zijn gelegen in de provincies Friesland, Groningen, Limburg en Noord-Brabant. In totaal gaat het om circa 10 hectare met de bestemming agrarisch, agrarisch met waarden en/of natuur.

Omschrijving kavel 1
Kavel 1 is gelegen aan de Tolhek te IJsbrechtum. De kavel is 2.10.25 hectare groot. De pachtduur betreft 3 jaar en 6 maanden.

De bij deze kavel behorende informatie en de details van de openbare inschrijving vindt u in het biedboek.

Bestemming en gebruik
De kavel mag uitsluitend gebruikt worden als grasland.

Duurzaamheidscertificaat
Indien u een bieding doet met het duurzaamheidscertificaat On the Way to PlanetProof grondgebonden teelt dan dient u er rekening mee te houden dat de kavel uitsluitend beteeld mag worden met gewassen die gecertificeerd zijn met het On the Way to PlanetProof grondgebonden teelt-certificaat. Dat geldt dus ook voor bijvoorbeeld rustgewassen. Bij het betelen van alle gecertificeerde (rust)gewassen dient de pachter zich voorts te allen tijde te houden aan het voorgeschreven bouwplan en roulatieverhouding.
Tevens moet u aan de Staat jaarlijks voor 1 november de nodige bewijsstukken overleggen, om aan te tonen dat het verpachte gebruikt is volgens de bij de bieding opgegeven duurzaamheidscertificering.

Proces
De biedingen op de afzonderlijke kavels kunnen tot dinsdag 21 mei 2024, 11:59 uur ’s ochtends online worden ingediend via biedboek.nl. De gunning zal in beginsel uiterlijk op 24 juni 2024 plaatsvinden. Meer informatie over het proces is opgenomen in het biedboek.

Let op: correspondentie vindt uitsluitend plaats in de Nederlandse taal. Daarnaast dient de Bieder te beschikken over een geldig relatienummer bij RVO. Meer informatie over het proces is opgenomen in het biedboek.

Vragen
Tot uiterlijk woensdag 15 mei 2024, 11.59 uur ’s ochtends, kunnen vragen worden ingediend met betrekking tot het biedboek.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf, Sectie Agrarisch Gebruik
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.OI.RWSNederland@rijksoverheid.nl

Aangeboden objecten

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod