Nassau Dietzkazerne
Randweg-Oost 32
te Budel

Verwacht

0

Objectinformatie

Adres: Randweg-Oost 32, 6021 PB Budel
Huidig gebruik: Kazerne
Oppervlakte (BVO): ca. 108 m²
Perceelgrootte: 136.37.85 ha

Verwacht: Nassau Dietzkazerne te Budel

De kazerne is momenteel in gebruik als asielzoekerscentrum door het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). Het Rijksvastgoedbedrijf verwacht binnenkort meer duidelijkheid te krijgen over het al dan niet doorgaan van deze openbare verkoop.

Omschrijving van de onroerende zaak
Het terrein ligt in het buitengebied van Budel. Driekwart van het kazerneterrein is gelegen op grondgebied gemeente Cranendonck/provincie Noord-Brabant en een kwart ligt op grondgebied gemeente Weert/provincie Limburg. De bereikbaarheid van de kazerne is zeer goed. Afslag 37 op de A2, leidt direct naar de hoofdingang van de kazerne. Brainport Eindhoven bevindt zich op een kwartier reisafstand. Utrecht, het Ruhrgebied en Antwerpen zijn op 1 uur reisafstand bereikbaar. Het afgerasterde kazerneterrein heeft een oppervlakte van ca. 90 ha. Daarnaast maakt een aantal (bos)percelen buiten het afgerasterde kazerneterrein onderdeel uit van de onroerende zaak. Deze laatstgenoemde (bos)percelen hebben een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 15 ha.

Op het kazerneterrein is een variatie aan gebouwtypen aanwezig, zoals: legeringsgebouwen, lesgebouwen, kantoorgebouwen, opslagloodsen/ magazijnen, werkplaatsen, stalling voertuigen/overkappingen, restaurant, bar, sporthal en zwembad. In het totaal staan er op het terrein ruim 130 gebouwen. Het bouwjaar van de gebouwen varieert van 1955 tot 2003.

Gemeenschappelijke vreemdelingenlocatie
Het COA wil een groot gedeelte van de kazerne verwerven. De kazerne is in beeld voor de vorming van wat een ‘gemeenschappelijke vreemdelingenlocatie’ gaat heten. Dat wil zeggen dat ketenpartners COA, IND, DTenV, marechaussee en politie onder één dak in elkaars nabijheid gaan functioneren. De komende tijd wordt gebruikt voor onderzoek en om de planvorming en de besluitvorming binnen de migratieketen (COA, IND, DtenV, marechaussee en politie) verder uit te werken. Ook zal er vanuit de gemeente een nadere verkenning worden uitgevoerd naar de gebiedsontwikkeling van het gehele terrein. Het COA en mogelijk andere stakeholders zullen hun input en kennis hieraan bijdragen. Tot het moment dat er duidelijkheid komt blijft de (rest van de) kazerne in afwachting van verkoop.

Status procedure  

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Koopovereenkomst
  •  Levering
Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. G. Klerx
Telefoon: 06 48 35 19 17
E-mailadres: gertjan.klerx@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod