Armamentarium
Korte Geer 1
te Delft

Verkocht

Het biedboek was vanaf 2 juni 2014 tot en met 8 januari 2015 te bestellen.

0

Objectinformatie

Adres:
Korte Geer 1, 2611CA Delft
Huidig gebruik:
Tijdelijk beheer
Bestemming:
Cultuur en ontspanning
Oppervlakte (BVO):
ca. 9.349 m²
Perceelgrootte:
ca. 00.64.88 ha
Bouwjaar:
ca. 1601

ARMAMENTARIUM

De koop van het Armamentarium, het voormalige legermuseum in Delft, is gegund aan Driestar B.V. Het bedrijf betaalt 1,9 miljoen euro aan het Rijksvastgoedbedrijf. De koper heeft de bedoeling in het Armamentarium een hotel annex restaurant en zalencentrum te vestigen.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft tijdens de verkoopprocedure nauw samengewerkt met de gemeente Delft, zodat potentiële kopers van tevoren wisten wat zij wel en niet met het monumentale complex zouden kunnen doen. De uiteindelijke gunning bleef de verantwoordelijkheid van het Rijksvastgoedbedrijf. Het wijzigen van de bestemming en het verlenen van vergunningen blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het bod van Driestar B.V. geaccepteerd omdat het om een marktconforme prijs gaat en het plan voldoet aan de gestelde voorwaarden. Driestar B.V. zal gaan samenwerken met architectenbureau cepezed uit Delft.

Een stukje Gouden Eeuw op toplocatie in Delft, Korte Geer 1/1a/1b & Breestraat 3

Geeft u dit nationale topmonument in Delft een nieuw leven?

Complexen als het Armamentarium zijn er niet veel. Nog minder vaak komen ze in de verkoop. Nu hebt u de kans dit voormalige munitiemagazijn voor de Staten van Holland en West-Friesland in bezit te krijgen. Met een bijzondere herontwikkeling kunt u tegelijk dit zeventiende-eeuwse monument en de stad Delft een nieuwe impuls geven.

Voor de herontwikkeling van het voormalige wapendepot, waarin tot voor kort het Legermuseum was gehuisvest, hebben het Rijk en de gemeente Delft een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hierin liggen de kaders voor herontwikkeling vast. Via deze kaders beogen Rijk en gemeente een samenhangende functionele herbestemming voor het complex. Geïnteresseerden kunnen een totaalvisie voor herontwikkeling indienen. Deze visie zal recht moeten doen aan het historische karakter van het complex. Als randvoorwaarde geldt, dat de visie mede invulling moet geven aan de bestemming creatief grachtengebied dat de gemeente toegekend heeft aan dit deel van haar binnenstad.

Het Gebouw
Het Armamentarium in Delft is een monumentaal opslagcomplex in het hart van een historische stad. Het complex kent een lange en rijke historie, die goed af te lezen is aan de opbouw van het ensemble van panden en open ruimtes.

Als de stadsrechten van Delft in 1246 verlengd worden, lijft zij een schiereiland bij de ommuurde stad in. Dit schiereiland tussen de Oude Delft en de Geer raakt door de eeuwen heen bebouwd. Aan de zijde van de Oude Delft staat de bebouwing direct op het water. Aan de andere kant van de landtong, langs de Geer, bevindt zich een kade. Op de punt van het schiereiland ligt de stadstimmerwerf.

De Staten van Holland en West-Friesland geven eind zestiende eeuw aan, de stad te willen gebruiken als locatie voor de opslag van militaire goederen. Delft stelt de werf om niet ter beschikking. Van 1601 tot 1603 verrijst een eerste magazijn voor kanonnen, vuurwapens en kogels: Gebouw 1602. Dit pand is massief en groot, en wordt de prominente blikvanger van het complex.

Direct ten noorden van de opslag ligt wooncomplex het Hofje van Gratie. Hier breekt rond 1660 brand uit in een van de huisjes. Het is aanleiding het complex op te kopen en met de grond gelijk te maken, waarna een wachthuis en, op veilige afstand, een smederij gebouwd worden. In 1689 volgt opnieuw uitbreiding, ditmaal met een groot carrévormig magazijn. Het komt in 1692 gereed en is toepasselijk bekend als Gebouw 1692. Een tussengebouw verbindt de twee magazijnen. In 1802 wordt het Oost-Indisch Pakhuis dat de VOC in 1653 aan de noordzijde van het Armamentarium liet bouwen ook aan het complex toegevoegd.

Met de toevoeging van dit VOC-pakhuis krijgt het Armamentarium zijn bestaande grootte en vorm van bouwdelen rond open binnenplaatsen met eigen sferen en karakters. Het is een dominant complex in het oude stadshart. Een ensemble van sobere, gesloten gevels met zware muren en diepliggende, kleine vensters. Het is een beeldbepalend contrast met de fijnmazige bebouwing van de overige panden in de historische stad.

Wie de magazijnen betreedt, ziet direct de opvallende hoofddraagstructuur: zwaar muurwerk met een indrukwekkend systeem van houtconstructies voor kappen, vloeren en dragers. Het accentueert de robuuste, haast onverwoestbare uitstraling die de pakhuizen hebben.

Tot 1897 doet het complex dienst, waarna de Staat de opslag weghaalt uit het centrum en verplaatst naar het afgelegener liggende Hembrugterrein in Amsterdam. Met het verliezen van zijn kernfunctie is het Armamentarium lange tijd overgeleverd aan verval. Pas in 1959 valt het besluit een deel van het Legermuseum hier onder te brengen. In 1960 verandert de gemeente het bestemmingsplan en kan het gehele complex omgebouwd worden tot museum. Een project van lange adem dat in 1989 wordt afgerond. Het ensemble krijgt zijn voorlopig definitieve vorm als in 2005 een nieuw entreegebouwtje verrijst, op de binnenplaats tussen de twee grote magazijnen. Dit bouwwerk is reversibel (het is dus weer te verwijderen zonder dat dit schade aan het monument oplevert) en tast de structuur van de oude pakhuizen niet aan.

Het nationale belang van het Armamentarium is vertaald in bescherming als Rijksmonument en als essentieel onderdeel van het Rijksbeschermd Stadsgezicht van Delft. Het complex heeft, als gaaf voorbeeld van militaire opslagplaats uit de Gouden Eeuw, een hoge cultuurhistorische waarde voor zowel de stad als ons land.

Herontwikkeling
Delft is een stad in ontwikkeling. De meest ingrijpende maatregel van dit moment is het spoortracé, het spoor wordt ondergronds aangelegd en er verrijst een nieuw station. Als de spoorzone gereed is, ligt het Armamentarium centraal tussen het historische stadshart en ‘het Nieuwe Delft’, met de nieuwe universiteit. Uw herontwikkeling kan op deze locatie een impuls geven aan de vitalisering van dit stukje Delft als kruispunt van historie, toerisme, creativiteit en innovatie. De uitgangspunten voor herontwikkeling vindt u in het biedboek en het bijbehorende ambitiedocument. Hieronder enkele belangrijke voor u op een rij.

• Uw visie getuigt van een herontwikkeling die de cultuurhistorische en monumentale waarden van het Armamentarium maximaal recht doen.
• Uw visie geeft blijk van een kwalitatief integraal plan voor het gehele plangebied van het Armamentarium.
• De herontwikkeling van het Armamentarium sluit in gebruik en functionaliteit aan op de levendigheid en vitaliteit van de stad.

Interesse in deelname aan de verkoopprocedure? Bestel dan het biedboek via www.biedboek. nl (zie kader). Hierbij ontvangt u ook het ambitiedocument voor de herontwikkeling van het Armamentarium. Alleen partijen die het biedboek hebben gekocht, kunnen deelnemen aan de procedure.

Procedure
De verkoop van het Armamentarium vindt plaats in twee rondes. In de beoordeling is het van belang dat de voorstellen evenwicht vinden tussen revitaliserende herbestemming en behoud van de huidige monumentale waarde van het complex.

Ronde 1- selectiefase
Bij grote (monumentale) gebouwen en complexen wil het Rijksvastgoedbedrijf de herontwikkeling die de potentiële kopers voor ogen staan voorafgaand aan de verkoop toetsen. Bij het Armamentarium vindt deze toets plaats in samenwerking met de gemeente. Daartoe dient de selectiefase. In deze fase kunnen marktpartijen zich aanmelden en hun projectplan voor de herontwikkeling van het plangebied indienen. Een selectiecommissie, samengesteld door Rijk en gemeente, beoordeelt de ingediende plannen aan de hand van de kaders die in het ambitiedocument zijn vastgelegd. Wanneer het ingediende plan kwalitatief voldoende wordt beoordeeld, dan wordt deze uitgenodigd voor de tweede ronde.

Ronde 2- verkoop bij inschrijving
Marktpartijen die in de selectieprocedure een positieve beoordeling hebben gekregen op hun voorstel, kunnen deelnemen aan de verkoop bij inschrijving. In deze tweede ronde brengen zij een financiële bieding uit op basis van hun ingediende projectplan. Het Rijksvastgoedbedrijf beslist namens de Staat of kan worden gegund aan de marktpartij die het hoogste bod uitbrengt.

Het pand aan de Breestraat 3 is een voormalige dienstwoning die in 1954 werd gebouwd op de plek van een ouder pand. De woning maakt onderdeel uit van het plangebied en wordt in verhuurde staat verkocht.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Selectiefase
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: D. Verhey
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod