Zon op de Slufter
Noordzeeboulevard 501
te Maasvlakte, Rotterdam

Verwacht

Slufter 0

Objectinformatie

Adres: Noordzeeboulevard 501, 3199 LV Maasvlakte, Rotterdam
Huidig gebruik: Baggerspeciedepot
Bestemming: Baggerspeciedepot
Perceelgrootte: 100 ha

Zon op de Slufter

Het Rijksvastgoedbedrijf start in het najaar van 2020 een openbare inschrijving voor de ontwikkeling van een drijvend zonnepark op baggerspeciedepot de Slufter op de Maasvlakte. De toekomstige exploitant krijgt een gebruiksrecht om op het depot drijvende zonnepanelen te plaatsen. Het Rijksvastgoedbedrijf bereidt deze openbare inschrijving voor samen met Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat.

Locatie
De Slufter is een depot voor verontreinigd sediment van circa 250 ha op de Maasvlakte. De uiterst westelijke ligging van baggerspeciedepot Slufter maakt het tot een van de meest zonrijke plekken in Nederland. Het is een ideale plaats voor de opwekking van zonne-energie. Naar inschatting is het mogelijk om circa 100 ha wateroppervlakte beschikbaar te stellen voor het aanleggen van een drijvend zonnepark, wat in potentie een vermogen van circa 100 MWp kan leveren. Hiermee wordt een hoeveelheid duurzaam stroom opgewekt welke gelijk staat aan het verbruik van circa 33.000 huishoudens en zou daarmee verreweg het grootste drijvende zonnepark van Nederland worden.

Project
Het project Zon op de Slufter komt voort uit de ambitie van Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat om zonne-energie op te laten wekken op het wateroppervlak van de Slufter, zonder de primaire functie (specieberging) van de Slufter te verstoren. Om te komen tot realisatie van zonne-energie in het baggerspeciedepot Slufter, is in oktober 2016 een intentieovereenkomst tussen Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat ondertekend. In de intentieovereenkomst is onder meer opgenomen om een pilot te ontwikkelen om ervaring met drijvende zonnepanelen in de Slufter op te doen. Uit de ervaringen van die pilot tot nu toe is naar voren gekomen dat er voldoende redenen zijn om de opschaling van Zon op de Slufter verder op te pakken.

Het project Zon op de Slufter is daarom onderdeel van het pilotprogramma 'Hernieuwbare energie op Rijks(waterstaat)-areaal', een programma van Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Doel van dit programma is om te leren hoe rijksgronden zo optimaal mogelijk kunnen worden ingezet voor de opwekking van hernieuwbare energie.

Marktconsultatie 2019
In mei 2019 hebben Rijksvastgoedbedrijf, Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat een marktconsultatie uitgevoerd ter voorbereiding op de tenderprocedure van het project Zon op de Slufter. De marktconsultatie voor het project Zon op de Slufter bestond uit drie onderdelen: een plenaire bijeenkomst welke plaatsvond op 8 mei 2019, een schriftelijke vragenronde en een aantal verdiepende gesprekken. Op 15 juli 2019 is het verslag gepubliceerd.

Meer informatie
Via de button ‘Download meer informatie’ kunt u het marktconsultatiedocument, het verslag van de marktconsultatie en de sheets van de presentaties van plenaire bijeenkomst op 8 mei 2019 downloaden.

In het najaar van 2020 is het Biedboek met daarin nadere informatie over de locatie en de procedure, inclusief de bijbehorende bijlagen, via deze website beschikbaar.

If you’d like to have more information about the market consultation in English, you can download an English version of the market consultation document under 'Download meer informatie' or visit the English website Bidbook.eu.

During the tender some of the documents will be translated, however during the procedure as well as in the legal documents only the Dutch language will be used.

Status procedure  

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Selectiefase
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Koopovereenkomst
  •  Levering
Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (6 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur & Taxaties
Contactpersoon: Mevrouw Dekker
Telefoon: 088 - 1158014
E-mailadres: postbus.rvb.zonopdeslufter@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod