Zon op de Slufter
Noordzeeboulevard 501, Maasvlakte
te Rotterdam

Marktconsultatie

De Marktinformatiedag heeft plaats gevonden op 27 november 2023

Zon op de Slufter 0

Objectinformatie

Adres:
Noordzeeboulevard 501, Maasvlakte, 3199 LV Rotterdam
Huidig gebruik:
Baggerspeciedepot
Bestemming:
Baggerspeciedepot
Perceelgrootte:
ca. 80 ha

Marktinformatiedag voor de tender Zon op de Slufter

Marktinformatiedag
In vervolg op de marktconsultatie die eerder heeft plaatsgevonden organiseren Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf op 27 november 2023 een marktinformatiedag voor geïnteresseerde marktpartijen voor de tender Zon op De Slufter. Het baggerdepot De Slufter stelt 80 hectare wateroppervlakte ter beschikking voor het realiseren van een drijvend zonnepark.

In het depot De Slufter slaan Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat verontreinigde baggerspecie op. Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat beheren en onderhouden samen dit depot op de Maasvlakte. Om slim om te gaan met de schaarse ruimte willen zij in de toekomst de bestaande exploitatie combineren met de opwek van zonne-energie. Daarom wordt een deel van dit gebied voor 27 jaar exploitatie te huur aangeboden.

Door de zonnepanelen in het baggerdepot te laten drijven is voor het opwekken van duurzame energie op deze locatie geen extra ruimte nodig. De uiterst westelijke ligging van depot De Slufter maakt het tot een van de meest zonrijke plekken in Nederland. Het gebied kan in potentie een geïnstalleerd vermogen van circa 128 MWp kwijt en zou daarmee het grootste drijvende zonnepark van Europa worden. Hiermee wordt jaarlijks een hoeveelheid duurzame stroom opgewekt welke gelijk staat aan het verbruik van ca. 33.000 huishoudens en een CO2 reductie van ruim 50kton.
Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf bereiden de tender voor en Havenbedrijf Rotterdam voert de tender uit. Naar verwachting start de tender rond de jaarwisseling. In 2024 selecteren zij de partij die het drijvend zonnepark gaat realiseren.

Tijdens de marktinformatiedag op De Slufter ontvangen marktpartijen informatie over het gebied, over de tender en is er een mogelijkheid tot informatie-uitwisseling tussen initiatiefnemers, marktpartijen en andere geïnteresseerden.

Datum: Maandag 27 november 2023
Tijd: 12.00-17.00 uur [exacte agendapunten en tijdstippen worden de week voorafgaand aan de geïnteresseerden die zich hebben aangemeld gedeeld]
Locatie: Futureland, Europaweg 902, 3199 LC Maasvlakte Rotterdam

Op 27 november 2023 heeft de Marktinformatiedag plaats gevonden. De presentatie die daar is gegeven en de lijst met daarvoor aangemelde marktpartijen zijn beschikbaar als bijlagen op deze webpagina via de button Download meer informatie.

Project
Het project Zon op de Slufter komt voort uit de ambitie van Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat om zonne-energie op te laten wekken op het wateroppervlak van de Slufter, zonder de primaire functie (specieberging) van de Slufter te verstoren. Om te komen tot realisatie van zonne-energie in het baggerspeciedepot Slufter, is in oktober 2016 een intentieovereenkomst tussen Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat ondertekend. In de intentieovereenkomst is onder meer opgenomen om een pilot te ontwikkelen om ervaring met drijvende zonnepanelen in de Slufter op te doen. Uit de ervaringen van die pilot tot nu toe is naar voren gekomen dat er voldoende redenen zijn om de opschaling van Zon op de Slufter verder op te pakken.

Het project Zon op de Slufter is daarom onderdeel van het pilotprogramma 'Hernieuwbare energie op Rijks(waterstaat)-areaal', een programma van Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Doel van dit programma is om te leren hoe rijksgronden zo optimaal mogelijk kunnen worden ingezet voor de opwekking van hernieuwbare energie.

Marktconsultatie 2019
In mei 2019 hebben Rijksvastgoedbedrijf, Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat een marktconsultatie uitgevoerd ter voorbereiding op de tenderprocedure van het project Zon op de Slufter. De marktconsultatie voor het project Zon op de Slufter bestond uit drie onderdelen: een plenaire bijeenkomst welke plaatsvond op 8 mei 2019, een schriftelijke vragenronde en een aantal verdiepende gesprekken. Op 15 juli 2019 is het verslag gepubliceerd.

Meer informatie
Via de button ‘Download meer informatie’ kunt u het marktconsultatiedocument, het verslag van de marktconsultatie en de sheets van de presentaties van plenaire bijeenkomst op 8 mei 2019 downloaden.

If you’d like to have more information about the market consultation in English, you can download an English version of the market consultation document under 'Download meer informatie' or visit the English website Bidbook.eu.

During the tender some of the documents will be translated, however during the procedure as well as in the legal documents only the Dutch language will be used.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Selectiefase
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (12 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon: dhr. Koning
E-mailadres: postbus.rvb.zonopdeslufter@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod