Koepelgevangenis PI Breda
Nassausingel 26
te Breda

Verwacht

0

Objectinformatie

Adres: Nassausingel 26, 4811 EE Breda
Huidig gebruik: Tijdelijk beheer
Bestemming: Maatschappelijk
Oppervlakte (BVO): ca. 37.000 m²
Perceelgrootte: 3,3 ha
Bouwjaar: ca. 1886

Digitale stadsconsultatie koepelcomplex 'De Boschpoort' in Breda gestart, denk mee over de toekomst

Vanaf 3 augustus 2020 is de gemeente Breda een stadsconsultatie gestart. Op PlanBreda.nl kunnen geïnteresseerden in de herontwikkeling van het koepelcomplex ‘De Boschpoort’ een enquête invullen. Tot en met 23 augustus 2020 kan de enquête digitaal worden ingevuld. Op deze wijze kunnen geïnteresseerden aangeven wat zij de beste toekomstige invulling vinden van het gevangeniscomplex. Op 1 september 2020 organiseert de gemeente Breda vervolgens het spel ‘Play de Koepel’ in het koepelgebouw. De uitkomsten van de enquête worden gebruikt om het spel te kunnen spelen. Meer informatie hierover vindt u hier. Aanmelden voor het spel ‘Play de Koepel’ kan via de enquête.

Van marktconsultatie naar stadsconsultatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om het koepelcomplex ‘De Boschpoort’ gelegen in het hart van Breda openbaar te verkopen middels een openbare inschrijving met uitgebreide voorselectie. Het Rijksvastgoedbedrijf zoekt voor de laatste koepelgevangenis, die het Rijk in haar portefeuille heeft, een nieuwe eigenaar en een nieuwe invulling voor het gehele gevangeniscomplex.

Voor het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Breda is het van belang dat de geschetste kaders en ambities in de nog vast te stellen Nota van Uitgangspunten voldoende helderheid en richting geven aan marktpartijen voor de herontwikkeling van het complex. Daarom is in het voorjaar van 2020 een marktconsultatie gehouden. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in samenwerking met de gemeente Breda 8 marktpartijen geselecteerd en uitgenodigd voor deelname aan deze consultatie. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft bij deze partijen getoetst op welke wijze het complex PI ‘De Boschpoort’ met de geschetste ontwikkelingsmogelijkheden goed tot ontwikkeling kan komen en meerwaarde kan bieden voor de stad.

Resultaten consultaties
Met de input die in beide consultaties wordt opgehaald, past de gemeente Breda de concept Nota van Uitgangspunten aan. Het Rijksvastgoedbedrijf past zo nodig de verkoopprocedure en de planning aan. Het verkoopproces gaat van start wanneer de Nota van Uitgangspunten door de gemeenteraad en het College van B&W van Breda is vastgesteld. Naar verwachting gebeurt dit in het najaar van 2020.

Koepelcomplex PI ‘De Boschpoort’
De koepelgevangenis ligt op een strategische plek in de stad, op slechts 7 minuten lopen vanaf het NS-station Breda Centraal en 7 minuten lopen naar het centrum. Verder grenst het aan het Chassé terrein en de historische en levendige binnenstad. Het unieke koepelcomplex bestaat uit twee hoofdonderdelen: de koepelgevangenis en het gerechtsgebouw met het Huis van Bewaring. Andere onderdelen van het complex zijn o.a. het poortgebouw, een kerkgebouw en werkplaatsen. Het totale complex heeft een omvang van ca. 37.000 m2 bruto vloeroppervlak en het terrein is ca. 3,3 ha groot.

Monumentale waarde
Het gehele complex is beschermd. De koepelgevangenis, het poortgebouw en het gerechtsgebouw zijn rijksmonument. De koepelgevangenis in Breda is één van de drie koepelgevangenissen in Nederland. De gevangenis is tussen 1882 en 1886 gebouwd naar een ontwerp van Johan Frederik Metzelaar. Het markante koepelgebouw heeft een open cirkelvormige middenruimte met een hoogte van ruim dertig meter bekroond door een koepel met ijzeren spanten en een diameter van 53 meter. Het gerechtsgebouw en het Huis van Bewaring zijn ontworpen door Willem Cornelis Metzelaar en gebouwd tussen 1890 en 1893. Daarna is het complex verschillende keren gerenoveerd. De laatste keer ongeveer 10 jaar geleden.

Voorgenomen verkoopprocedure
Het Rijk wenst het gehele koepelcomplex in één keer openbaar te verkopen middels een openbare inschrijving met uitgebreide voorselectie. Partijen moeten voldoende ervaring hebben met het (her)ontwikkelen van soortgelijke projecten. Partijen die hieraan voldoen wordt gevraagd een visie te maken. Een beoordelingscommissie beoordeelt vervolgens de ingediende visies aan de hand van een beoordelingskader. Een nog nader aantal partijen met de visies die hieraan het meest voldoen worden uitgenodigd een bieding uit te brengen. Aan de bieder met de meest aanvaardbare bieding wordt het complex gegund nadat de Bibob-procedure positief is afgesloten. Vervolgens sluit het Rijksvastgoedbedrijf een koopovereenkomst en wordt een datum van levering vastgesteld. Daarna vindt de juridische en feitelijke overdracht plaats.

‘De kroon van Breda’ als inspiratie
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft spraakmakende architectonische beelden gemaakt onder de titel ‘De koepel: kroon van Breda’ en deze gepresenteerd op de vastgoedbeurs PROVDA vorig jaar. Bekijk hier de spraakmakende denkrichtingen van de koepel en het complex.

Meer informatie
Meer informatie over de openbare verkoop verschijnt binnenkort op Biedboek.nl. Vragen kunt u stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure  

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Selectiefase
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Koopovereenkomst
  •  Levering
Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (862 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer G. Klerx
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod