Houten blokhut voor recreatief gebruik op erfpachtgrond
Oude Deldenerweg 21, 23 en 27
te Enschede

Verwacht

Binnenkort te koop: Het recht van erfpacht en opstal op een perceel grond met daarop een vrijstaande houten blokhut voor recreatief gebruik.

0

Objectinformatie

Adres: Oude Deldenerweg 21, 23 en 27, 7548 PM Enschede
Huidig gebruik: bewoond door vastgoedbescherming
Bestemming: Recreatiewoning
Perceelgrootte: 9.435 m²

Binnenkort te koop: Het recht van erfpacht en opstal op een perceel grond met daarop een vrijstaande houten blokhut voor recreatief gebruik

Het recht van erfpacht en opstal tot 27 maart 2036 (Oude Deldenerweg 27) respectievelijk 9 november 2046 (Oude Deldenerweg 21 en 23) op een perceel grond met daarop een vrijstaande houten blokhut voor recreatief gebruik. Kadastraal bekend gemeente Lonneker, sectie AB, nummers 417, 418, 419, 420 en 423, tezamen groot 9.435 m². De erfpachtcanon bedroeg per 1 oktober 2018 € 8.986,44 per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Omschrijving: Het recht van erfpacht en opstal op een perceel grond met daarop een vrijstaande houten blokhut voor recreatief gebruik.

Ligging: Gelegen in het buitengebied tussen Enschede en Haaksbergen, aan de rand van natuur- en recreatiegebied Het Rutbeek.

Mogelijkheden en bestemming: De basisbestemming is bos bestemd voor houtproductie en voor de bescherming, instandhouding en verbetering van de landschappelijk, cultuurhistorische, geomorfologische en natuurlijke waarden, met daaraan ondergeschikt:
• extensieve recreatie (ondergeschikt medegebruik van grond, gericht op ontspanning, waarvoor weinig voorzieningen nodig zijn en waaraan weinig mensen tegelijkertijd en op dezelfde plek deelnemen, zoals fietsen en wandelen).
• openbare nutsvoorzieningen,
• ondergrondse infrastructurele voorzieningen (hoogspanningsverbindingen en hoge druk aardgastransportleidingen uitgezonderd),
• sloten, beken en daarmee gelijk te stellen waterlopen en andere waterhuishoudkundige voorzieningen.

Het bouwvlak van de blokhut staat op de bestemmingsplankaart omschreven als recreatiewoning waardoor op grond van de bestemmingsregels verblijfsrecreatie is toegestaan (verblijfsrecreatie is een vorm van recreatie waarbij de recreant voor een bepaalde tijd, maar tenminste een nacht in het recreatiegebied of de toeristische plaats verblijft. Het gebied is daartoe ingericht met faciliteiten, zoals bed and breakfast-gelegenheden en kampeerterreinen). Derhalve is permanente bewoning niet toegestaan.

Nadere informatie kunt u raadplegen via de website Ruimtelijkeplannen.nl of via de Gemeente Enschede.

Status procedure  

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Koopovereenkomst
  •  Levering
Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (235 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: N. Klijnstra
Telefoon: 088-1158020
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod