Voormalige jeugdinrichting Lindenhorst te Zeist
Verlengde Slotlaan 69-71
te Zeist

Verkocht

Van 18 mei 2020 tot 26 juni 2020 was het digitale biedboek beschikbaar.

Zeist hoofdfoto 0

Objectinformatie

Adres:
Verlengde Slotlaan 69-71, 3707 CC Zeist
Huidig gebruik:
Stichting Intermetzo Zorg
Bestemming:
Maatschappelijk en Wonen
Oppervlakte (BVO):
ca. 6.117 m²
Perceelgrootte:
ca. 24.940 m²
Bouwjaar:
ca. 1996
Transactieprijs:
€ 5.433.800
Datum verkocht:
18-06-2021

Voormalige jeugdinrichting Lindenhorst te Zeist

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de voormalige jeugdinrichting Lindenhorst te Zeist door middel van een verkoop bij openbare inschrijving met voorselectie verkocht en op 18 juni 2021 in eigendom overgedragen aan VanWonen Vastgoedontwikkeling uit Zwolle. De koopprijs bedraagt € 5.433.800,-. VanWonen Vastgoedontwikkeling zal in samenwerking met Bouwbedrijf Van Grunsven BV uit Erp de locatie gaan herontwikkelen. Voor de exacte invulling van het bestemmingsplan worden er de komende tijd gesprekken gevoerd met de omwonenden, de gemeente Zeist en overige betrokken partijen.

Omschrijving
De voormalige jeugdinrichting Lindenhorst ligt aan de Verlengde Slotlaan 69 – 71 te Zeist in het Lyceumkwartier, een ruim opgezette groene villawijk uit de dertiger jaren van de vorige eeuw. Het object bestaat uit verschillende opstallen in een groene setting en omvat een hoofdgebouw, 3 woonpaviljoens en een schuur. De totale bruto vloeroppervlakte bedraagt 6.117 m2. Het hoofdgebouw is goed zichtbaar vanaf de Verlengde Slotlaan en heeft een front van circa 100 meter. Het object is in verschillende fases ontstaan. In 2006 is het hoofdgebouw uit 1996 aangepast en uitgebreid. Achter het hoofdgebouw staan in een open groene ruimte met solitaire bomen 3 woonpaviljoens (1985/1996) die ruimte bieden aan woongroepen. Aan de voorzijde van het hoofdgebouw is een parkeerterrein.

Verhuurde staat
Het object is door het Rijksvastgoedbedrijf in verhuurde staat verkocht. De huurder is Stichting Intermetzo Zorg, gevestigd te Eefde.

Kadastrale bekendheid
Het object omvat de percelen, kadastraal bekend gemeente Zeist, sectie H, nummers 1977, 1978 en 4708, gezamenlijk groot 24.940 m2.

Ligging en bereikbaarheid
Het object ligt op circa 1 kilometer van het centrum van Zeist. Het station ligt hemelsbreed circa 3,5 kilometer van de locatie. De A28 ligt op circa 1 kilometer en de A12 op circa 4 kilometer van het object. Het object ligt in een ruim opgezette groene villawijk uit begin twintigste eeuw met overwegend woningen. De wijk kenmerkt zich door lange lanen met overwegend villa's en twee-onder-een-kapwoningen. Ook (maatschappelijke) voorzieningen als scholen en zorginstellingen vormen een onderdeel van de wijk.

Bestemmingsplan en mogelijkheden voor herontwikkeling
De huidige bestemming van het object is grotendeels 'Maatschappelijk' en betreft het hoofdgebouw en de achtergelegen paviljoens. Aan de voorzijde van het object, direct ontsloten vanaf de Verlengde Slotlaan, zijn 2 bouwkavels van elk 1.250 m2 groot gelegen. Deze kavels hebben een woonbestemming. Voor meer informatie wordt verwezen naar de gemeente Zeist of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in 2019 in goede samenwerking met de gemeente een beknopt participatietraject doorlopen. Met omwonenden en vertegenwoordigers van belangenorganisaties zijn wensen en aandachtspunten geformuleerd en in een Participatierapport vastgelegd. De gemeente Zeist zal naar verwachting eind mei 2020 de randvoorwaarden en uitgangspunten (waaronder het Participatierapport) voor herontwikkeling van het object vaststellen. Bij het uitwerken van de plannen is het voor de gemeente Zeist van belang dat invulling wordt gegeven aan de Woonvisie en dat de omwonenden en andere belanghebbenden goed worden meegenomen.

Mede naar aanleiding van de voorgenemen vaststelling door de gemeente Zeist van de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de herontwikkeling van het object, is het Rijksvastgoedbedrijf de verkoop bij openbare inschrijving gestart. Een voorselectie maakt onderdeel uit van de verkoopprocedure. Het Rijksvastgoedbedrijf ziet mogelijkheden voor deze locatie om bij te dragen aan het kabinetsbeleid om meer nieuwe woningen te bouwen, bij te dragen aan een sociaal-maatschappelijke invulling en stappen te zetten voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Verkoopprocedure
Het object is verkocht via een openbare inschrijving met voorselectie, waarbij voorwaardelijke- en onvoorwaardelijke biedingen waren toegestaan.
Een uitgebreide omschrijving van de verkoopprocedure en -voorwaarden was in het Biedboek opgenomen. Het Biedboek was voor € 75,- te bestellen.

Voorselectie
Op de verkoopprocedure was een voorselectie van toepassing.
Geïnteresseerde partijen konden zich aanmelden bij de verkoopprocedure betrokken notaris. Voor de voorselectie moesten referenties worden overgelegd met betrekking tot transformatie naar woningbouw, duurzaamheid en communicatie.

Er moet aan de volgende eisen worden voldaan:
- Met tenminste 1 project waarbij sprake was van herontwikkeling naar woningbouw, gerealiseerd in een ruime en groene of bosrijke omgeving of parkachtige setting;
- Met tenminste 1 project waarbij sprake was van afspraken met een (gezins- of senioren)zorgaanbieder;
- Met tenminste 1 project waarbij sprake was van behoud of versterking van de aanwezige (beschermde) flora en fauna;
- Met tenminste 1 project waarbij sprake was van klimaatbestendigheid en/of klimaatneutraliteit en/of circulariteit;
- Met tenminste 1 project waarbij sprake was van opstellen en uitvoeren van bewoners- en omgevingsparticipatie en/of omgevingscommunicatie.

De ervaring die uit deze disciplines bleek, mocht niet ouder zijn dan 10 jaren na de op de referentieverklaring genoemde datum. Voorts werd erop gewezen dat slechts volledig opgeleverde referentieprojecten mochten worden opgegeven.

Belangrijke data
18 mei 2020: start openbare inschrijving
26 juni 2020, 11.00 uur: inleveren bij notaris aanmeldingsformulier met bijbehorende bescheiden
10 juli 2020: start biedingsfase
Uiterlijk 30 oktober 2020, 11.00 uur: uitbrengen biedingen
Gunning verkoop: 29 april 2021

Participatierapport
Om belanghebbenden in een vroeg stadium te betrekken bij de herontwikkeling is in 2019 een participatietraject doorlopen. Dit traject bestond uit vijf bijeenkomsten waarin omwonenden en vertegenwoordigers van belangenorganisaties hun wensen en zorgen konden uiten over de toekomst van De Lindenhorst. Het Participatierapport was te downloaden via Download dan het ‘Participatierapport De Lindenhorst Zeist’.

Landschappelijk kavelpaspoort
Uit het participatietraject blijkt onder andere dat omwonenden de authentieke, groene omgeving waarderen. Om potentiële kopers van De Lindenhorst zo goed mogelijk te informeren over deze wensen en om de juiste verwachtingen te scheppen, werd een Landschappelijk kavelpaspoort opgesteld. Dit kavelpaspoort doet onder andere een voorstel voor het aanleggen van een bos met onderbegroeiing aan de rand van het kavel, dat deels op het terrein van de Lindenhorst en deels op het terrein van de omwonenden ligt. Het Landschappelijk Kavelrapport was te downloaden via Download dan het rapport.

Let op! Dit Landschappelijk Kavelpaspoort is nadrukkelijk een voorstel voor de groenvoorziening. Bezwaar maken kan pas op het moment dat het definitieve herontwikkelingsplan door de nieuwe eigenaar is ingediend bij de gemeente Zeist.

Vragen kunt u schriftelijk stellen via biedboek@rijksoverheid.nl. Hierbij kon u ook terecht voor informatie.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Selectiefase
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (44 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer P.N. van Riel
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod