Windpark Maasvlakte 2
Gelegen op de zeewering van Maasvlakte 2
te Rotterdam

Gegund

Aanbesteding via TenderNed.

0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen op de zeewering van Maasvlakte 2, Rotterdam
Huidig gebruik:
Zeewering
Bestemming:
Waterstaatkundige doeleinden
Perceelgrootte:
ca. circa 23 ha

Gestart: aanbesteding windpark Maasvlakte 2

Rijkswaterstaat (RWS) heeft een aanbesteding gedaan voor het windpark Maasvlakte 2. RWS beoogt hiermee voor 2023 een windpark op de zeewering van Maasvlakte 2 te laten realiseren dat zo veel mogelijk MWh duurzame energie opwekt tegen zo optimaal mogelijke maatschappelijke kosten. Daarnaast is RWS voornemens de door het windpark opgewekte energie in te kopen om het elektriciteitsgebruik van de organisatie te verduurzamen.

Locatie
Circa 7,5 km van de zeewering van de Maasvlakte 2 is bestemd voor het plaatsen van windturbines. Deze zeewering bestaat uit twee delen: de harde zeewering (NO-deel) en de zachte zeewering (ZW-deel). De harde zeewering (circa 2,5 km lang) bestaat uit een dijklichaam met daarop een verharding en met in de branding grote stenen. De zachte zeewering (circa 5 km lang) bestaat uit strand en duinen. Bij de harde zeewering is de bestemde ruimte voor windturbines binnendijks en bij de zachte zeewering is dit buitendijks. Het terrein dat bestemd is voor windturbines is in eigendom van de Staat.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan Maasvlakte 2 (2018) is vastgesteld door de gemeente Rotterdam op 6 september 2018, hier kunt u het bestemmingsplan inzien. Ook via de website van de Gemeente Rotterdam kunt u het bestemmingsplan en gerelateerde documenten vinden.

Proces
RWS heeft dit project aanbesteed via Tenderned. Het project is aanbesteed omdat er naast het verlenen van het recht om gronden te gebruiken, een overeenkomst zal worden afgesloten voor de afname door RWS van de door het windpark op te wekken duurzame energie. De aanbesteding vond plaats volgens de procedure van de concurrentiegerichte dialoog als bedoeld in de Aanbestedingswet. Het gunningscriterium was dat van de economisch meest voordelige inschrijving met beste prijs-kwaliteitverhouding.

Meer informatie
Voor meer informatie over de aanbesteding kunt u terecht op TenderNed. U kunt het project vinden onder projectnummer 31142901: Windpark Maasvlakte 2.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijkswaterstaat
Contactpersoon:
E-mailadres: aanbestedingsteam-GWW@rws.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod