Huurrecht benzinestation locatie M. 'Galgeveld'
Gelegen aan de westzijde van de rijksweg A27 ter hoogte van hectometerpaal 7.8 (Li)
te Dorst

Geveild

Veiling huurrechten benzinestations vond plaats op 11 september 2019.

0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen aan de westzijde van de rijksweg A27 ter hoogte van hectometerpaal 7.8 (Li), Dorst

Geveild: Locatie ‘Galgeveld’

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft op 11 september 2019 via een veiling deze locatie voor een tankstation langs rijksweg A27 opnieuw verhuurd.

Het hoogste bod voor de huurrechten van de locatie Galgeveld bedraagt € 10.200.000,-. De hoogste bieder is EG Retail, dit is de zittende huurder. Omdat de hoogste bieder de zittende huurder is, komt een deel van het geboden bedrag ten goede aan de rijksoverheid. Voor deze locatie is de opbrengst voor de rijksoverheid € 3.060.000,-.

In totaal heeft het Rijksvastgoedbedrijf 19 tankstations langs rijkswegen via deze veiling opnieuw verhuurd. Drie van de negentien tankstations zijn gewijzigd van huurder. De veiling levert de overheid circa 33 miljoen euro op.

Eerdere informatie:
De locatie ‘Galgeveld’ is gelegen aan de westzijde van de rijksweg A27 ter hoogte van hectometerpaal 7.8 (Li) te Dorst in de gemeente Oosterhout (provincie Noord-Brabant).

Veiling huurrechten benzinestations
Op 31 juli 2005 is de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen in werking getreden. Het doel van deze wet is het vergroten van de prijsconcurrentie op de markt van de verkoop van motorbrandstoffen langs wegen in beheer bij het Rijk en het verruimen van de toetredingsmogelijkheden tot deze markt. De overheid beoogt dit te bereiken door het huurrecht voor een periode van maximaal 15 jaren op alle locaties (circa 250) voor een benzinestation langs rijkswegen aan de hand van een vastgesteld schema te veilen.

De veiling zal openbaar, objectief, transparant, en niet-discriminatoir zijn, en voldoen aan de eisen van nationaal en Europees recht. Met de partij die op de veiling het hoogste bod op een huurrecht uitbrengt, zal een huurovereenkomst worden gesloten. Als de bestaande wederpartij van de Staat niet zelf het hoogste bod uitbrengt, komt de opbrengst van de eerste ronde van de veiling van het huurrecht ten goede aan de bestaande wederpartij. Als de bestaande wederpartij zelf de hoogste bieder is, betaalt deze in de eerste ronde het verschil tussen het hoogste bod en het op één na hoogste bod, met een maximum van 30% van het eigen bod, aan de Staat. De opbrengst van locaties die in de tweede ronde worden geveild, komt volledig ten goede aan de Staat.

Bij deze zeventiende veiling is er geen sprake van een tweede veilingronde. Alle aangeboden locaties worden voor de eerste keer geveild.

Dit jaar zullen de huurrechten van 19 benzinestationlocaties worden geveild op 11 september 2019.

A. Locatie ‘Coosenhoek’, Vierpolders (N57)
B. Locatie ‘Utrechtsebrug’, Amsterdam (A2)
C. Locatie ‘'t Loo’, Wezep (A28)
D. Locatie ‘De Weeren’, Oldeholtwolde (A32)
E. Locatie ‘Hackelaar’, Muiden (A1)
F. Locatie ‘Struik’, Holten (A1)
G. Locatie ‘Varakker’, Opheusden (A15)
H. Locatie ‘Blommendaal’, Meerkerk (A27)
I. Locatie ‘Haerst’, Zwolle (A28)
J. Locatie ‘Deersels’, Maasbree (A67)
K. Locatie ‘De Vonken’, Terwispel (A7)
L. Locatie ‘Stille Wald’, Didam (A18)
M. Locatie ‘Galgeveld’, Dorst (A27)
N. Locatie ‘Ganzenven’, Schaijk (A50)
O. Locatie ‘Zierikzee’, Zierikzee (N59)
P. Locatie ‘Vliedberg’, 's-Heer Arendskerke (A58)
Q. Locatie ‘Middelaar’, Amersfoort (A1)
R. Locatie ‘Aalscholver’, Lelystad (A6)
S. Locatie ‘De Smarpot’, Akkrum (A32)

Veilingvolgorde
De volgorde waarin de huurrechten van de locaties worden geveild, zal de notaris bij loting vaststellen op dinsdag 27 augustus 2019 om 11.00 uur, op het kantoor van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. aan de Bezuidenhoutseweg 57 te (2594 AC) Den Haag (Gebouw New Babylon). De loting is openbaar en kan op verzoek worden bijgewoond.

Belangrijke data

Eind mei 2019
Biedboeken beschikbaar.

12 juli 2019
Uiterste datum indienen toelatingsformulier en bijlagen. Uiterlijk 9 augustus 2019 wordt de mededeling over de toelating tot de veiling gedaan.

23 augustus 2019
Voor de toegelaten deelnemers is dit de uiterste betaaldatum voor het entreegeld.

27 augustus 2019
Loting voor het bepalen van de volgorde waarin de huurrechten worden geveild.
Verzending biedkaarten aan de toegelaten deelnemers.

11 september 2019
Veiling huurrechten 19 benzinestationlocaties.

Meer informatie

Meer informatie over de voorwaarden, toelatings- en veilingprocedure? Onder de button 'download meer informatie' vindt u de brochure Veiling huurrechten benzinestations 2019.

Meer informatie over de veiling van huurrechten voor benzinestationlocaties is te vinden op de website van het Rijksvastgoedbedrijf.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Toelating
  •  Gunningsfase (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (3 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur & Taxaties
Contactpersoon: Mevr. mr. M. Eerens
Telefoon: 088-1158014
E-mailadres: postbus.rvb.benzineveiling@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod