Herontwikkeling voormalige technische school
Van Schendelstraat 1
te Groningen

Verkocht
0

Objectinformatie

Adres:
Van Schendelstraat 1, 9721 GV Groningen
Huidig gebruik:
Onderwijsfunctie
Bestemming:
Maatschappelijk (vooralsnog)
Oppervlakte (BVO):
ca. 8.500 m²
Perceelgrootte:
ca. 9.665 m²
Bouwjaar:
ca. 1970

Voormalige technische school in Helpman en exclusiviteit gebiedsontwikkeling

Let op: dit object wordt aangeboden door MBO-scholengemeenschap Noorderpoort en de gemeente Groningen en valt daarmee buiten de verkoopprocedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de betreffende adviseur.

Noorderpoort verkoopt de voormalige technische school, gelegen aan de Van Schendelstraat 1 te Groningen. Noorderpoort zoekt een koper die voornemens is de locatie te (her)ontwikkelen. De gemeente Groningen is nauw betrokken bij het verkoopproces en biedt exclusiviteit aan de winnaar voor de omliggende gebiedsontwikkeling. Het betreft een verkoopprocedure waarbij de gegadigden om een plan en uiteindelijk een onvoorwaardelijke bieding wordt gevraagd. Het complex wordt 'as is' verkocht.

Omschrijving
Het gebouw kent thans een maatschappelijke bestemming en is ca. 8.500 m² BVO groot. Het gebouw telt vier verdiepingen en een souterrain. In het gebouw zijn onderwijszalen, praktijklokalen, een kantine, een gymzaal, kantoren en diverse ondersteunende ruimtes te vinden. Het souterrain doet dienst als rijwielstalling en ook zijn hier technische ruimtes aanwezig. Op het terrein zijn twee toegangswegen, alsmede enkele buitenruimtes en een voormalig sportgebouw van ca. 500 m² BVO.

Monumentale waarde
De Van Schendelstraat 1 is voor de gemeente een belangrijke locatie. Het gebouw heeft een gedeeltelijke status als gemeentelijk monument en is gelegen op een unieke locatie. Het is een historische plek waar met respect voor de historische en ecologische waarden een mooie ontwikkeling kan plaatsvinden. De gemeente speelt ook een rol in de beoordeling van de in de tender en biedt exclusiviteit voor de omliggende gebiedsontwikkeling.

(Her)ontwikkeling
Om een beeld te krijgen van de herontwikkelingsmogelijkheden op de locatie, heeft Noorderpoort in samenwerking met de gemeente Groningen een stedenbouwkundig kader opgesteld. Het kader wordt gevormd door meerdere ‘ontwerpprincipes’ en de uitwerking daarvan. Deze gaan onder meer in op de omgevingsvisie, de bouwenvelop, de monumentale status en uitgangspunten voor stedenbouw, groen en parkeren. Het kader is opgesteld vanuit de stedenbouwkundige doelstelling om De Wijert beter te verbinden met het nieuwe Zuiderplantsoen, via de Technische School. Dit wordt ook benoemd in het Wijkvernieuwingsplan voor De Wijert.

Het stedenbouwkundig kader is opgesteld en onderschreven door de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Uitvoering van de gemeente Groningen. Herontwikkeling binnen deze kaders zal op een positieve grondhouding van het college kunnen rekenen. Een formele bestemmingsplanwijziging zal echter noodzakelijk zijn.

Ligging en omgeving
Het object bevindt zich op de grens van de wijken Helpman en De Wijert en vormt de rand voor beide wijken. De groenrijke parkomgeving van zwembad de Papiermolen en het Sterrebos kenmerken de omgeving, alsmede de groenzoom met stadsvijver aan de Hora Siccamasingel. De binnenstad van Groningen ligt op nog geen 10 minuten fietsafstand en uitvalswegen zijn uitstekend bereikbaar. Het object ligt in een versnipperde groene zone, waar de oude verdedigingslinie, de Helperlinie, doorheen loopt met het Helperdiep als herkenbare oude waterstructuur. De locatie van het object valt binnen verschillende projecten van de gemeente, waaronder Helpman-Noord, de Wijkvernieuwing en het Zuiderplantsoen. Het is onderdeel van een wederopbouwwijk die bijzondere aandacht heeft van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Exclusiviteit gemeentelijk perceel
In de nieuwe omgevingsvisie voor Helpman Noord (2017) van de gemeente Groningen is deze groene zone een belangrijke opgave in zowel het groene als recreatieve netwerk van de stad. Met de aanpak Ring Zuid wordt het versnipperde groene gebied, waaronder het Sterrenbos, weer aan elkaar gehecht door de ringweg hier te verdiepen. Hier komt een nieuw Zuiderplantsoen, waardoor de locatie in de toekomst in een aantrekkelijk park ligt. Het is een doelstelling om De Wijert beter te verbinden met dit nieuwe plantsoen, via de Technische School. Dit wordt ook benoemd in het Wijkvernieuwingsplan voor De Wijert. De gemeente Groningen biedt de koper van de Van Schendelstraat 1 exclusiviteit voor het ontwikkelen van een gedeelte van het gemeentelijk perceel kadastraal bekend gemeente Helpman sectie M nummer 11046 (een zone gelegen aan het Helperdiep).

Verkoopprocedure
Noorderpoort verkoopt het perceel aan de inschrijver met de hoogste bieding, met inachtneming van de randvoorwaarden die in het verkoopdocument aan gegadigden zijn gesteld.

Meer informatie over het object, de verkoopprocedure alsmede voor het downloaden van de documentatie voor deelname aan deze verkoopprocedure treft u op Negometrix 4. Let op: u kunt niet op Negometrix 4 inloggen met uw Negometrix 3 gegevens. U dient hiervoor een nieuwe account aan te maken. Zie voor een volledige instructie het document: ‘Instructie registreren en downloaden documentatie Van Schendelstraat 1’ op de landingspagina van het project op Negometrix 4.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Selectiefase
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst (huidige status)
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

OPPS
Contactpersoon: Mevr. A. Vrusch
Telefoon: 06-55440326
E-mailadres: arlette.vrusch@opps.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod