Voormalig Kantongerecht
Stadhuisplein 75
te Tilburg

Verkocht

Het digitale biedboek was beschikbaar van 26 oktober 2020 tot 5 januari 2021.

0

Objectinformatie

Adres:
Stadhuisplein 75, 5038 TB Tilburg
Huidig gebruik:
Kantongerecht
Bestemming:
Maatschappelijk
Oppervlakte (BVO):
ca. 3.087 m²
Perceelgrootte:
ca. 890 m²
Bouwjaar:
ca. 1970

Voormalige rechtbank te Tilburg

Het Rijksvastgoedbedrijf is gestart met de openbare verkoop van de voormalige Rechtbank aan het Stadhuisplein 75 te Tilburg. Het object wordt verkocht via een openbare inschrijving met voorselectie.

Omschrijving
Het object is in opdracht van het Rijk (Rijksgebouwendienst), onder architectuur van Jos Bedaux, in 1970 als Kantongerecht gebouwd en in 2006 gerenoveerd. Het gebouw is per 1 november 2016 door de gemeente Tilburg aangewezen als beschermd gemeentelijk monument. Het object is kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie M, nummer 9660, gelegen op een perceel van 890 m2 en beschikt over 2.673 m2 VVO. Tevens beschikt het object over 15 parkeerplaatsen in de aanwezige parkeerkelder.

Ligging
Het object is gelegen op een prominente locatie in het stadscentrum, te midden van het “Stadsforum” van Tilburg. Het treinstation is op loopafstand en de uitvalswegen richting ‘s –Hertogenbosch en Breda/ Eindhoven (A65/ A58) zijn ook relatief dichtbij.

Mogelijkheden en bestemming
De huidige bestemming van het object is 'Maatschappelijk'. Voor deze verkoop is in gezamenlijkheid met de gemeente Tilburg een Nota van Uitgangspunten opgesteld. In deze NvU zijn de (verruimde) planologische mogelijkheden weergegeven. Desondanks zullen voorstellen die passend zijn binnen het vigerende bestemmingsplan niet uitgesloten worden van deelname aan deze verkoopprocedure. Voor meer informatie over de bestemming wordt verwezen naar de gemeente Tilburg of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Verkoopprocedure
Het object wordt verkocht via een openbare inschrijving met voorwaardelijke- en onvoorwaardelijke biedingen. Een uitgebreide omschrijving van de verkoopprocedure en -voorwaarden vindt u in het biedboek. Dit kunt u kosteloos bestellen.

Voorselectie
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft met de gemeente Tilburg een verkenning uitgevoerd ten behoeve van uitgangspunten en randvoorwaarden voor de mogelijkheid tot herbestemming van de voormalige Rechtbank. De uitkomsten van deze verkenning zijn vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten. Aan de deelnemers aan de verkoopprocedure wordt gevraagd om in de selectiefase van de verkoopprocedure een beknopte visie op de herbestemming van het complex uit te werken. De ingediende visies zullen door een beoordelingsteam worden beoordeeld aan de hand van de voorwaarden zoals opgenomen in Biedboek, de Nota van Uitgangspunten en Selectieleidraad. Op basis van deze beoordeling worden alle aanmelders die voldoen aan de minimale gestelde score toegelaten tot de biedingsfase van de verkoopprocedure.

Belangrijke data
•26 oktober 2020: start openbare inschrijving
•03 november 2020: 1e kijkdag
•05 november 2020: 2e kijkdag
•11 november 2020: extra kijkdag
•4 december 2020: extra kijkdag
•05 januari 2021 (uiterlijk 12.00 uur): inleveren visie t.b.v. selectie
•02 februari 2021: 3e kijkdag
•03 februari 2021: 4e kijkdag
•16 februari 2021 (uiterlijk 12.00 uur): uitbrengen biedingen
•30 maart 2021 (uiterlijk): Beoogde gunning
•Tekenen koopovereenkomst uiterlijk 4 weken na gunning
•Bankgarantie/waarborgsom uiterlijk 6 weken na gunning

Vragen kunt u stellen via biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Selectiefase
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst (huidige status)
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (1010 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer H. Grootenboers
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod