Voormalige hospitaalbunker
Van Ouwenlaan 11
te Den Haag

Verkocht

Het digitale biedboek is niet meer beschikbaar.

0

Objectinformatie

Adres:
Van Ouwenlaan 11, 2597 CW Den Haag
Huidig gebruik:
voormalige bunker
Bestemming:
doeleinden defensie
Oppervlakte (BVO):
ca. 2.160 m²
Perceelgrootte:
ca. 00.99.08 ha
Bouwjaar:
ca. 1942

Verkocht
Het Rijk heeft een bunker aan de Van Ouwenlaan in Den Haag voor € 350.000,- verkocht aan Data Protectors B.V., de hoogste bieder. Het object bestaat uit twee bouwlagen en heeft een totale oppervlakte van ca. 2.160 m2. De buitenwanden zijn 3 meter dik, het dak 2 meter. Inmiddels is het object overgedragen aan de koper.

Object en kadastrale informatie
Het object bestaat uit twee bouwlagen waarbij elke verdieping bestaat uit een middengang met aan de koppen trappenhuizen en aan beide zijden drie ruimten van circa 5,5 x 11 meter. De bunker bezit aan de voor- en achterkant een brede ingang en heeft een totale oppervlakte van ca. 2.160 m² BVO (843 m² VVO). De buitenwanden zijn 3 meter dik, het dak 2 meter. Het object is kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage X, sectie X nummer 4533, groot circa 9.908 m².

De bunker is een gemeentelijk monument dat onderdeel is van de Atlantikwall; de verdedigingslinie langs de Europese Westkust die tussen 1942 en 1945 is aangelegd in opdracht van het Duitse opperbevel. Den Haag en Scheveningen werden, als kustplaats en bestuurlijk centrum, gezien als potentieel interessant doelwit voor invasie waardoor er een geheel aan verdedigingswerken is gebouwd op een groot deel van het Haagse en een klein deel van het Wassenaarse grondgebied. De bunker aan de Van Ouwenlaan is oorspronkelijk bedoeld als Hospitaalbunker, maar is nooit als zodanig in gebruik genomen. Op Europees niveau staat de bunker bekend als uniek bouwwerk dat in oorspronkelijke context bewaard is gebleven.

Ligging
De bunker is gelegen in een bosachtige omgeving en toont zich als een begroeide heuvel aan de zuidzijde van de Van Ouwenlaan. De bunker ligt in de wijk Benoordenhout en is goed bereikbaar per auto via uitvalswegen A12 (Utrechtsebaan) en N44.

Verkoopproces
De verkoop vindt plaats op 27 maart 2014 om 12.00 uur per openbare inschrijving via notariskantoor Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn. Belangstellenden krijgen de gelegenheid het object te bezichtigen op afspraak.

Bestemmingsplan en mogelijkheid tot herontwikkeling
De huidige bestemming is bijzondere doeleinden defensie, waarbij het gehele perceel inclusief het bouwvlak en de ondergrondse bebouwing, als zodanig is bestemd. Bovendien ligt de bunker in een beschermde ecologische zone.

Op 30 mei 2013 is een nota van uitgangspunten ondertekend door de gemeente Den Haag waarin zij onder meer stelt dat zij de volgende functies toestaat; bedrijven, opslag goederen en teelt van consumptiegroente. Dit op voorwaarden dat deze functies geen publieks-of verkeersaantrekkende werking hebben of leiden tot een uitbreiding van de verharding en/of het bebouwingsvlak.

Biedboek bestellen
Vanaf 7 oktober a.s. is het digitale biedboek beschikbaar waarin ondermeer zijn opgenomen: een uitgebreide procedurebeschrijving, milieurapporten en alle andere informatie die nodig is om deel te nemen aan deze openbare inschrijving.

Het biedboek (ad € 150,—) kunt u opvragen via deze site, bij Sandra Erades (070-4245899) van het RVOB of per e-mail (oiw@rvob.nl). Bezichtiging is uitsluitend mogelijk voor belangstellenden die een exemplaar van dit biedboek hebben gekocht.

Nadere informatie wordt op de bezichtigingsdagen verstrekt door de ter plaatse aanwezige vertegenwoordigers van de Staat of telefonisch door Mw. D. Verhey (070-4245835).

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Selectiefase
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf
Contactpersoon: Mevrouw D. Verhey
Telefoon: 070-4245835

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod