Drie agrarische percelen
Eeuwerden en Markkade, ongenummerd
te Waardenburg

Gegund

Vanaf 1 november 2019 is het digitale Biedboek beschikbaar

0

Objectinformatie

Adres:
Eeuwerden en Markkade, ongenummerd, 4181 PN Waardenburg
Huidig gebruik:
Agrarisch (grasland en bouwland)
Perceelgrootte:
ca. 28.975, 16.565 en 25.031 m2 totaal: 70.571 m²

Drie agrarische percelen te Waardenburg

Omschrijving
Het Rijksvastgoedbedrijf is gestart met de openbare verkoop middels openbare inschrijving van drie agrarische percelen (bouwland en grasland) gelegen te Waardenburg aan de Eeuwerden en de Markkade, kadastraal bekend gemeente Waardenburg, sectie X, nummers 127, 139 en 1368, groot respectievelijk 28.975, 16.565 en 25.031 m2.

Ligging
De percelen zijn gelegen ten noorden van de gemeente Waardenburg in de oksel van de rijkswegen A2 en A15. De percelen X 127 en X 1368 grenzen aan elkaar. Perceel X 139 is meer oostelijk gelegen. De percelen X 127 en X 139 zijn direct gelegen aan de openbare weg.

De omgeving is landelijk met boerderijen en agrarische percelen. Even verderop is een aanvang gemaakt met de realisatie van windpark Deil.

Bijzonderheden
Op het naastgelegen perceel X 1366 wordt een windturbine gebouwd. Op het perceel X 1368 rust derhalve een erfdienstbaarheid om de gondel en rotorbladen boven perceel X 1368 te laten hangen/draaien en de aanleg van de windturbine op het naastgelegen perceel te realiseren.

De percelen zijn tot 31 oktober 2019 in pacht uitgegeven.
De percelen zijn gelegen aan de openbare weg en kunnen derhalve vanaf de weg bekeken worden. Er worden daarom in dit geval geen kijkdagen georganiseerd.

Mogelijkheden en bestemming
Volgens informatie van de gemeente Waardenburg valt het Object onder de bepalingen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Neerijnen, veegplan’, vastgesteld op 6 december 2018. De bestemming luidt: ‘agrarisch’. Een deel van perceel X 1368 heeft volgens het bestemmingsplan ‘windpark Deil’ de enkelbestemming ‘agrarisch’, de dubbelbestemming ‘archeologie 4’ en de gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone- windturbine’.
Voor nadere informatie over het vigerend bestemmingsplan wordt verwezen naar de website van de gemeente Waardenburg. Informatie van de website Ruimtelijke plannen vindt u hier

Verkoopprocedure
De percelen zijn inmiddels gegund

Belangrijke datums
Op 1 november 2019 start de openbare verkoop
Tot 13 december 2019 12:00 kan een bieding worden uitgebracht
Op 18 december 2019 is er gegund

Heeft u nog vragen? Dan kunt u deze stellen via biedboek@rijksoverheid.nl

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst (huidige status)
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (23 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: John de Lange
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod