Zonnegeluidsscherm Solar Highways A50
Gelegen aan de oostzijde van de A50
te Uden

Procedure gestart

De openbare inschrijving is gesloten op 27 oktober 2020 om 12:00 uur.

Tekening 1 0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen aan de oostzijde van de A50, Uden
Huidig gebruik:
Geluidsscherm
Bestemming:
Geluidsscherm
Oppervlakte (BVO):
ca. 1.600 m²

Solar Highways A50 Uden

Solar Highways is een innovatief en duurzaam initiatief van Rijkswaterstaat en TNO. Solar Highways is een reeds gebouwd geluidsscherm langs de A50 bij Uden dat zowel verkeerslawaai tegenhoudt als energie opwekt. Via een openbare inschrijving biedt de Staat de omgeving van Solar Highways de mogelijkheid om eigenaar te worden van de opgewekte energie door de installatie in gebruik te nemen.

PV-installatie
Het geluidscherm wekt aan twee kanten energie op met bifaciale zonnecellen die zijn geïntegreerd in de glazen geluidswerende constructie. Het scherm is 400 meter lang en bestaat uit 68 schermvelden. Het scherm heeft een hoogte van 5 meter, waarvan 4 meter bestaat uit zonnepaneel. De totale oppervlakte van de bifaciale zonnecellen is 1.600 m2. Het piekvermogen van de installatie bedraagt 248 kWp (kilowattpiek). In 2019 heeft de installatie in totaal bijna 203 MWh netto opgewekt. Hiermee kunnen ongeveer 60 huishoudens van stroom worden voorzien.

Openbare inschrijving
Omdat Solar Highways onderdeel uitmaakt van de rijksweg A50 is het geluidscherm in beheer bij Rijkswaterstaat. De Staat is voornemens de PV-installatie in gebruik te geven middels een recht van erfpacht aan een partij die de opbrengsten van de installatie ten goede laat komen aan de omgeving. Op deze wijze profiteren diegenen die de meeste overlast ervaren van de snelweg het meest van de energieopbrengst van de PV-installatie.

Als onderdeel van de openbare inschrijving dient de bieder een plan van aanpak in waaruit blijkt dat de opbrengsten van de installatie zoveel mogelijk ten goede komen aan de omgeving van het geluidsscherm.

De Staat zal voor de PV-installatie een recht van erfpacht vestigen ten behoeve van die partij die het beste plan van aanpak indient. De criteria waar het plan van aanpak op gescoord zal worden zijn opgenomen in het Biedboek.

Meer informatie
Meer informatie over de PV-installatie, de openbare inschrijving en het recht van erfpacht zal gepubliceerd worden in het Biedboek. Een toelichting op het project Solar Highways is te vinden op de website van het project: www.solarhighways.eu.

Belangrijke data

 1. Tot uiterlijk 23 september 2020 om 12:00 uur kunnen vragen worden ingediend met betrekking tot het Biedboek;
 2. In beginsel uiterlijk op 7 oktober 2020 wordt de nota van inlichtingen gepubliceerd op Biedboek.nl;
 3. Op 23 oktober 2020 om 12:00 uur sluit de termijn voor het aanvragen van het Biedboek;
 4. Uiterlijk op 27 oktober 2020 om 12:00 uur ontvangst van Inschrijvingen;
 5. In beginsel uiterlijk op 6 november 2020 vindt het voorgenomen gunningsbesluit plaats.

Status procedure  

 •  Bekendmaking/publicatie
 •  Aanvraag biedboek
 •  Biedingsfase
 •  Gunningsfase (huidige status)
 •  Overeenkomst
 •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevrouw Dekker
E-mailadres: postbus.rvb.duurzameenergie@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod