Tien kavels natuurgrond te Limburg - kavel 6 perceel natuur te Tegelen
Leemhorsterweg
te Tegelen

Verkocht

Van dinsdag 21 april 2020 tot maandag 22 juni 2020 12.00 uur was het digitale Biedboek beschikbaar.
De openbare inschrijving is gesloten, u kunt niet meer bieden.

0

Objectinformatie

Adres:
Leemhorsterweg, 5951 PJ Tegelen
Huidig gebruik:
Natuur
Perceelgrootte:
ca. 6.245 m²

Kavel 6: Perceel natuur te Tegelen

Kavels natuurgrond in de provincie Limburg
Het Rijksvastgoedbedrijf verkocht via een openbare inschrijving een tiental (10) kavels natuurgrond in de provincie Limburg.
De kavels bevinden zich in de directe nabijheid van de Rijksweg A73. Het betreft meerdere kadastrale percelen welke variëren in oppervlakte van 116 m² tot en met 46.319 m².

Deze gronden zijn in het verleden door Rijkswaterstaat aangekocht in het kader van natuurcompensatie voor de aanleg van de Rijksweg A73. Door afronden van de werkzaamheden zijn de percelen overtollig verklaard en kunnen deze nu als natuurgrond worden verkocht. De percelen zijn ingericht als natuur- en jong bos, kruiden- en faunarijk grasland, moeras en met landschapselementen. Er zijn enkele restpercelen met een landbouwkundig gebruik. Op de percelen rust geen beheers subsidie.

Kavel 6: Een (1) perceel natuur te Tegelen

Omschrijving
Een (1) perceel natuur, kadastraal bekend gemeente Tegelen, sectie C, nummer 5505, groot 6.245 m².

Ligging
Het perceel is gelegen aan de Leemhorsterweg te Tegelen.

Mogelijkheden en bestemming
Het perceel heeft de bestemming natuur.

Kwalitatieve verplichting
Let op: het perceel wordt expliciet verkocht met een kwalitatieve verplichting met daarbij een boetebedrag van € 55.000,00 per ha. Deze verplichting heeft betrekking op het dulden voor onbepaalde tijd van de ontwikkeling dan wel de instandhouding van de natuurbeheertypen en landschapselementen, zoals beschreven in het Beheerplan.

Verkoopprocedure
De percelen zullen verkocht worden via een openbare inschrijving met voorwaardelijke- en onvoorwaardelijke biedingen.
Een uitgebreide omschrijving van de verkoopprocedure en -voorwaarden vindt u in het biedboek. Dit kunt u kosteloos bestellen.

Belangrijke data
Start openbare inschrijving 20 april 2020
Uitbrengen biedingen 22 juni 2020 tot 12.00 uur
Beoogde gunning 6 juli 2020
Ondertekenen koopovereenkomst uiterlijk 4 weken na gunning
Levering uiterlijk 31 augustus 2020

Deze kavel wordt afzonderlijk, maar tegelijkertijd met 9 andere kavels in de provincie Limburg aangeboden. Informatie over de overige kavels is te vinden via de volgende pagina's:
Kavel 1, percelen natuur te Beesel
Kavel 2, percelen natuur te Maasbracht
Kavel 3, percelen natuur te Swalmen
Kavel 4, perceel natuur te Maasbracht
Kavel 5, perceel natuur te Roermond/Swalmen
Kavel 7, percelen natuur te Beesel
Kavel 8, percelen bos te Maasbracht
Kavel 9, perceel agrarische grond te Belfeld
Kavel 10, percelen natuur te Haelen

Vragen kunt u stellen via biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (20 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer H. Grootenboers
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Andere percelen nabij Rijksweg A73 te Limburg

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod