Percelen bosgrond tussen Rondweg en Twentekanaal t.h.v. Diepenheim
Rondweg
te Diepenheim

Verkocht

Inschrijfdatum verlopen. Biedboek niet meer beschikbaar.

0

Objectinformatie

Adres:
Rondweg, 7475BP Diepenheim
Huidig gebruik:
Terrein (Natuur)
Perceelgrootte:
ca. 71.595 m²

Drie percelen bosgrond gelegen tussen het Twentekanaal en de rondweg van Diepenheim

Deadline voor inschrijving verlopen. Het is niet meer mogelijk uw bieding in te dienen.

Het Rijksvastgoedbedrijf biedt te koop aan middels een openbare inschrijving: drie percelen bosgrond tussen het Twentekanaal en de Rondweg N346 (Zutphen-Hengelo), op korte afstand van Diepenheim.

Omschrijving
Drie percelen bosgrond, kadastraal bekend gemeente Markelo, sectie E, nummers 3643, groot 53.700 m², 3645, groot 12.730 m² en gemeente Diepenheim, sectie A, nummer 2226, groot 5.165 m², gezamenlijk groot 71.595 m².

Ligging
De percelen zijn gelegen binnen de grenzen van de Ecologische Hoofdstructuur, tussen het Twentekanaal en de Rondweg N346 (Zutphen-Hengelo), op korte afstand van Diepenheim.

Mogelijkheden en bestemming
Natuurgebied-bospercelen, deel Ecologische Hoofdstructuur.

Verkoopprocedure
Het object zal verkocht worden via een openbare inschrijving met onvoorwaardelijke biedingen. Belangstellenden kunnen tot 6 januari 2020 12:00 een bod uitbrengen bij Notaris Bracht te Goor.
Op 3 februari 2020 zal er in beginsel gegund worden.
Een uitgebreide omschrijving van de verkoopprocedure en -voorwaarden vindt u in het Biedboek. Dit kunt u gratis downloaden.

Eventuele vragen kunt u stellen via biedboek@rijksoverheid.nl.

Ter informatie
De percelen Markelo E 3643 en 3645 (onderdeel van deze verkoop) omsluiten perceel Markelo E 3657 (geen onderdeel van deze verkoop).
De toegang tot de twee eerstgenoemde percelen loopt via een toegangshek over het laatste perceel (recht van overpad, zie ook bijlagen bij het Biedboek).
Perceel E 3657 is eigendom van de Provincie Overijssel en heeft ook de bestemming Natuur. De provincie is voornemens dit perceel ook te verkopen.
Indien u (eveneens) interesse heeft in perceel E 3657, kan hierover contact worden opgenomen met de afdeling grondzaken van de provincie Overijssel via het e-mailadres: grondzaken@overijssel.nl.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: John de Lange
E-mailadres: biedboek@rijksvastgoedbedrijf.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod