Ontwikkellocatie zonneparken op vier knooppunten langs de A7
gelegen aan weerszijden van de rijksweg A7
te Wognum, Abbekerk, Medemblik en Middenmeer

Verwacht

Vanaf 31 augustus 2020 is het verslag van de digitale marktconsultatie beschikbaar.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen aan weerszijden van de rijksweg A7, Wognum, Abbekerk, Medemblik en Middenmeer
Huidig gebruik:
Bermgebruik langs rijksweg
Bestemming:
Infrastructuur
Perceelgrootte:
04.55.00 ha

Zonneparken langs de A7 Noord Holland

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om in het vierde kwartaal van 2021 een openbare inschrijving te starten voor de ontwikkeling van een viertal zonneparken gesitueerd op en nabij knooppunten langs de A7 in Noord-Holland. De toekomstige exploitant krijgt een gebruiksrecht om op de gronden zonnepanelen te plaatsen. Het Rijksvastgoedbedrijf bereidt deze openbare inschrijving voor samen met Rijkswaterstaat en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
In 2020 is er een marktconsultatie uitgevoerd. De marktconsultatie is op 31 augustus 2020 afgerond.

Locatie
Het project omvat locaties rondom een viertal aansluitingen langs de rijksweg A7 in Noord-Holland, te weten aansluitingen 10 (Wognum), 10a (Abbekerk), 11 (Medemblik) en 12 (Middenmeer).

Met uitzondering van aansluiting 10a (Abbekerk) zijn alle locaties in eigendom van de Staat en vallen deze binnen beheergebied van Rijkswaterstaat. De percelen bij aansluiting Abbekerk zijn in eigendom van Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier. Het voornemen van het Hoogheemraadschap is om deze percelen op termijn over te dragen aan de gemeente Medemblik.

Project
Het project Zon langs de A7 is onderdeel van het pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie op Rijksgrond’. Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland werken sinds eind 2018 in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen in het pilotprogramma. In dit programma wordt onderzocht en geleerd hoe rijksgrond zo optimaal mogelijk en met maatschappelijk draagvlak kan worden ingezet voor het opwekken van hernieuwbare energie. Met het beschikbaar stellen van areaal geeft het Rijk een belangrijke invulling aan de rijksbrede doelstellingen van het SER-Energieakkoord en het Klimaatakkoord.

Vervolg
Op basis van de uitkomsten van de marktverkenning, start naar verwachting in het vierde kwartaal 2021 de openbare inschrijving. Dit zal worden gedaan door middel van een digitale informatiebijeenkomst waarbij wordt teruggekeken naar de marktverkenning, maar waarbij ook nog een toelichting zal worden gegeven op het project.

Status procedure  

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (3 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Hernieuwbare Energie en Projecten
Contactpersoon: Dhr. Bonajo
Telefoon: 088-1158014
E-mailadres: postbus.rvb.zonA7@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod