Uniek cultuurhistorisch erfgoed
Hoofdweg 120 e.a.
te Veenhuizen

Te koop

Van 21 november 2019 tot 24 januari 2020 was het digitale Biedboek bestelbaar.

0

Objectinformatie

Adres:
Hoofdweg 120 e.a., 9341 BL Veenhuizen
Huidig gebruik:
Diverse verhuurde en onverhuurde gebouwen en gronden
Bestemming:
Diverse
Perceelgrootte:
Circa 70 ha

Openbare inschrijving voor uniek cultuurhistorisch erfgoed in Veenhuizen

Het Rijksvastgoedbedrijf zoekt een nieuwe eigenaar voor het cultuurhistorisch erfgoed in het Drentse dorp Veenhuizen. Dit zogeheten Ensemble Veenhuizen bestaat uit circa 70 hectare grond met daarop onder andere circa 80 monumentale rijksgebouwen. Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om dit Ensemble in één keer te vervreemden.

Rijke historie
Aan het begin van de negentiende eeuw werd in Veenhuizen een Kolonie van Weldadigheid gesticht. Hier kregen armen uit de stad de kans een nieuw leven op te bouwen. Landlopers werden er tewerkgesteld en weeskinderen moesten er verplicht naar school. Dit ambitieuze experiment op het gebied van armenzorg, resocialisatie en heropvoeding wordt vaak gezien als een voorbode van de moderne verzorgingsstaat.

Monumentale gebouwen
Halverwege de negentiende eeuw werd Veenhuizen eigendom van de Nederlandse staat. De justitiële functie die het dorp toen kreeg, heeft sindsdien centraal gestaan. Veenhuizen heeft diverse (voormalige) gestichten, vele (monumentale) woningen en voorzieningen in een landelijke en bosrijke omgeving. Het verleden als weldadigheidskolonie is nog steeds zichtbaar in de strakke, hiërarchische ordening van lanen, beplanting en gebouwen. Samen met een aantal andere Koloniën van Weldadigheid is Veenhuizen genomineerd voor de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Aandacht voor verleden en toekomst
Een deel van Veenhuizen blijft eigendom van de Nederlandse staat, waaronder twee nog functionerende gevangenissen en agrarische gronden. Gebouwen en percelen die geen rijksdoel meer dienen, worden afgestoten. De nieuwe eigenaar krijgt de mogelijkheid het bijzondere verhaal van Veenhuizen een vervolg te geven. Er is ruimte voor een vernieuwende aanpak, gebaseerd op de erfgoedwaarde en met aandacht voor duurzame ontwikkeling. Kansen liggen vooral in de monumentale waarde van de gebouwen en de bijzondere samenhang tussen functie (arbeid, detentie en zorg), gebouwen en verkaveling.

Mogelijkheden en bestemming
Voor meer informatie over de bestemming wordt verwezen naar Ruimtelijkeplannen.nl.

Openbare inschrijving
Een consortium heeft eerder al aangegeven belangstelling te hebben. Daarnaast hebben meerdere partijen via een marktverkenning belangstelling getoond en daarom is het Rijksvastgoedbedrijf een openbare inschrijving voor dit unieke erfgoed gestart. De procedure staat open voor partijen uit de marktverkenning maar ook voor degenen die zich nog niet eerder hebben gemeld. De selectie vindt vervolgens plaats op basis van geschiktheid van partijen en de kwaliteit van hun visie op de toekomst van Ensemble Veenhuizen.

Meer informatie
Op deze projectpagina kunt u een overzicht van de objecten uit het Ensemble, de brochure en achtergrondinformatie uit de marktverkenning downloaden.
Als u via de projectpagina het Biedboek heeft besteld en de betaling van € 75,- door ons is ontvangen, is op de biedboekpagina voor u het Biedboek, met bescheiden, waarin de procedure en voorwaarden zijn omschreven beschikbaar en te downloaden. Tevens ontvangt u dan op het door u opgegeven e-mailadres een toegangscode tot de digitale dataroom en GEOAPPS-viewer. In de dataroom bevinden zich diverse onderzoeken zoals asbest- en bodemonderzoeken. Daarnaast treft u er tal van andere relevante gegevens over Ensemble Veenhuizen aan, zoals de Nota van Uitgangspunten en Ambities Veenhuizen, plattegronden, huurinformatie van de verschillende objecten en kadastrale gegevens. In de GEOAPPS-viewer zijn op overzichtelijke wijze alle percelen weergegeven en kunt u op de percelen doorklikken naar de factsheets en informatie in de dataroom. Via de biedboekpagina kunt u zich ook aanmelden voor de bezichtigingsmogelijkheden.

Belangrijke datums
21 november 2019: start openbare inschrijving
23 januari 2020: inleveren bescheiden geschiktheid
13 mei 2020: inleveren visie
2 oktober 2020: inleveren uitgewerkt plan
15 januari 2021 11:00 uur: uitbrengen biedingen (onvoorwaardelijk)
19 maart 2021 (in beginsel): gunning

Heeft u vragen?
Algemene vragen over de openbare inschrijving Veenhuizen, de procedure en/of eventuele andere vragen kunt u stellen via biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure  

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Selectiefase
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase (huidige status)
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (125 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: M.J.C. von Bönninghausen
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod