Ontwikkellocatie windturbines op Landtong
Noordzeeweg, nabij paal 83
te Rozenburg

Gegund

De openbare inschrijving is gesloten op 2 juli 2021.

0

Objectinformatie

Adres:
Noordzeeweg, nabij paal 83, Rozenburg
Huidig gebruik:
Waterkering/Groen
Bestemming:
Groen

Ontwikkellocatie windturbines op Landtong te Rozenburg

De openbare inschrijving is gesloten op 2 juli 2021.
Op 16 juli 2021 heeft de definitieve Gunning aan Pondera Development II B.V. plaatsgevonden.

De Staat biedt een ontwikkellocatie aan voor de realisatie van twee windturbines op het brede deel van de Landtong in Rozenburg.

Locatie
De Landtong Rozenburg is een negen kilometer lang schiereiland tussen het Scheur/de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal. De Landtong Rozenburg is een kering met een belangrijke waterkerende functie. Op het smalle deel van de Landtong Rozenburg, wat grond van de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf is, staat een windpark van Eneco. Deze bestaande turbines worden vanaf mei 2021 (deels) vervangen door turbines met een hogere capaciteit. Naast dit bestaande windpark is er ruimte voor de ontwikkeling van twee windturbines op het brede deel van de Landtong Rozenburg. Dit betreft grond van het Rijk. Uitgangspunt bij deze ontwikkeling is dat de waterkende functie van de Landtong Rozenburg hierdoor niet mag worden aangetast.

Deze locatie maakt deel uit van een zoekgebied van de Provincie Zuid-Holland, vastgesteld in de Visie Ruimte & Mobiliteit. De gemeente Rotterdam staat positief tegenover het realiseren van twee windturbines op deze locatie.

Project
Het windpark dat gerealiseerd kan worden dient een minimaal opgesteld vermogen van 6,0 MW te hebben. Voor de realisatie van het windpark dient ontwikkelaar de benodigde publiekrechtelijke vergunningen te verkrijgen. Daarnaast zal er een anterieure overeenkomst met de gemeente moeten worden gesloten. Meer informatie over het project en de openbare procedure is terug te vinden in het Biedboek. U kunt het Biedboek downloaden via de button ‘download meer informatie’.

Marktverkenning
In 2020 heeft er een marktverkenning plaatsgevonden naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van twee windturbines op de Landtong in Rozenburg. Op basis van de uitkomsten van de marktverkenning is besloten om de locatie door middel van deze openbare inschrijving aan de markt aan te bieden.

Het Rijksvastgoedbedrijf en gronduitgifte hernieuwbare energie
Het Rijksvastgoedbedrijf zet rijksgrond in voor de energietransitie om ook op deze manier bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelen. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld in samenwerking met andere rijksdiensten, zoals in het [pilotprogramma Hernieuwbare energie op Rijksgrond of door mee te werken aan initiatieven van derden.

Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt ervoor dat de gronduitgifte op de juiste manier plaatsvindt en de contracten kunnen worden gesloten om op rijksgrond energie op te wekken. Hierbij werken we openbaar, marktconform en transparant. We volgen hiervoor het proces van openbare inschrijving.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase (huidige status)
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. Bonajo
Telefoon: 088-1158014
E-mailadres: postbus.rvb.duurzameenergie@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod