Zon op de Slufter
Noordzeeboulevard 501
te Maasvlakte, Rotterdam

Verwacht

Marktconsultatie op 8 mei 2019.

Slufter 0

Objectinformatie

Adres: Noordzeeboulevard 501, 3199 LV Maasvlakte, Rotterdam
Huidig gebruik: Baggerspeciedepot
Bestemming: Baggerspeciedepot
Perceelgrootte: 100 ha

Marktconsultatie Zon op de Slufter

Deze marktconsultatie wordt gezamenlijk door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), Rijkswaterstaat (RWS) en het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR) uitgevoerd ter voorbereiding op de tenderprocedure van het project Zon op de Slufter, voor het vinden van een geschikte toekomstige exploitant van een drijvend zonnepark op de Slufter.

Zon op de Slufter
De Slufter is een depot voor verontreinigd sediment van circa 250 ha op de Maasvlakte. De uiterst westelijke ligging van baggerspeciedepot Slufter maakt het tot een van de meest zonrijke plekken in Nederland. Het is een ideale plaats voor de opwekking van zonne-energie. Naar inschatting is het mogelijk om circa 100 ha wateroppervlakte beschikbaar te stellen voor het aanleggen van een drijvend zonnepark, wat in potentie een vermogen van circa 100 MWp kan leveren. Hiermee wordt een hoeveelheid duurzaam stroom opgewekt welke gelijk staat aan het verbruik van circa 33.000 huishoudens en zou daarmee verreweg het grootste drijvende zonnepark van Nederland worden.

Het project Zon op de Slufter komt voort uit de ambitie van HbR en RWS om zonne-energie op te laten wekken op het wateroppervlak van de Slufter, zonder de primaire functie (specieberging) van de Slufter te verstoren. Om te komen tot realisatie van zonne-energie in het baggerspeciedepot Slufter, is in oktober 2016 een intentieovereenkomst tussen HbR en RWS ondertekend. In de intentieovereenkomst is onder meer opgenomen om een pilotproject te ontwikkelen om ervaring met drijvende zonnepanelen in de Slufter op te doen.

Dit pilotproject wordt samen met een groot aantal partijen uitgevoerd. Hiertoe is de 'Samenwerkingsovereenkomst Nationaal Consortium Zon op Water' (ondertekend december 2016), waarbij vier commerciële partijen de mogelijkheden van het opwekken van zonne-energie op water onderzoeken. Hiervoor hebben RWS en HbR de Slufter ter beschikking gesteld voor de installatie van de pilotsystemen. Uit de ervaringen van de pilot tot nu toe is naar voren gekomen dat er voldoende redenen zijn om de opschaling van Zon op de Slufter verder op te pakken.

Het project Zon op de Slufter is daarom onderdeel van het pilotprogramma 'Hernieuwbare energie op Rijks(waterstaat)-areaal', een programma van RWS, RVB en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Doel van dit programma is om te leren hoe rijksgronden zo optimaal mogelijk kunnen worden ingezet voor de opwekking van hernieuwbare energie.

Het is de ambitie om begin 2020 te starten met de tenderprocedure voor het project, afhankelijk van de resultaten van een haalbaarheidsstudie die op dit moment nog plaatsvindt. In het kader van deze haalbaarheidsstudie wordt een marktconsultatie georganiseerd, waarbij de input van marktpartijen wordt gevraagd.

Marktconsultatie
De marktconsultatie voor het project Zon op de Slufter bestaat uit twee onderdelen een plenaire bijeenkomst op 8 mei 2019 en een schriftelijke vragenronde.

In het marktconsultatiedocument vindt u nadere informatie over de consultatie, hoe u kunt deelnemen, het project en het proces. U kunt dit document downloaden via de button ‘Download meer informatie’.

If you’d like to have more information about this market consultation in English, you can download an English version of the market consultation document under 'Download meer informatie'. Note that the session on the 8 of May will be in Dutch, however all correspondence concerning the market consultation and the tender will be made available in English.

Belangrijke data

 • Uiterste datum aanmelden plenaire bijeenkomst marktconsultatie: 6 mei 2019 12:00 uur 's middags
 • Plenaire bijeenkomst marktconsultatie: 8 mei 2019
 • Sluiting schriftelijke vragenronde: 17 mei 2019 12:00 's middags
 • Data voor toelichtende gesprekken: 6 en 7 juni 2019
 • Publicatie verslag marktconsultatie: 20 juni 2019

Status procedure  

 •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
 •  Aanvraag biedboek
 •  Biedingsfase
 •  Gunningsfase
 •  Koopovereenkomst
 •  Levering
Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (669 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur & Taxaties
Contactpersoon: Tara Dekker
Telefoon: 088 - 1158014
E-mailadres: tara.dekker@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod