Objectinformatie:

Adres:Paardenweg, Kraggenburg
Huidig gebruik:Agrarisch
Bestemming:Agrarisch
Perceelgrootte: 8.09.25 ha

Geliberaliseerde pacht in de Noordoostpolder

Het Rijksvastgoedbedrijf biedt 2 kavels in de Noordoostpolder in geliberaliseerde pacht aan. De kavels zijn gelegen bij Ens en Kraggenburg. In totaal gaat het om ongeveer 23 hectare met de bestemming agrarische doeleinden.

Omschrijving kavel 2
Kavel 2 is gelegen nabij de Paardenweg te Kraggenburg. De oppervlakte van deze kavel is ongeveer 08.09.25 hectare. Het kavel is administratief bekend als kavel T 62. De pachtperiode is 4 jaar en 8 maanden.

De exacte ligging van deze kavel, bijbehorende informatie en de details van de openbare inschrijving vindt u in het biedboek.

Aangeboden kavels
1. Gelegen aan de Ramsweg en N50 te Ens, bestaande uit de kavel P 81 gedeeltelijk.
2. Gelegen aan de Paardenweg te Kraggenburg, bestaande uit kavel T 62.

Belangrijke data

  1. Start openbare inschrijving op 20 december 2018
  2. Uitbrengen biedingen per kavel uiterlijk tot 22 januari 2019, 11:30 uur
  3. Gunning uiterlijk op 14 februari 2019
  4. Verpachting per 1 maart 2019

Status procedure

  
  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek (huidige status)
  •  Toelating
  •  Gunningsfase
Bekijk locatie in Google Maps


Contactgegevens

    

Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.Pacht.OI.NOP@rijksoverheid.nl