Ontwikkellocatie zonnepark op vier knooppunten langs de A7
gelegen aan weerszijden van de rijksweg A7
te Wognum, Abbekerk, Medemblik en Middenmeer

Gegund

Het project is definitief gegund.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen aan weerszijden van de rijksweg A7, Wognum, Abbekerk, Medemblik en Middenmeer
Huidig gebruik:
Bermgebruik langs rijksweg
Bestemming:
Infrastructuur
Perceelgrootte:
ca. 04.40.00 ha

Zonnepark langs de A7 Noord Holland

De openbare inschrijving voor de ontwikkeling van dit zonnepark is definitief gegund aan Ecorus Development B.V.

Het Rijksvastgoedbedrijf stimuleert de opwekking van energie langs rijksgronden. Daarom starten wij de openbare inschrijving voor de ontwikkeling van een zonnepark gesitueerd op en nabij een viertal knooppunten langs de A7 in Noord-Holland. De toekomstige exploitant krijgt een gebruiksrecht om op de gronden zonnepanelen te plaatsen. De gronden zijn eigendom van zowel de Staat als Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Rijksvastgoedbedrijf heeft deze openbare inschrijving voorbereid samen met HHNK, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de betreffende gemeentes Medemblik en Hollands Kroon.

Locatie
Het project omvat locaties rondom een viertal aansluitingen langs de rijksweg A7 in Noord-Holland, te weten aansluitingen 10 (Wognum), 10a (Abbekerk), 11 (Medemblik) en 12 (Middenmeer).

Met uitzondering van aansluiting 10a (Abbekerk) zijn alle locaties in eigendom van de Staat en vallen deze binnen beheergebied van Rijkswaterstaat. De percelen bij aansluiting Abbekerk zijn in eigendom van het HHNK.

Project
Het project Zon langs de A7 is onderdeel van het pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie op Rijksgrond’. Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland werken sinds eind 2018 in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen in het pilotprogramma. In dit programma wordt onderzocht en geleerd hoe rijksgrond zo optimaal mogelijk en met maatschappelijk draagvlak kan worden ingezet voor het opwekken van hernieuwbare energie. Met het beschikbaar stellen van areaal geeft het Rijk een belangrijke invulling aan de rijksbrede doelstellingen van het SER-Energieakkoord en het Klimaatakkoord.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst (huidige status)
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Hernieuwbare Energie en Projecten
Contactpersoon: Dhr. Bonajo
Telefoon: 088-1158014
E-mailadres: postbus.rvb.duurzameenergie@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod