Ontwikkellocatie zonneparken op vier knooppunten langs de A7
Gelegen aan weerszijden van de rijksweg A7
te Wognum, Abbekerk, Medemblik en Middenmeer

Verwacht

Vanaf 31 augustus 2020 is het verslag van de digitale marktconsultatie beschikbaar.

0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen aan weerszijden van de rijksweg A7, Wognum, Abbekerk, Medemblik en Middenmeer
Huidig gebruik:
Bermgebruik langs rijksweg
Bestemming:
Infrastructuur
Perceelgrootte:
04.55.00 ha

Zonneparken langs de A7 Noord Holland

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om in de tweede helft van 2020 een openbare inschrijving te starten voor de ontwikkeling van een viertal zonneparken gesitueerd op en nabij knooppunten langs de A7 in Noord-Holland. De toekomstige exploitant krijgt een gebruiksrecht om op de gronden zonnepanelen te plaatsen. Het Rijksvastgoedbedrijf bereidt deze openbare inschrijving voor samen met Rijkswaterstaat en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Een eerste stap in dit proces is een marktconsultatie om nadere informatie te ontvangen, met doel het project op een goede manier in de loop van 2020 in de markt te zetten. De marktconsultatie is op 31 augustus 2020 afgerond.

Locatie
Het project omvat locaties rondom een viertal aansluitingen langs de rijksweg A7 in Noord-Holland, te weten aansluitingen 10 (Wognum), 10a (Abbekerk), 11 (Medemblik) en 12 (Middenmeer).

Met uitzondering van aansluiting 10a (Abbekerk) zijn alle locaties in eigendom van de Staat en vallen deze binnen beheergebied van Rijkswaterstaat. De percelen bij aansluiting Abbekerk zijn in eigendom van Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier. Het voornemen van het Hoogheemraadschap is om deze percelen op termijn over te dragen aan de gemeente Medemblik.

Project
Het project Zon langs de A7 is onderdeel van het pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie op Rijksgrond’. Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland werken sinds eind 2018 in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen in het pilotprogramma. In dit programma wordt onderzocht en geleerd hoe rijksgrond zo optimaal mogelijk en met maatschappelijk draagvlak kan worden ingezet voor het opwekken van hernieuwbare energie. Met het beschikbaar stellen van areaal geeft het Rijk een belangrijke invulling aan de rijksbrede doelstellingen van het SER-Energieakkoord en het Klimaatakkoord.

Marktconsultatie
Deze marktconsultatie heeft plaatsgevonden tussen 15 juni en 31 augustus 2020 . De marktconsultatie is uitgevoerd ter voorbereiding op de openbare inschrijving van het project Zon langs de A7, voor het vinden van een geschikte toekomstige exploitant van zonneparken op een viertal aansluitingen langs de Rijksweg A7 in Noord-Holland.
De marktconsultatie had de volgende doelen:

  • De voorgenomen projectaanpak en uitgiftestrategie toe te lichten en daarover input te vragen van marktpartijen;
  • De haalbaarheid van het project te onderzoeken en te vergroten;
  • Leren van de reacties en suggesties van marktpartijen, niet alleen voor dit project maar ook voor andere hernieuwbare energieprojecten van het Rijk.

Meer informatie
Via de button ‘Download meer informatie’ kunt u het marktconsultatiedocument downloaden en de antwoorden op de gestelde vragen naar aanleiding van deze marktconsultatie. De vragen en antwoorden zijn op 1 juli 2020 beschikbaar gesteld. Op 31 augustus 2020 is het verslag van de digitale marktconsultatie beschikbaar gesteld, deze is ook te downloaden via de button 'Download meer informatie''.

Status procedure  

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (3 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Hernieuwbare Energie en Projecten
Contactpersoon: Dhr. Van Zon
E-mailadres: postbus.rvb.zonA7@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod