Zonnegeluidsscherm Solar Highways A50
Gelegen aan de oostzijde van de A50
te Uden

Niet gegund

De openbare inschrijving is gesloten op 27 oktober 2020 om 12:00 uur.

Tekening 1 0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen aan de oostzijde van de A50, Uden
Huidig gebruik:
Geluidsscherm
Bestemming:
Geluidsscherm
Oppervlakte (BVO):
ca. 1.600 m²

Solar Highways A50 Uden

Solar Highways is een innovatief en duurzaam initiatief van Rijkswaterstaat en TNO. Solar Highways is een reeds gebouwd geluidsscherm langs de A50 bij Uden dat zowel verkeerslawaai tegenhoudt als energie opwekt. Via een openbare inschrijving heeft de Staat de omgeving van Solar Highways de mogelijkheid geboden om eigenaar te worden van de opgewekte energie door de installatie in gebruik te nemen, eventueel gebruikmakend van de Regeling Verlaagd Tarief (deze regeling is geëindigd op 31 maart 2021).

Op 27 oktober 2020 sloot in de inschrijving voor Solar Highways. Waarna de Staat voornemens was het recht om de installatie te gebruiken te gunnen aan een lokale coöperatie (in oprichting).

Solar Highways is op meerdere vlakken een pilot, zowel technisch als op het gebied van de ingebruikgeving van de installatie aan de omgeving. Na uitgebreid overleg met de betrokken bewoners en de Belastingdienst over de mogelijkheden ten aanzien van de postcoderoosregeling, is uiteindelijke besloten om de installatie niet in gebruik te geven.

Er vind geen nieuwe openbare inschrijving plaats. Rijkswaterstaat blijft de door Solar Highways opgewekte groene stroom aan het net leveren en draagt op die wijze bij aan de energietransitie.

PV-installatie Solar Highways
Het geluidscherm wekt aan twee kanten energie op met bifaciale zonnecellen die zijn geïntegreerd in de glazen geluidswerende constructie. Het scherm is 400 meter lang en bestaat uit 68 schermvelden. Het scherm heeft een hoogte van 5 meter, waarvan 4 meter bestaat uit zonnepaneel. De totale oppervlakte van de bifaciale zonnecellen is 1.600 m2. Het piekvermogen van de installatie bedraagt 248 kWp (kilowattpiek). Met de opgewekte energie kunnen ongeveer 60 huishoudens van stroom worden voorzien.

Meer informatie
Meer informatie over het project Solar Highways is te vinden op de website van het project: www.solarhighways.eu.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase (huidige status)
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon:
E-mailadres: postbus.rvb.duurzameenergie@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod