Voormalig Pieter Baan Centrum
Gansstraat 162, 164 en 170
te Utrecht

Verkocht

Van 18 januari 2022 tot en met 21 april 2022 was het digitale Biedboek beschikbaar.

0

Objectinformatie

Adres:
Gansstraat 162, 164 en 170, 3582 EP Utrecht
Huidig gebruik:
Parkeren en leegstandsbeheer
Bestemming:
Maatschappelijk met specifieke functie-aanduiding 'justitiële inrichting, uitsluitend voor een huis van bewaring en voorzieningen ten behoeve van forensisch psychiatrisch onderzoek' en met dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie'
Oppervlakte (BVO):
ca. 18.583 m²
Perceelgrootte:
ca. 10.418 m²

Voormalig Pieter Baan Centrum Utrecht

In oktober 2022 heeft het Rijksvastgoedbedrijf het voormalig Pieter Baan Centrum te Utrecht gegund aan Het Luie End ontwikkeling B.V./Kondor Wessels Vastgoed B.V.. Het complex is in december 2022 in eigendom overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) biedt de mogelijkheid om hier (bovengronds) maximaal 15.500 m2 BVO met een mix van functies te realiseren.

Het voormalig PBC bestaat uit twee hoofdgebouwen: een oud deel uit 1896 bestaande uit een administratiegebouw, directeurswoningen en cellenvleugel en een uitbreiding uit de jaren 1970. In de jaren 1990 is er een verbindingsgebouw tussen de twee hoofdgebouwen toegevoegd. Het terrein wordt deels omgeven door een muur van ongeveer 5 meter hoog.

Het complex is gelegen aan de Gansstraat 162, 164 en 170 te Utrecht en is deels in volle eigendom en deels voor onbepaalde tijd in erfpacht bij de Staat. Het perceel kadastraal bekend als gemeente Tolsteeg, sectie B, nummer 2574 (8.495 m2) betreft volle eigendom. De percelen kadastraal bekend als gemeente Tolsteeg, sectie B, nummers 2663 (730 m2), 3015 (965 m2) en 3088 (228 m2) betreffen erfpacht.

Ligging
Dit unieke complex is gelegen op steenworp afstand van het centrum van Utrecht. Het complex is gelegen aan een aantal stedelijke en cultuurhistorische lijnen: de Kromme Rijn, de voormalige Oosterspoorbaan en de Gansstraat/Koningsweg. Tegenover het complex ligt de begraafplaats Soestbergen, ontworpen door Jan David Zocher en thans Rijksmonument. Ten oosten van het plangebied bevindt zich het Kromme Rijnpark en Park Oosterspoorbaan. Langs de Kromme Rijn loopt een nationale wandelroute.

De locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer vanwege de nabijheid van station Vaartsche Rijn op 600 meter, inclusief halte van de sneltram. Station Utrecht Centraal ligt op 2 kilometer afstand, 6 minuten fietsen. Ook via de snelwegen A12, A27 en A28 is het complex bereikbaar.

Mogelijkheden en bestemming
De huidige bestemming is “justitiële inrichting, uitsluitend voor een huis van bewaring en voorzieningen ten behoeve van forensisch psychiatrisch onderzoek.”
De gemeente Utrecht heeft – in nauwe samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf en het Atelier Rijksbouwmeester – een SPvE vastgesteld voor de herontwikkeling van het complex. Het SPvE is als bijlage toegevoegd aan het Biedboek en is ook te vinden op de website van de gemeente Utrecht.

In dit SPvE zijn de kaders vastgelegd waarbinnen de gemeente bereid is haar medewerking te verlenen aan een nieuwe bestemming tot 10.000 m2 BVO wonen – onderverdeeld op aantallen woningen in 25% sociale huur specifiek voor aandachtsgroepen, 10% reguliere sociale huur, 30% middenhuur en 35% vrije sector -, minimaal 3.000 m2 BVO culturele broedplaats, minimaal 500 m2 maatschappelijke functies ter ondersteuning van de bijzondere woonvormen, maximaal 500 m2 BVO horeca en maximaal 1.500 m2 BVO kleinschalige kantoren. Daarnaast wordt aan de oever van de Kromme Rijn een oeverpark ontwikkeld.

Verkoopprocedure
Het Rijksvastgoedbedrijf biedt het gehele complex in één keer te koop aan. De verkoop vindt plaats bij openbare inschrijving met uitgebreide voorselectie. Er is sprake van een voorselectie waarbij onder andere ervaring moet worden aangetoond met vergelijkbare projecten. Het gaat om bewezen ervaring met het ontwerpen, (her)ontwikkelen, bouwen of financieren van projecten van minimaal 5.000 m2 BVO en waarbij sprake is van stedelijke herontwikkeling of herontwikkeling van een gebouwencomplex. Daarnaast moet sprake zijn van restauratie van een monument in de zin van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Ook zal er een visie op de herontwikkeling worden gevraagd. De voorselectie sluit op donderdag 21 april 2022 om 11.00 uur.

In de selectiefase kunnen partijen die zich hebben aangemeld en die voldoen aan de voorwaarden voor aanmelding hun visie mondeling toelichten aan de selectiecommissie. De selectiecommissie zal de ingediende visies voor het complex beoordelen aan de hand van de selectieleidraad en het SPvE. De partijen die voldoen aan de minimumscores worden uitgenodigd om aan de biedingsfase deel te nemen.

De Staat biedt de mogelijkheid om een onvoorwaardelijk bod in te dienen. De inschrijving sluit op maandag 19 september 2022 om 11.00 uur.

Na de bieding onderzoekt de Staat de aanvaardbaarheid van de onvoorwaardelijke biedingen. De Staat beslist over het al dan niet aanvaarden van de biedingen en over de gunning aan degene met de meest aanvaardbare bieding. Tevens is de Staat gerechtigd de gunning afhankelijk te stellen van de uitkomst van een integriteits- en/of solvabiliteitsonderzoek.

Een uitgebreide omschrijving van de informatie, procedure en voorwaarden vindt u in het Biedboek. Het Biedboek met bijlagen was vanaf 17 januari 2022 beschikbaar en kon u voor €75,- via deze pagina bestellen.

Belangrijke datums
- 17 januari 2022: start openbare verkoop: Biedboek met bijlagen beschikbaar
- 21 april 2022 11.00 uur: sluiting voorselectie (indienen referentieprojecten en visie)
- 7, 8, 9 (reserve) juni 2022: presentatie visie aan selectiecommissie
- 28 juni 2022: uitnodigen notaris voor deelname biedingsfase verkoopprocedure
- 19 september 2022 11.00 uur: indienen biedingen (onvoorwaardelijk)
- 31 oktober 2022 (in beginsel): gunning

Meer informatie?
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Selectiefase
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (7 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevrouw I.M. Juffermans
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod