Percelen grond rondom knooppunt Joure
Verschillende percelen rondom knooppunt Joure
te Joure/Nijehaske/Langweer

Verkocht

Reactietermijn is verstreken. U kunt niet meer reageren.

0

Objectinformatie

Adres:
Verschillende percelen rondom knooppunt Joure, 8503, 8366, 8525 Joure/Nijehaske/Langweer
Huidig gebruik:
Infrastructuur

Percelen grond rondom knooppunt Joure

Update 28-02-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de provincie Fryslân, de gemeente De Fryske Marren en het Wetterskip Fryslân.

1. Algemene informatie:
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.
Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd binnen vier weken gerekend vanaf de publicatiedatum aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na de ontvangst van uw reactie schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

2. Vastgoedgegevens
• Percelen grond rondom knooppunt Joure
• Vigerende planologische bestemming: verkeer
• Functie, voormalig rijksgebruik: verkeer

Joure, sectie A, nummer 8367, groot 0,6792 ha;
Joure, sectie D, nummer 4705, groot 0,1400 ha;
Joure, sectie D, nummer 3465, groot 0,0200 ha;
Joure, sectie D, nummer 3467, groot 0,0975 ha;
Joure, sectie D, nummer 3468, groot 0,2360 ha;
Joure, sectie D, nummer 4721, groot 11,9283 ha;

Langweer, sectie B, nummer 4725, groot 0,8211 ha;
Langweer, sectie N, nummer 369, groot 0,1884 ha;
Langweer, sectie B, nummer 4726, groot 0,0334 ha,
Langweer, sectie N, nummer 370, groot 0,4746 ha;
Langweer, sectie N, nummer 379, groot 3,3760 ha;
Langweer, sectie N, nummer 222, groot 0,0459 ha;
Langweer, sectie N, nummer 365, groot 0,3226 ha;
Langweer, sectie N, nummer 221, groot 0,4160 ha;
Langweer, sectie N, nummer 389, groot 0,2448 ha;

Nijehaske, sectie L, nummer 2766, groot 0,6610 ha;
Nijehaske, sectie L, nummer 2895, groot 0,1360 ha;
Nijehaske, sectie L, nummer 2902, groot 1,8080 ha;
Nijehaske, sectie L, nummer 2904, groot 1,5875 ha;
Nijehaske, sectie L, nummer 2885, groot 0,1958 ha;
Nijehaske, sectie L, nummer 2908, groot 0,1030 ha.

3. Toelichting onderhandse verkoop
Het RVB is op grond van een bestuursovereenkomst en het bereiken van vergaande contractuele overeenstemming gehouden om de onroerende zaken te verkopen aan provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren en Wetterskip Fryslân. De onroerende zaken lenen zich uitsluitend om ingezet te worden ten behoeve van de openbare infrastructuur. De aanleg, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur zijn een overheidstaak. Gezien het toekomstig publieke belang voor het gebied en de inzet voor infrastructuur zijn voorgenoemde partijen de enige gerede kandidaten voor overname van het eigendomsrecht.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mandy Stots
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod