Kantongerechtsgebouw
Wilhelminalaan 26
te Alphen aan den Rijn

Verkocht
0

Objectinformatie

Adres:
Wilhelminalaan 26, 2405 ED Alphen aan den Rijn
Huidig gebruik:
kantoor
Bestemming:
Het object valt onder het bestemmingsplan “Groot Centrum” met als bestemming: “maatschappelijk”.
Oppervlakte (BVO):
ca. 413 m²
Perceelgrootte:
ca. 00.04.10 ha
Bouwjaar:
ca. 1880

Verkocht via makelaar: Wilhelminalaan 26 te Alphen aan den Rijn

Op 28 mei 2015 is het voormalige “Kantongerechts-gebouw” aan de Wilhelminalaan 26 te Alphen aan den Rijn verkocht voor € 400.000,— via Makelaardij Holland West

ALGEMEEN
De Staat biedt te koop aan een zeer uniek object, een gemeentelijk monument waar tot zeer recentelijk het kantongerecht gevestigd was. Het geheel is gunstig gesitueerd aan de rand van het stadshart van Alphen aan den Rijn en heel goed te bereiken met eigen- en/of openbaar vervoer.

HISTORIE
De behuizing van het kantongerecht in het Raadhuis te Alphen (1861) werd te krap, zodat in 1880 tot nieuwbouw werd besloten. De gemeente stelde kosteloos een terrein ter beschikking aan Justitie. J. F. Metzelaar bood bij brief van 2 juli 1880 bestek plus tekening aan de Minister van Justitie aan. Bestek en bestektekeningen zijn aanwezig in het NA. Het bestek is goedgekeurd op 3 juli 1880 en de aanbesteding vond meteen daarna plaats op 27 juli 1880: gunning vond plaats op 4 augustus 1880 voor 15.890 gulden. Het gebouw is in gebruik genomen op 17 augustus 1881. Het ontwerp is, evenals dat van het voormalige kantongerecht Hilversum, gebaseerd op het standaardontwerp van Allard Pierson uit 1860.

OMSCHRIJVING
Begane grond:
Entree met vestibule, meterkast en loket.
Gang met trapopgang naar 1ste verdieping.
Gang met toegang tot de griffiekamer, werkkamer, secretariskamer, keuken met deur naar aangebouwde buitenberging, toilet en kelderruimte.
1e Verdieping:
Ruime overloop/gang met toegang tot 2 toiletruimtes, wachtruimte, ruime zittingszaal over de volle breedte van het pand, kamer tbv kantonrechter.
Vanuit wachtruimte deur met vaste trap naar de 2e verdieping.
2e Verdieping:
Open zolderruimte met hoge kap, aparte IT-ruimte, archief en C.V. ruimte.

PARKEREN
Het object bevindt zich in een betaald parkeergebied.
Er zijn geen parkeervoorzieningen op eigen terrein.
Direct voor het pand zijn openbare parkeerplaatsen beschikbaar.

Voor bedrijven geldt dat het bedrijf in het vergunningengebied gevestigd moet zijn en het voertuig op naam van het bedrijf staat. De kosten voor een parkeervergunning voor bedrijven bedraagt momenteel € 240,— per jaar.

Voor meer informatie omtrent parkeren in het centrum Alphen aan den Rijn verwijzen wij u naar de website www.parkeerservice.nl

BIJZONDERHEDEN
• Het gebouw is voorzien van enkele beglazing.
• Gedeeltelijk gerenoveerd in 2000.
• Er is een asbestinventarisatie gemaakt, de kostenindicatie bedraagt ca. € 898,—

MONUMENT
Het betreft een gemeentelijk monument.
Een omschrijving van het monument, welke behoort bij het besluit van burgemeester en wethouders Alphen aan den Rijn van 28 februari 2006, is als bijlage aan deze informatie toegevoegd.

BESTEMMING
Het object valt onder het bestemmingsplan “Groot Centrum” met als bestemming: “maatschappelijk”.

Onderstaand een citaat uit een reactie van de gemeente Alphen aan den Rijn, afdeling RO:

“In het bestemmingsplan Groot Centrum is een aantal bestemmingen voorzien van een behoorlijke flexibiliteit (o.a. kantoren en bedrijven) om te transformeren (in wonen). Voor de maatschappelijke bestemming geldt dit echter niet . Hiervoor is gekozen omdat veel maatschappelijk vastgoed (kerk, school) een specifieke plek (centraal) inneemt ten opzichte van de buurten er omheen en op het moment dat er wens is voor transformatie specifiek moet worden bekeken of dit wenselijk is.

Het voormalige kantongerecht ligt in een zone waarin het bestemmingsplan Groot Centrum is aangeduid als een zone waarin de woonfunctie overheerst (zie bijlage). Hiervoor is aangegeven dat deze zone langzaamaan zal transformeren naar wonen, maar dat de bestaande centrumfuncties wel kunnen worden voortgezet, maar niet worden uitgebreid.

In dit kader is het goed denkbaar dat het gebouw een woonfunctie of een gecombineerde woon-werk functie zal krijgen. Van belang is wel dat de nieuwe functie in aard en hoeveelheid (aantal woningen) past binnen de omgeving. Toevoegen van woningen in een gebied stuit veelal op een onoplosbare parkeeropgave en kan negatieve gevolgen hebben voor de directe omgeving. Ook de vestiging van nieuwe horeca in deze zone is in het bestemmingsplan niet toegestaan vanwege de omgeving.
Conclusie:
Stedenbouwkundig is een andere functie dan de maatschappelijke een haalbare weg. Afhankelijk van de invulling zal op basis van een aanvraag omgevingsvergunning de bestemming kunnen worden gewijzigd. Dit zou op verschillende manieren kunnen gebeuren. Op voorhand wijzigen van de bestemming (zware procedure) lijkt in dit geval niet verstandig.”

Met nadruk wijzen wij u erop dat aan bovenstaande tekst geen rechten ontleent kunnen worden. De verkoop betreft het bedrijfspand met de bestemming maatschappelijk !

KENMERKEN
Bouwjaar: ca. 1880
Inhoud : ca. 1430 m³
BVO: totaal ca. 413 m²

MILIEU/BODEMONDERZOEK:
Beschikking provincie Zuid-Holland gebaseerd op:
- Verkennend bodemonderzoek dd 14 november 2011 uitgevoerd door Tauw BV.
Conclusie: nader onderzoek vereist.
- Nader bodemonderzoek dd 28 december 2011uitgevoerd door Tauw BV.
- Notitie “bepaling ernst en spoedeisendheid loodverontreiniging” dd 16 maart 2012

Besluit:
-1- Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging op genoemde locatie op het perceel, kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie A, nummer 3664, (I-contour), zoals weergegeven op de kadastrale kaart in bijlage A bij deze beschikking;
-2- De geconstateerde verontreiniging leidt voor het huidig gebruik (bedrijven, kantoren) danwel voorgenomen gebruik van de bodem (bedrijven, kantoren) of de mogelijke verspreiding van de verontreiniging NIET tot zodanige risico’s voor mens, plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is.

Een afschrift van de rapporten zijn beschikbaar en ter inzage.
Een afschrift van de beschikking is als bijlage aan deze informatie toegevoegd.

ASBESTINVENTARISATIE:
Asbest inventarisatie type A d.d. 21 september 2011 uitgevoerd door Ingenieursbureau Broomans BV
Conclusie: Er zijn asbesthoudende materialen waargenomen. Tbv een omgevingvergunning zal een aanvullende inventarisatie (type B) noodzakelijk zijn. Een afschrift van het complete rapport is beschikbaar en ter inzage.

OPLEVERINGSNIVEAU EN AANVAARDING:
Het object wordt, vrij van huur en gebruik, leeg en ontruimd in de huidige staat opgeleverd.
Aanvaarding in overleg

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (287 KB)

Contactgegevens

Makelaardij Holland West
Contactpersoon:
Telefoon: 0172-491646 - info@hollandwest.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod