Ontwikkellocatie windturbines op Landtong
Noordzeeweg, nabij paal 83
te Rozenburg

Marktconsultatie

Het verslag marktverkenning is als bijlage toegevoegd. Deze is terug te vinden onder 'download meer informatie'.

Locatiefoto 0

Objectinformatie

Adres:
Noordzeeweg, nabij paal 83, Rozenburg
Huidig gebruik:
Waterkering/Groen
Bestemming:
Groen

Landtong Rozenburg

Op het brede deel van de Landtong in Rozenburg is ruimte voor de realisatie van twee windturbines. Het Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt in deze marktconsulatie de haalbaarheid hiervan.

Locatie
De Landtong Rozenburg is een negen kilometer lang schiereiland tussen het Scheur/de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal. De Landtong Rozenburg is een kering met een belangrijke waterkerende functie. Op het smalle deel van de Landtong Rozenburg staat een windpark van Eneco waarvan de bestaande turbines (deels) worden vervangen door turbines met een hogere capaciteit. Naast dit bestaande windpark is er ruimte voor de ontwikkeling van nog twee windturbines op het brede deel van de Landtong Rozenburg. Uitgangspunt bij deze ontwikkeling is dat de waterkende functie van de Landtong Rozenburg hierdoor niet mag worden aangetast.

Deze locatie maakt deel uit van een zoekgebied van de Provincie Zuid-Holland, vastgesteld in de Visie Ruimte & Mobiliteit. De gemeente Rotterdam staat positief tegenover het realiseren van twee windturbines op deze locatie.

Marktverkenning
Om een bijdrage te leveren aan de energietransitie onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf in samenwerking met de gemeente Rotterdam of er een haalbare business case gerealiseerd kan worden voor de realisatie van twee windturbines aan de zuidzijde van het brede deel van de Landtong Rozenburg. In deze marktverkenning zullen de voorwaarden, waarmee bij de ontwikkeling en realisatie rekening moet worden gehouden, gedeeld worden.

Op 20 november 2020 is het verslag marktverkenning toegevoegd als bijlage. Deze is terug te vinden onder 'download meer informatie'.

Vervolg
Indien blijkt dat er vanuit de markt interesse is voor de ontwikkeling van de twee turbines en dat deze ontwikkeling financieel haalbaar is, zal het Rijksvastgoedbedrijf in het eerste kwartaal 2021 een openbare procedure starten. Daarmee biedt het Rijksvastgoedbedrijf deze locatie aan ten behoeve van het vestigen van een opstalrecht voor het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van de twee windturbines.

Belangrijke data

Tot uiterlijk 2 oktober 2020 tot 12:00 kunnen deelnemers inhoudelijke vragen indienen met betrekking tot de marktverkenning.

Op 30 oktober 2020 om 12:00 worden de antwoorden op de door deelnemers gestelde vragen gepubliceerd.

Uiterlijk 13 november om 12:00 dienen de vragen uit hoofdstuk 4 (Bijlage 1) door de deelnemers ingeleverd te zijn.

Bij een positieve uitkomst van de marktverkenning zal de openbare procedure naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 starten.

Status procedure  

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (13 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. Bonajo
Telefoon: 088-1158014
E-mailadres: postbus.rvb.duurzameenergie@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod