Ligplaats Braassemermeer
Gelegen aan de Noordkade ter hoogte van nummer 13
te Roelofarendsveen

Gegund
0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen aan de Noordkade ter hoogte van nummer 13, Roelofarendsveen
Huidig gebruik:
Water
Bestemming:
Water
Perceelgrootte:
ca. 80 m²

Ligplaats Noordkade Roelofarendsveen

Tot en met 12 augustus 2020 waren belangstellenden in de gelegenheid om hun interesse kenbaar te maken voor een ligplaats, ter grootte van ongeveer 80 m², gelegen in het Braassemermeer, ter hoogte van de Noordkade in Roelofarendsveen. Meerdere gegadigden hebben hun belangstelling geuit voor het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft daarom besloten om een openbare inschrijving te starten.

Locatie
De locatie is gelegen op kadastraal perceel:

Gemeente Alkemade, sectie K, nummer 4141

Het betreffende perceel is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt volgens een waterbestemming.

Het perceel bestaat uit 60 m² water(bodem) en 20 m² van de aangrenzende oever.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie sluit het Rijksvastgoedbedrijf een huurovereenkomst met de beoogde wederpartij. Op dit contract zijn de bijbehorende algemene voorwaarden van toepassing (Algemene voorwaarden ongebouwde onroerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2020). Het gaat hierbij om een contract met een gebruiksperiode van 1 jaar met verlenging van telkens 1 jaar.

Openbare inschrijving
Het Rijksvastgoedbedrijf start vanaf 25 september 2020 een openbare inschrijving voor deze locatie.

Bij een openbare inschrijving kunnen belangstellende partijen gedurende een inschrijfperiode een bieding uitbrengen op de ondergrond van een oppervlakte water.

Na de sluiting van de inschrijfperiode worden de biedingen beoordeeld. Het Rijksvastgoedbedrijf gunt aan de bieder met de meest aanvaardbare bieding. Hier kan het Rijksvastgoedbedrijf indien nodig van afwijken.

Belangrijke data

  • Uiterlijk op 6 november 2020 voor 12:00 uur dient de bieding ingeleverd te zijn;
  • Uiterlijk op 16 november 2020 wordt de voorwaardelijke gunningsbeslissing genomen;
  • In beginsel uiterlijk op 7 december 2020 volgt de definitieve gunning.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst (huidige status)
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur & Taxaties
Contactpersoon: Mevr. Aasgedon
E-mailadres: mirjam.aasgedon@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod