Perceel natuurgrond
Gelegen langs de A50 en nabij Drielse Rijndijk
te Heteren

Procedure gestart

Voornemen tot overeenkomst sluit op dinsdag 27 oktober 2020 om 12:00 uur.

Luchtfoto Heteren 0

Objectinformatie

Adres: Gelegen langs de A50 en nabij Drielse Rijndijk, 6666 LL Heteren
Huidig gebruik: Groen langs A50
Perceelgrootte: 3538 m²

Voornemen tot overeenkomst natuurgrond gelegen te Heteren

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten voor een perceel grond te gebruiken als natuurgrond in de gemeente Heteren met de contractduur van maximaal 6 jaar.

Andere partijen kunnen voor dinsdag 27 oktober 2020 tot 12:00 uur kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf dat zij ook interesse hebben in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie. Indien een of meerdere andere partij(en) zich aanmelden bij het Rijksvastgoedbedrijf zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie een openbare inschrijving starten.

Locatie
De locatie is gelegen langs de A50 ter hoogte van km 160,5 alsmede gelegen langs de Drielse Rijndijk.

Kadastraal perceel:
Gemeente Heteren, sectie F, nummer 1166 gedeeltelijk
Het betreffende perceel is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor een agrarische bestemming.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Het gaat hierbij om een contract met een gebruiksperiode van maximaal 6 jaar. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met de aangrenzende gebruiker. Om andere partijen hiervan op de hoogte te stellen, publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze voorgenomen overeenkomst. Daarbij nodigen we partijen die mogelijk ook interesse hebben in het huren van deze locatie, deze interesse kenbaar te maken.

Deze Voornemen tot Overeenkomst sluit op dinsdag 27 oktober 2020 voor 12 uur. Voor die tijd dienen geïnteresseerde partijen hun interesse kenbaar te hebben gemaakt aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het kenbaar maken van interesse doet u door het interesseformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het Rijksvastgoedbedrijf. U kunt dit formulier toesturen aan: mevrouw Kortekaas, Postbus 16169, 2500 BD Den Haag, met een afschrift per mail aan Postbus.rvb.verhuurongebouwd@rijksoverheid.nl, onder vermelding van ‘Interesse gebruik natuurgrond te Heteren’. Het interesseformulier is te downloaden via de button ‘Download meer informatie’.

Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht om aan een hiervoor bedoelde geïnteresseerde partij nadere informatie te vragen.

Het Rijksvastgoedbedrijf kan besluiten alsnog af te zien van de hierna bedoelde openbare inschrijving indien na analyse is gebleken dat uitsluitend partijen interesse hebben getoond waarvan onwaarschijnlijk is dat zij de locatie conform de bestemming in gebruik kunnen nemen, dan wel de benodigde vergunningen kunnen verkrijgen. Indien het Rijksvastgoedbedrijf dit besluit wordt dit aan de geïnteresseerde partij(-en) gemeld, en wordt de voorgenomen overeenkomst niet eerder gesloten dan na 2 weken na die melding.

Ten aanzien van partijen die zich niet melden binnen de termijn van 6 weken, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij geen bezwaar hebben tegen het aangaan van de overeenkomst. Op dat moment vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Openbare inschrijving
Indien zich geïnteresseerde partijen melden voor het verkrijgen van deze overeenkomst en die kunnen voldoen aan de voorwaarden die aan het gebruik van de locatie verbonden zijn, start het Rijksvastgoedbedrijf een openbare inschrijving. De procedure daarvoor wordt dan vastgesteld.

Status procedure  

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Koopovereenkomst
  •  Levering
Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (32 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur & Taxaties
Contactpersoon: Mevrouw Kortekaas
E-mailadres: postbus.rvb.verhuurongebouwd@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod