Koepelgevangenis PI Breda
Nassausingel 26
te Breda

Verwacht

0

Objectinformatie

Adres: Nassausingel 26, 4811 EE Breda
Huidig gebruik: Tijdelijk beheer
Bestemming: Maatschappelijk
Oppervlakte (BVO): ca. 37.000 m²
Perceelgrootte: 3,3 ha
Bouwjaar: ca. 1886

Binnenkort start marktconsultatie koepelcomplex 'De Boschpoort' in Breda

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft Fakton gevraagd om in het voorjaar van 2020 te starten met een marktconsultatie. Het Rijksvastgoedbedrijf nodigt in samenwerking met de gemeente Breda een geselecteerd aantal partijen uit voor deelname aan de marktconsultatie. Het Rijksvastgoedbedrijf wil bij deze partijen toetsen of het complex PI ‘De Boschpoort’ met de geschetste ontwikkelingsmogelijkheden goed tot ontwikkeling kan worden gebracht.

In overleg maakten het Rijksvastgoedbedrijf afspraken over de verkoopprocedure en de planning. De gemeente beschreef in de concept Nota van Uitgangspunten de globale kaders en concrete voorwaarden voor de ontwikkelmogelijkheden van het complex. Voor het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Breda is het van belang dat de geschetste kaders en ambities uit voornoemde documenten voldoende helderheid en richting geven aan marktpartijen voor de herontwikkeling van het complex. Bovendien vraagt de gemeente nadrukkelijk om input op de concept Nota van Uitgangspunten, om deze verder aan te scherpen.

Tijdens de marktconsultatie gaan het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente concreet, maar vrijblijvend met circa 8 marktpartijen in gesprek. Tegelijkertijd organiseert de gemeente een stadsconsultatie met belangrijke regionale stakeholders. Met de input die in beide consultaties wordt opgehaald, past de gemeente de concept Nota van Uitgangspunten aan. Het Rijksvastgoedbedrijf past zo nodig de verkoopprocedure en de planning aan. Het verkoopproces gaat van start wanneer de Nota van Uitgangspunten door de gemeenteraad en het College van B&W van Breda is vastgesteld. Naar verwachting gebeurt dit in september 2020. De partijen die bevraagd worden in de marktconsultatie kunnen hieraan geen rechten of positie ontlenen.

Koepelcomplex PI ‘De Boschpoort’
De koepelgevangenis ligt op een strategische plek in de stad, op slechts 7 minuten lopen vanaf het NS-station Breda Centraal en 7 minuten lopen naar het centrum. Verder grenst het aan het Chassé terrein en de historische binnenstadskern. Het unieke koepelcomplex bestaat uit twee hoofdonderdelen: de koepelgevangenis en het gerechtsgebouw met het Huis van Bewaring. Andere onderdelen van het complex zijn o.a. het poortgebouw, een kerkgebouw en werkplaatsen. Het totale complex heeft een omvang van ca. 37.000 m2 bruto vloeroppervlak en het terrein is ca. 3,3 ha groot.

Monumentale waarde
Het gehele complex is beschermd. De koepelgevangenis, het poortgebouw en het gerechtsgebouw zijn rijksmonument. De koepelgevangenis in Breda is één van de drie koepelgevangenissen in Nederland. De gevangenis is tussen 1882 en 1886 gebouwd naar een ontwerp van Johan Frederik Metzelaar. Het markante koepelgebouw heeft een open cirkelvormige middenruimte met een hoogte van ruim dertig meter bekroond door een koepel met ijzeren spanten en een diameter van 53 meter. Het gerechtsgebouw en het Huis van Bewaring zijn ontworpen door Willem Cornelis Metzelaar en gebouwd tussen 1890 en 1893. Daarna is het complex verschillende keren gerenoveerd. De laatste keer ongeveer 10 jaar geleden.

Verkoopproces
Het Rijk wenst het gehele koepelcomplex in één keer openbaar te verkopen middels een openbare inschrijving met uitgebreide voorselectie. Partijen moeten voldoende ervaring hebben met het (her)ontwikkelen van soortgelijke projecten. Partijen die hieraan voldoen wordt gevraagd een visie te maken. Een beoordelingscommissie beoordeelt vervolgens de ingediende visies aan de hand van een beoordelingskader. Een nog nader aantal partijen met de visies die hieraan het meest voldoen worden uitgenodigd een bieding uit te brengen. Aan de bieder met de meest aanvaardbare bieding wordt het complex gegund nadat de Bibob-procedure positief is afgesloten. Vervolgens sluit het Rijksvastgoedbedrijf een koopovereenkomst en wordt een datum van levering vastgesteld. Daarna vindt de juridische en feitelijke overdracht plaats.

‘De kroon van Breda’ als inspiratie
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft spraakmakende architectonische beelden gemaakt onder de titel ‘De koepel: kroon van Breda’. Met als doel marktpartijen uit te dagen nóg interessantere toekomstscenario’s voor het koepelcomplex te ontwikkelen met toegevoegde waarde voor de stad en de regio. Bekijk de spraakmakende denkrichtingen van de koepel en het complex.

Meer informatie
Meer informatie over de marktconsultatie alsmede de openbare verkoop verschijnt binnenkort op Biedboek.nl. Vragen kunt u stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure  

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Selectiefase
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Koopovereenkomst
  •  Levering
Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (862 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer G. Klerx
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod