Twee percelen, belast met erfpachtsrecht
Bargereed 16 en 20
te Tzummarum

Verwacht

0

Objectinformatie

Adres: Bargereed 16 en 20, 8851 RB Tzummarum
Huidig gebruik: Ondergrond recreatiewoningen
Perceelgrootte: 975 m²

Verwacht: twee percelen op recreatiepark ‘De Friese Wadden’ in Tzummarum, belast met een erfpachtsrecht

Het Rijksvastgoedbedrijf verwacht in de tweede helft van 2020 te kunnen overgaan tot de openbare verkoop middels inschrijving van twee percelen, belast met een erfpachtsrecht, gelegen op recreatiepark ‘De Friese Wadden’ in het dorp Tzummarum.

(LET OP: in de Leeuwarder Courant van zaterdag 9 maart 2019 en de Franeker Courant van woensdag 13 maart 2019 heeft een advertentie gestaan waarin, op basis van eerdere verwachtingen, de start van de openbare verkoop reeds werd aangekondigd. Ook op deze website is eerder melding gemaakt van een verwachte start van de verkoop in maart 2019. De openbare verkoop is echter door omstandigheden uitgesteld, en derhalve nog niet gestart!)

De percelen zijn plaatselijk bekend Bargereed 16 en 20, 8851 RB te Tzummarum en kadastraal bekend gemeente Tzummarum, sectie F, nummers 1228 en 1230, groot respectievelijk 464 m2 en 496 m2.
De parkeerplaats, kadastraal bekend gemeente Tzummarum, sectie F, nummer 1233, groot 15 m2 wordt mee verkocht bij het perceel Tzummarum, sectie F, nummer 1230 (Bargereed 20). Ook dit perceel is belast met een erfpachtsrecht.

De bestemming van de percelen is ‘recreatie’. De huidige bloot-eigenaar is Staatsbosbeheer. De percelen zijn tot 30 juni 2035 in erfpacht uitgegeven aan de eigenaren van de op de percelen gelegen recreatiewoningen.

De totale oppervlakte van de percelen is 975 m2.

Het dorp Tzummarum is gelegen op slechts enkele kilometers van Franeker en de kust van de Waddenzee.
De percelen zijn goed bereikbaar via de rijksweg A 31 en de provinciale wegen N393 en N384.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 088-115 80 20 of het e-mailadres biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure  

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Koopovereenkomst
  •  Levering
Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (4 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: dhr. N. Klijnstra
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod