Perceel natuur Belfeld, sectie E, nummer 1129
gelegen aan de Rietweg
te Belfeld

Te koop

Vanaf 9 april 2024 tot 4 juni 2024 is het digitale Biedboek beschikbaar.

Bestel het biedboek
0

Objectinformatie

Adres:
gelegen aan de Rietweg, Belfeld
Huidig gebruik:
Natuur
Bestemming:
Agrarisch met waarden
Perceelgrootte:
ca. 8.850 m²

Perceel natuur Belfeld, sectie E, nummer 1129

Natuurgronden in de provincie Limburg
Het Rijksvastgoedbedrijf is gestart met de openbare inschrijving van diverse percelen natuurgrond in de provincie Limburg. De percelen bevinden zich in de directe nabijheid van de Rijksweg A73. Het betreft meerdere kadastrale percelen welke variëren in oppervlakte.

Deze gronden zijn in het verleden door Rijkswaterstaat aangekocht in het kader van natuurcompensatie voor de aanleg van de Rijksweg A73. Door afronden van de werkzaamheden zijn de percelen overtollig verklaard en worden nu als natuurgrond verkocht. De percelen zijn ingericht als natuur- en jong bos, kruiden- en faunarijk grasland, moeras en met landschapselementen. Er zijn enkele restpercelen met een landbouwkundig gebruik. Op de percelen rust geen beheers subsidie.

Omschrijving
Deze verkoop (A) betreft één (1) perceel natuur, kadastraal bekend gemeente Belfeld, sectie E, nummer 1129, groot 8.850 m².

Ligging
Het perceel is gelegen aan de Rietweg te Belfeld.

Mogelijkheden en bestemming
Volgens informatie van de gemeente valt het perceel onder de bepalingen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Venlo’ vastgesteld op 30 maart 2011. De bestemming luidt: ‘Agrarisch met waarden’. Voor nadere informatie over het vigerend bestemmingsplan wordt verwezen naar www.venlo.nl en naar omgevingsloket.
Natuurdoelen zijn genoemd in het ‘Beheerplan terreinen binnen de gemeenten Roermond, Beesel en Venlo’ van 2013.

Kwalitatieve verplichting
Het perceel wordt expliciet verkocht met een nog te vestigen kwalitatieve verplichting met een boeteclausule van € 80.000,00 per ha indien de natuur niet in stand blijft. Deze verplichting wordt opgelegd door de Provincie Limburg en heeft betrekking op het voor onbepaalde tijd dulden van de ontwikkeling dan wel de instandhouding van de natuurbeheertypen en landschapselementen, zoals beschreven in het beheerplan.

Verkoopprocedure
Het perceel wordt verkocht via openbare inschrijving zonder voorselectie met onvoorwaardelijke biedingen. Een uitgebreide omschrijving van de verkoopprocedure en -voorwaarden vindt u in het biedboek. Dit kunt u kosteloos bestellen via deze pagina.

Belangrijke datums
Vanaf 9 april 2024: start openbare inschrijving
Uiterlijk 4 juni 2024 10.00 uur: uitbrengen biedingen
18 juni 2024: beoogde gunning

Deze verkoop wordt afzonderlijk, maar tegelijkertijd met 9 andere verkopen in de provincie Limburg aangeboden. Informatie over de overige verkopen is te vinden via de volgende pagina's:

B. Perceel natuur Maasbracht, sectie L, nummer 551
C. Vier percelen natuur Maasbracht, sectie L, nummers 667, 668, 669 en 586
D. Perceel natuur Maasbracht, sectie L, nummer 747
E. Perceel bos Maasbracht, sectie L, nummer 745
F. Twee percelen bos, Montfort, sectie E, nummers 1697 en 1699
G. Drie percelen natuur Sint Odiliënberg, sectie F, nummers 800, 806 en 848
H. Perceel cultuurgrond Maasbracht, sectie L, nummer 670
I. Perceel cultuurgrond Sint Odiliënberg, sectie F, nummer 847
J. Perceel cultuurgrond Sint Odiliënberg, sectie F, nummer 698

Vragen kunt u stellen via biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase (huidige status)
  •  Gunningsfase
  •  Koopovereenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (516 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevrouw C. van Hooff
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Diverse percelen nabij RW A73 in Limburg

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod