Locatie voor stuurhut en kunstwerk voor het Maas Binnenvaartmuseum
Gelegen aan de oever van de Maas ter hoogte van het Maas Binnenvaartmuseum, Havenstraat 12
te Maasbracht

Procedure gestart

Voornemen tot overeenkomst sluit op donderdag 15 oktober 2020, 12:00 uur

0

Objectinformatie

Adres: Gelegen aan de oever van de Maas ter hoogte van het Maas Binnenvaartmuseum, Havenstraat 12, 6051 CR Maasbracht
Huidig gebruik: Steiger en ligplaats
Bestemming: Verkeersbestemming
Oppervlakte (BVO): ca. 92 m²

Voornemen tot overeenkomst: Stuurhut en kunstwerk voor het Maas Binnenvaartmuseum

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten en een daarvan afhankelijk recht van opstal te vestigen voor het plaatsen en behouden van een uitkijkpost (stuurhut) op buispalen met loopbrug en het verlengen van de bestaande steiger, het plaatsen van een kunstwerk (sluisradarwerk) alsmede het aanbrengen van bestrating ten behoeve van het Maas Binnenvaartmuseum te Maasbracht. Deze werken hebben een museale functie en zijn een verlengde van het museum. De uitkijkpost valt in de categorie 'bouwwerk geen gebouw zijnde' en is niet geschikt voor andere functies zoals horeca.

Andere partijen kunnen voor donderdag15 oktober 2020, 12:00 uur kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie. Indien een of meerdere andere partij(en) zich aanmelden bij het Rijksvastgoedbedrijf kan het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie een openbare inschrijving starten.

Locatie
De locatie is gelegen op de linkeroever van het Julianakanaal ter hoogte van km 34,7 alsmede gelegen aan de rechteroever van de rivier de Maas ter hoogte van km 65,7 gemeente Maasgouw.

Kadastraal perceel:
Gemeente Maasbracht, sectie E, nummer 4689

Het betreffende perceel is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt volgens een verkeersbestemming.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Het gaat hierbij om een contract met een gebruiksperiode van onbepaalde tijd tot wederopzegging. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met het Maas Binnenvaartmuseum. Om andere partijen hiervan op de hoogte te stellen, publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze voorgenomen overeenkomst. Daarbij nodigen we partijen die mogelijk ook interesse hebben in het huren van deze locatie, deze interesse kenbaar te maken.

Dit Voornemen tot Overeenkomst sluit op donderdag15 oktober 2020; 12.00 uur. Voor die tijd dienen geïnteresseerde partijen hun interesse kenbaar te hebben gemaakt aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het kenbaar maken van interesse doet u door het Interesseformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het Rijksvastgoedbedrijf. U kunt dit formulier toesturen aan:
Mevrouw Kortekaas,
Postbus 16169
2500 BD Den Haag
met een afschrift per mail aan amber.kortekaas@rijksoverheid.nl, onder vermelding van 107038079, Stuurhut Maas Binnenvaartmuseum.

Het interesseformulier is te downloaden via de button ‘Download meer informatie’.

Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor om aan een hiervoor bedoelde geïnteresseerde partij nadere informatie te vragen.

Het Rijksvastgoedbedrijf kan besluiten alsnog af te zien van de hierna bedoelde openbare inschrijving indien blijkt dat uitsluitend partijen interesse hebben getoond waarvan onwaarschijnlijk is dat zij de locatie conform de bestemming in gebruik kunnen nemen, dan wel de benodigde vergunningen kunnen verkrijgen. Indien het Rijksvastgoedbedrijf dit besluit wordt dit aan de geïnteresseerde partij(-en) gemeld, en wordt de voorgenomen overeenkomst niet eerder gesloten dan na 2 weken na die melding.

Ten aanzien van partijen die zich niet melden binnen de termijn van 6 weken, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij geen bezwaar hebben tegen het aangaan van de overeenkomst. Op dat moment vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Openbare inschrijving
Indien zich geïnteresseerde partijen melden voor het verkrijgen van deze overeenkomst en die kunnen voldoen aan de voorwaarden die aan het gebruik van de locatie verbonden zijn, start het Rijksvastgoedbedrijf een openbare inschrijving. De procedure daarvoor wordt dan vastgesteld.

Status procedure  

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Koopovereenkomst
  •  Levering
Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (31 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur & Taxaties
Contactpersoon: Mevrouw Kortekaas
E-mailadres: amber.kortekaas@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod