Perceel grond voor parkeervoorziening
Gelegen aan de linkeroever van het Steurgat
te Werkendam

Gegund

Voornemen tot overeenkomst is op dinsdag 10 november 2020, 12:00 uur gesloten.

Luchtfoto Werkendam 0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen aan de linkeroever van het Steurgat, 4251 LA Werkendam
Huidig gebruik:
Natuur
Perceelgrootte:
ca. 280 m²

Parkeervoorziening gelegen te Werkendam

Update 10 november 2020: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartij.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een huurovereenkomst gesloten voor een perceel grond, wat gebruikt mag worden voor het realiseren van een geasfalteerde parkeervoorziening ten behoeve van een nieuwe bedrijfshal in de gemeente Werkendam met de contractduur van één jaar met verlenging van telkens één jaar .

Andere partijen konden voor dinsdag 10 november 2020, 12:00 uur kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij ook interesse hebben in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie.

Er hebben zich geen andere partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie geen openbare inschrijving starten.

Locatie
De locatie is gelegen aan de linkeroever van het Steurgat grenzend aan het terrein van Hakkers BV, Brunningsstraat 24.

Kadastraal perceel:
Gemeente Werkendam, sectie H, nummer 1075 gedeeltelijk.

Het betreffende perceel is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt volgens een natuur en waterstaatkundige functie.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie sluit het Rijksvastgoedbedrijf een huurovereenkomst met de beoogde wederpartij. Het gaat hierbij om een contract met een gebruiksperiode van één jaar met een verlenging van telkens één jaar tot wederopzegging. Op dit contract zijn de bijbehorende algemene voorwaarden van toepassing (Algemene Huurvoorwaarden ongebouwde onroerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2020). Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomst aan met Hakkers B.V. Het Voornemen tot overeenkomst heeft het Rijksvastgoedbedrijf gepubliceerd. Andere partijen konden kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf interesse te hebben in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie. Er hebben zich geen andere partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie geen openbare inschrijving starten.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur & Taxaties
Contactpersoon: De heer Rosalia
E-mailadres: postbus.rvb.verhuurongebouwd@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod