Voormalige pakhuis
Herengracht 36
te Leiden

Verkocht

Het digitale biedboek is beschikbaar vanaf 7 april t/m 16 oktober 2014

0

Objectinformatie

Adres:
Herengracht 36, 2312 LD Leiden
Huidig gebruik:
vm. opslagruimte
Bestemming:
Gemengde Doeleinden
Oppervlakte (BVO):
ca. 2.773 m²
Perceelgrootte:
ca. 0.05.51 ha
Bouwjaar:
ca. 1929

Verkocht
De Herengracht 36-38 te Leiden is door het Rijksvastgoedbedrijf verkocht
voor € 1.135.000,— k.k.

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt een riant en bijzonder voormalig pakhuis. Het object is gelegen aan de Herengracht 36-38, een van de mooiste grachten die de binnenstad van Leiden rijk is. De Herengracht was de voornaamste straat en gracht in de Leidse staduitbreiding van 1659. De gracht vormt een directe noord-zuid verbinding tussen de Oude en de Nieuwe Rijn. Het pand is gebouwd in 1929 en bestaat uit vier etages. Het object was in gebruik als depot van het Boerhaave museum.

Ligging en omgeving
De directe omgeving van het pakhuis bestaat voor het overgrote deel uit woningbouw, voornamelijk grachtenpanden, herenhuizen en een aantal appartementengebouwen. Het object is gelegen op korte afstand van diverse winkels (Haarlemmerstraat, Hooigracht) en het openbaar vervoer (bushalte aan het einde van de straat). Ook het Centraal Station en de Universiteit Leiden zijn snel te bereiken. De ligging is redelijk gunstig ten opzichte van de uitvalsweg A4 richting Amsterdam-Den Haag, deze is via de singel vlot te bereiken. Aan de straatzijde is betaalde parkeergelegenheid beschikbaar. Via een toegang van twee garagedeuren, is het mogelijk te parkeren in het object. De ruimte is hier vooralsnog niet op ingericht.

Bestemming en transformatie
Volgens het huidige bestemmingsplan is de bestemming wonen mogelijk. Deze bestemming is passend bij de omgeving en de omliggende objecten. Het bestemmingsplan ‘Binnenstad II’ dateert van 2007. De ondergrond van het object heeft de bestemming ‘Gemengde doeleinden 2’, meer specifiek houdt dit in dat woondoeleinden, detailhandel, ateliers, publieksgerichte dienstverlening, andere vormen van dienstverlening, maatschappelijk doeleinden en kantoren mogelijk zijn als bestemming. Naast een transformatie naar wonen zijn er dus meerdere herontwikkelingsmogelijkheden voor het object denkbaar. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een bouwtechnisch onderzoek laten verrichten. Daarnaast heeft zij geheel vrijblijvend een architectonische verkenning laten uitvoeren om de opties voor transformatie naar wonen vorm te geven. Deze verkenning is getoetst door het bureau welke het bouwtechnisch onderzoek heeft uitgevoerd. Het bouwtechnische onderzoek, de architectonische verkenning en de bouwtechnische toetsing zijn vrijblijvend toegevoegd aan de projectinformatie.

Gemeentelijk monument
Het object Herengracht 36 staat ingeschreven als gemeentelijk monument. De bouwhistorische waarde wordt met name bepaald door het gebruik van staal voor de constructie, de ramen en de trap. Ook de excelsior gewelfplaten worden in de omschrijving genoemd. Er zijn weinig voorbeelden van dergelijke constructies bekend in de gemeente Leiden. Het object is daarnaast representatief voor de Leidse economische en sociale geschiedenis van de eerste helft van de twintigste eeuw. De Leidse architect Buurman ontwierp het object. Ook het feit dat het pakhuis werd gebruikt als wolpakhuis door het Leidse textielbedrijf Van Wijk is een belangrijke herinneringswaarde volgens de gemeente. De volledige redengevende omschrijving van de monumentale status is toegevoegd aan de projectinformatie. De aard van de bouw van het object is staalskeletbouw met beton, gebakken keramieke boogelementen en gevels opgetrokken uit metselwerk, bitumineuze dakbedekking en stalen kozijnen met enkele beglazing. Het gebouw wordt verwarmd middels een centrale verwarmingsketel Remeha 2006 en er is een lift aanwezig. Aan de kant van de Groenesteeg is een elektrische overheaddeur gesitueerd.

Disclaimer
Bovenstaande tekst dient enkel en alleen tot een uitnodiging om deel te nemen aan de openbare inschrijving die op 23 oktober 2014 zal plaatsvinden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze aanbiedingstekst, evenals aan de in het biedboek aanwezige documenten, genoemde rapportages en onderzoeken. Het verdient aanbeveling om zelf uw onderzoek in te stellen. Op 17 en 26 juni 2014 alsmede 4 en 9 september 2014 is hier gelegenheid toe. Verdere informatie is opgenomen in het biedboek.

Verkoopproces
Het object wordt op donderdag 23 oktober 2014 om 11.00 uur via notariskantoor Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn verkocht bij openbare inschrijving. Hierbij krijgen partijen de mogelijkheid om zowel een voorwaardelijk als onvoorwaardelijk koopvoorstel in te dienen. De ontvangen (on) voorwaardelijke koopvoorstellen zullen worden beoordeeld op hun inhoud. Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor hiertussen een afweging te maken. Hierbij zal met name aandacht zijn voor de hoogte van de bieding in relatie tot de eventuele uitgangspunten zoals verwoord in het koopvoorstel. De eventuele onzekerheid ten aanzien van afname alsmede de termijn waarbinnen de koper de eigendomsoverdracht willen laten plaatsvinden, zal worden meegenomen in de afweging.

Biedboek bestellen
Vanaf 7 april t/m 21 oktober 2014 is het digitale biedboek beschikbaar waarin ondermeer zijn opgenomen: een uitgebreide procedurebeschrijving, milieurapporten en alle andere informatie die nodig is om deel te nemen aan deze openbare inschrijving. Bezichtiging is uitsluitend mogelijk voor belangstellenden die een exemplaar van dit biedboek hebben gekocht.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Selectiefase
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Anne-Rose Boelens

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod