Percelen cultuurgrond Maartensdijk N 260 (ged.) en 2611 (ged.)
Achterweteringseweg
te Maartensdijk

Procedure gestart

Voornemen tot overeenkomst sluit op dinsdag 6 oktober 2020, 12:00 uur.

0

Objectinformatie

Adres: Achterweteringseweg, 3738 MA Maartensdijk
Huidig gebruik: Maïsland/grasland
Perceelgrootte: ca. 7 ha

Voornemen tot overeenkomst: twee percelen cultuurgrond Maartensdijk N 260 (ged.) en 2611 (ged.)

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens de percelen Maartensdijk N 260 (ged.) groot circa 4,5 ha en 2611 (ged.) groot circa 2,5 ha te verkopen aan Eyckenstein Natuur Beheer BV te Maartensdijk. Indien u ook interesse heeft in aankoop van deze percelen kunt u tot uiterlijk 6 oktober 2020 uw interesse bij het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken.

Ligging
De percelen zijn gelegen te Hollandsche Rading / Maartensdijk. Het perceel Maartensdijk N 260 (ged.) is vanaf de noordzijde ontsloten via de Schaapsdrift en een perceel van Staatsbosbeheer. Het perceel Maartensdijk N 2611 (ged.) is niet zelfstandig ontsloten naar de openbare weg; ontsluiting gaat via percelen van derden.

Bestemming
De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Maartensdijk 2012” en hebben een bestemming “Agrarisch met waarden – 2” en een dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 3”. Het bestemmingsplan is op 12 april 2017 door de gemeenteraad van de gemeente De Bilt vastgesteld.

Toelichting
Op perceel Maartensdijk N 260 wordt in plantseizoen 2020/2021 gemengd bos gerealiseerd en in stand gehouden als verplichting uit het Tracébesluit A27/A1.
De geplande boscompensatie op deze locatie is alleen mogelijk door de voorgenomen verkoop van de percelen Maartensdijk N 260 (ged.) en 2611 (ged.) aan Eyckenstein Natuur Beheer bv én de realisatie van bos op een perceel cultuurgrond dat reeds in eigendom is van Eyckenstein Natuur Beheer bv.

Procedure
Mocht u ook interesse hebben in aankoop van de percelen dan kunt u dit tot uiterlijk 6 oktober 2020, 12:00 uur kenbaar maken door een e-mail te sturen aan biedboek@rijksoverheid.nl t.a.v. de heer J. Blok.

Status procedure  

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Koopovereenkomst
  •  Levering
Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: J. Blok
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod