Uitbreiding en repowering windparken Oosterscheldekering
Oosterscheldekering
te Veere

Gegund

Voornemen tot overeenkomst

Luchtfoto Oosterscheldekering 0

Objectinformatie

Adres:
Oosterscheldekering, Veere
Huidig gebruik:
Waterkering, opwekking windenergie
Bestemming:
Water, waterkering, opwekking windenergie

Voornemen tot overeenkomst: Windparken Oosterscheldekering

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om op percelen die onderdeel uitmaken van de Oosterscheldekering 13 zakelijke rechten te vestigen ten behoeve van dochterondernemingen van E-Connection Holding B.V. (Windpark Cluster BV, Windpark Roompotsluis 2 BV, Poolvoet BV, RP-West BV, Windpark Neeltje-Jans 2 BV).

Gesloten Distributie Systeem (GDS)
Het Rijksvastgoedbedrijf kiest voor het uitgeven van zakelijke rechten aan E-Connection en/of haar dochterondernemingen, omdat een andere dochteronderneming van E-Connection, te weten OSKneT BV, op dit moment als enige toegang kan verlenen tot de noodzakelijke netaansluitingen. OSKneT BV is eigenaar van het Gesloten Distributie Systeem, waarvoor de ACM op 13 oktober 2016 een ontheffingsbesluit heeft genomen. Meer informatie hierover vindt u op de website van ACM.

Opstalrechten
Het gaat hierbij om 8 nieuwe uitgiftes in recht van opstal ten behoeve van het realiseren van in totaal 8 windturbines in 3 nieuwe windparken (Binnenhaven, Poolvoet, en RP-west). Daarnaast zijn er 5 uitgiftes in recht van opstal ten behoeve van repowering van in totaal 5 windturbines in 2 bestaande windparken (Roompotsluis en Neeltje-Jans). Voor deze 2 bestaande windparken heeft E-Connection reeds opstalrechten die in 2026 aflopen. Deze opstalrechten worden afgekocht en in de nabijheid van deze oude rechten, worden nieuwe opstalrechten uitgegeven.

Locatie
De locaties zijn gelegen op meerdere kadastrale percelen die onderdeel uitmaken van de Oosterscheldekering en directe omgeving, gelegen in de gemeenten Veere, en Schouwen-Duiveland.

Kadastrale percelen:
- Gemeente Veere, sectie V, nummer 84
- Gemeente Veere, sectie V, nummer 54
- Gemeente Veere, sectie V, nummer 55
- Gemeente Westerschouwen, sectie K, nummer 251

Voor deze locaties is inmiddels een gewijzigd bestemmingsplan beschikbaar en zijn de omgevingsvergunningen reeds verleend. Meer informatie hierover is te vinden op Ruimtelijkeplannen.nl.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie vestigt het Rijksvastgoedbedrijf een opstalrecht met de beoogde wederpartij. Het gaat hierbij om een langdurig contract met een exploitatieperiode van 20 jaar. Op dit contract zijn de bijbehorende algemene voorwaarden van toepassing. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening. Voor de kabels en leidingen wordt een huurrecht afgesloten met de daarbij behorende algemene voorwaarden.

Een bijzondere voorwaarde is in dit geval dat OSKneT BV het geografische gebied van het GDS dusdanig dient uit te breiden dat de overige kavels ten behoeve van windturbines, die nu gepland zijn door de provincie Zeeland en E-Connection, binnen het geografische gebied van het GDS komen te liggen. Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze kavels in een later stadium via een openbare inschrijving aan de markt aan te bieden.

Voornemen tot overeenkomst
Partijen die de betreffende windparken ook kunnen en wensen te realiseren en kunnen aansluiten op het openbare net, hebben binnen 21 dagen na deze publicatie, uiterlijk 5 februari 2019, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar kunnen maken dat zij bezwaar hebben tegen het voornemen van het Rijksvastgoedbedrijf om aan de dochterondernemingen van E-Connection Holding BV deze opstalrechten te gunnen. In de genoemde periode zijn er geen bezwaren tegen dit voornemen door het Rijksvastgoedbedrijf ontvangen. Het Rijksvastgoedbedrijf vertrouwt erop dat er geen partijen zijn die bezwaar hebben tegen het aangaan van de overeenkomst met E-Connection.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase (huidige status)
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur & Taxaties
Contactpersoon: Mevr. Brenda Stad
Telefoon: 06 - 52723637
E-mailadres: brenda.stad@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod