Percelen cultuurgrond Maartensdijk N 260 (ged.) en 2611 (ged.)
Achterweteringseweg
te Maartensdijk

Verkocht

De termijn van deelname aan voornemen tot overeenkomst is gesloten op dinsdag 6 oktober 2020, 12:00 uur.

0

Objectinformatie

Adres:
Achterweteringseweg, 3738 MA Maartensdijk
Huidig gebruik:
Maïsland/grasland
Perceelgrootte:
ca. 7 ha

Twee percelen cultuurgrond Maartensdijk N 260 (ged.) en 2611 (ged.)

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens de percelen Maartensdijk N 260 (ged.) groot circa 4,5 ha en 2611 (ged.) groot circa 2,5 ha te verkopen aan Eyckenstein Natuur Beheer BV te Maartensdijk. Geïnteresseerden hadden tot 6 oktober 2020, 12:00 uur de mogelijkheid hun belangstelling in deze percelen kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze termijn kan het Rijksvastgoedbedrijf mededelen dat er geen andere partijen zich hebben aangemeld.

Ligging
De percelen zijn gelegen te Hollandsche Rading / Maartensdijk. Het perceel Maartensdijk N 260 (ged.) is vanaf de noordzijde ontsloten via de Schaapsdrift en een perceel van Staatsbosbeheer. Het perceel Maartensdijk N 2611 (ged.) is niet zelfstandig ontsloten naar de openbare weg; ontsluiting gaat via percelen van derden.

Bestemming
De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Maartensdijk 2012” en hebben een bestemming “Agrarisch met waarden – 2” en een dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 3”. Het bestemmingsplan is op 12 april 2017 door de gemeenteraad van de gemeente De Bilt vastgesteld.

Toelichting
Op perceel Maartensdijk N 260 wordt in plantseizoen 2020/2021 gemengd bos gerealiseerd en in stand gehouden als verplichting uit het Tracébesluit A27/A1.
De geplande boscompensatie op deze locatie is alleen mogelijk door de voorgenomen verkoop van de percelen Maartensdijk N 260 (ged.) en 2611 (ged.) aan Eyckenstein Natuur Beheer bv én de realisatie van bos op een perceel cultuurgrond dat reeds in eigendom is van Eyckenstein Natuur Beheer bv.

Procedure
Belangstellenden konden tot uiterlijk 6 oktober 2020, 12:00 uur hun belangstelling kenbaar maken door een e-mail te sturen aan biedboek@rijksoverheid.nl t.a.v. de heer J. Blok.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: J. Blok
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod