Objectinformatie:

Adres:Gerbrandystraat 20, 3515 GC Utrecht
Huidig gebruik:Kantoor
Bestemming:Kantoren
Oppervlakte (BVO):ca. 21.000 m²
Perceelgrootte: 01.24.10 ha
Bouwjaar:ca. 1980

De Gerbrandystraat 20 is verkocht onder voorbehoud.

Op 24 april 2014 heeft de openbare inschrijving plaatsgevonden van het voormalig Belastingkantoor aan de Gerbrandystraat 20 te Utrecht. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het kantoorgebouw aan de Gerbrandystraat gegund aan Koopmans Bouwgroep B.V uit Enschede. Koopmans bracht de meest gunstige bieding uit.

Objectgegevens en kadastrale informatie
Het voormalig Belastingkantoor aan de Gerbrandystraat 20 te Utrecht is omstreeks 1980/1981 gebouwd en bestaat uit een onderkeldering voor opslag, een begane grond en veertien verdiepingen, waarvan de verdiepingen 3 t/m 14 in een toren centraal in het gebouw. Op het achterterrein zijn circa 185 parkeerplaatsen gelegen, alsmede een kleine garage/werkplaats.

Het totale bruto vloeroppervlak bedraagt circa 21.000 m². Het gebouw met erf en verder toebehoren is kadastraal bekend gemeente Lauwerecht, sectie C nummers 7748 en 7749, gezamenlijk groot 01.24.10 ha.

Het object is niet opgenomen op enige Monumentenlijst, dan wel opgenomen in een (lopende adviesaanvraag voor) aanwijzing, aanwijzingsbesluit dan wel registerinschrijving als beschermd monument of stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe als bedoeld in de Monumentenwet 1988 of door de gemeente of provincie.

Ligging
De locatie ligt op een markante plek ten noorden van de Utrechtse binnenstad, aan de rand van Tuinwijk (Staatsliedenbuurt). De locatie ligt ingeklemd tussen de spoorlijn Utrecht-Amersfoort aan de noordwestzijde, het Salvador Allendeplein (dat deel uitmaakt van de binnenring) en de Talmalaan aan de oostzijde en de Gerbrandystraat aan de zuidzijde. Op enige kilometers afstand bevindt zich het NS-station Overvecht.

Bestemmingsplan en mogelijkheid tot herontwikkeling
Volgens het vigerende bestemmingsplan “Lauwerecht Noord”, vastgesteld d.d. 23 juni 1983, luidt de huidige bestemming voor deze locatie: “kantoren”.

De gemeenteraad van Utrecht heeft op 31 oktober 2013 een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor deze locatie vastgesteld. Voor deze locatie worden kansen gezien voor een mix van wonen en werken en zijn met name starters en studenten in beeld als doelgroep. Er is in samenspraak tussen gemeente en RVOB gekozen voor een flexibel SPvE, waarbinnen zowel transformatie van het bestaande gebouw als sloopnieuwbouw mogelijk is.

In dit SPvE worden de ruimtelijke en functionele randvoorwaarden beschreven, waaraan het bouwplan moet voldoen om medewerking te kunnen verlenen aan een functieverandering naar wonen. Zo zijn bij de verkoop van deze locatie de kaders vooraf bekend voor de bestemmingswijziging waar medewerking aan zal worden verleend. Omdat de functieverandering naar wonen niet past in het vigerende bestemmingsplan, zal een nieuw bestemmingsplan opgesteld moeten worden. De gemeente start de bestemmingsplanprocedure, nadat een nieuwe eigenaar een definitief plan en ontwerp heeft gepresenteerd dat voldoet aan het SPvE.

Het blijft niettemin ook mogelijk om het bestaande gebruik van het gebouw als kantoor voort te zetten. In dat geval is een bestemmingsplanwijziging niet nodig en voor die situatie is dit SPvE niet van toepassing.

Status procedure

  
  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Selectiefase
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Koopovereenkomst (huidige status)
  •  Levering
Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (35 MB)

Contactgegevens

    
Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: G.J. Eskes
Telefoon: 06-51613142