Voormalig Pieter Baan Centrum
Gansstraat 162, 164 en 170
te Utrecht

Verwacht

0

Objectinformatie

Adres:
Gansstraat 162, 164 en 170, 3582 EP Utrecht
Huidig gebruik:
Parkeren en leegstandsbeheer
Bestemming:
Maatschappelijk met specifieke functie-aanduiding 'justitiële inrichting, uitsluitend voor een huis van bewaring en voorzieningen ten behoeve van forensisch psychiatrisch onderzoek' en met dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie'
Oppervlakte (BVO):
ca. 18.700 m²
Perceelgrootte:
10.418 m²

Voormalig Pieter Baan Centrum Utrecht

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft met de gemeente Utrecht en het Atelier Rijksbouwmeester een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) opgesteld. Inmiddels is de vaststelling van de SPvE door de gemeenteraad ingepland in december 2021. Na vaststelling van het SPvE door de gemeenteraad zal het Rijksvastgoedbedrijf het voormalig Pieter Baan Centrum aanbieden aan de markt. Naar verwachting zal de verkoop begin 2022 kunnen starten. De verkoop zal geschieden door middel van een openbare inschrijving met voorselectie.

Bezoek de interactieve webpagina voor een virtuele impressie van de gebouwen en het terrein van het voormalig Pieter Baan Centrum.

Dit unieke herontwikkelingsobject met verschillende bouwdelen is gelegen op een bijzondere plek in Utrecht Oost op steenworp afstand van het stadscentrum. Het is gelegen aan een aantal stedelijke en cultuurhistorische lijnen: de Kromme Rijn, de Oosterspoorbaan en de Gansstraat/Koningsweg.

Het voormalig PBC bestaat uit twee hoofdgebouwen: een oud deel uit 1896 bestaande uit een administratiegebouw, directeurswoningen en cellenvleugel en een uitbreiding uit de jaren 1970. In de jaren 1990 is er een verbindingsgebouw tussen de twee hoofdgebouwen toegevoegd. Het terrein wordt deels omgeven door een muur van ongeveer 5 meter hoog.

De percelen kadastraal bekend als gemeente Tolsteeg, sectie B, nummers 3015 (965 m²), 2663 (730 m²) en 3088 (228 m²) betreffen erfpacht en worden momenteel gebruikt voor parkeren.
Het perceel kadastraal bekend als gemeente Tolsteeg, sectie B, nummer 2574 (8.495 m²) betreft volle eigendom en is momenteel tijdelijk in gebruik gegeven in het kader van leegstandsbeheer.

De huidige bestemming is Maatschappelijk met specifieke functie-aanduiding ‘justitiële inrichting, uitsluitend voor een huis van bewaring en voorzieningen ten behoeve van forensisch psychiatrisch onderzoek’. In nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht is een SPvE opgesteld. In dit SPvE zijn de kaders vastgelegd waaronder de gemeente bereid is om haar medewerking te verlenen aan een nieuwe bestemming. Zie voor meer informatie ook de website van de gemeente Utrecht.

Status procedure  

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Selectiefase
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (5 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevrouw I.M. Juffermans
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod