Herontwikkeling voormalige PWA kazerne te Gouda
Groen van Prinsterersingel 44
te Gouda

Verkocht

Van 7 juni 2019 tot 9 september 2019 was het digitale Biedboek beschikbaar.

0

Objectinformatie

Adres:
Groen van Prinsterersingel 44, 2805 TE Gouda
Huidig gebruik:
Tijdelijk verhuurd
Bestemming:
Maatschappelijk. Voor een herontwikkeling tot woningen is een wijziging van het bestemmingsplan vereist.
Oppervlakte (BVO):
ca. 13.700 m²
Perceelgrootte:
ca. 17.267 m²
Bouwjaar:
ca. 1989

Voormalige Prins Willem Alexanderkazerne te Gouda

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de voormalige Prins Willem Alexanderkazerne te Gouda door middel van een openbare inschrijving met voorselectie op 23 november 2021 verkocht en in eigendom overgedragen aan PWA Gouda BV (combinatie van Open Development uit Amsterdam en Vink Bouw BV uit Nieuwkoop). De nieuwe eigenaar is voornemens het object te transformeren naar ca 220 woningen door middel van sloop en nieuwbouw.

De voormalige Prins Willem-Alexanderkazerne is gelegen aan de Groen van Prinsterersingel 40A, 40B en 44 te Gouda en bestaat uit een kantoorgebouw van vijf (5) bouwlagen, een tussengebouw van één (1) en twee (2) bouwlagen, een half ondergrondse bunker van één (1) bouwlaag, twee (2) voormalige dienstwoningen, een fietsenstalling en verdere aanhorigheden. Het kantoorgebouw en het tussengebouw hebben een bruto vloeroppervlakte van circa 11.200 m2 en zijn gebouwd in 1989. De bunker heeft een bruto vloeroppervlakte van circa 2.150 m2 en de twee (2) voormalige dienstwoningen tezamen circa 350 m2. De bunker is gebouwd in 1965.

In 1989 werd de bestaande bebouwing op de bunker gesloopt ten behoeve van nieuwbouw van een kantorencomplex. In 2010 heeft het object zijn functie verloren. Sindsdien wordt het object beheerd in afwachting van herontwikkeling tot een andere functie. Sinds 1 februari 2018 is het object verhuurd aan scholengemeenschap De Goudse Waarden te Gouda in verband met de renovatie van het schoolgebouw aan de Heemskerkstraat te Gouda.

Ligging en omgeving
De voormalige PWA kazerne is gelegen ten noorden van het centrum van Gouda. Meer specifiek in de wijk Noord en de buurt Ouwe Gouwe. De locatie wordt omringd door de Groen van Prinsterersingel (westzijde), Wibautstraat (zuidzijde), enkele gebouwde sportaccommodaties (noordzijde) en de sportvelden van Olympia (oostzijde). In Ouwe Gouwe is het orthogonale patroon van de oorspronkelijke kavels en waterlopen als basis genomen voor de stedenbouwkundige opzet. Afwijkingen hierop komen bijna niet voor. Ook de bebouwing van de voormalige kazerne en de maaiveldinrichting bouwen hierop voort.

Bereikbaarheid
Voor het autoverkeer is er een goede ontsluiting naar Burgemeester van Reenensingel en de Bodegraafsestraatweg. De aansluiting naar de A12 ligt op circa 4 kilometer van de locatie. Het treinstation is hemelsbreed op circa 1 kilometer afstand. Nabij de voormalige kazerne is een bushalte met een rechtstreeks verbinding naar het NS-station Gouda. Op het terrein van de voormalige kazerne zijn in totaal circa 235 parkeerplaatsen aanwezig.

Bestemmingsplan en mogelijkheden voor herontwikkeling
Volgens informatie van de gemeente Gouda valt de voormalige kazerne onder de bepalingen van het bestemmingsplan "Noord", vastgesteld op 27 januari 2010 door de gemeenteraad van Gouda en is sinds 22 april 2010 onherroepelijk van kracht. De bestemming luidt: "Maatschappelijk" en deels "Wonen". De gemeente Gouda heeft aangegeven het object niet aan te willen kopen, maar zal – onder voorwaarden - medewerking verlenen aan een bestemmingswijziging, in ieder geval voor groepswonen van ouderen. Ook de bewoners van de buurt zijn erg betrokken bij de mogelijke ontwikkelingsrichting. De Staat heeft een participatietraject geïnitieerd waarmee een goed inzicht is ontstaan in de wensen en zorgen van de buurt. Het resultaat van het participatietraject is - tezamen met een Nota van Uitgangspunten voor de herontwikkeling - in een rapport aangeboden aan de gemeente Gouda. De Staat ziet mogelijkheden voor de voormalige kazerne om bij te dragen aan het Kabinetsbeleid om meer nieuwe koop- en huurwoningen te bouwen, voldoende koop- en huuraanbod voor specifieke groepen te realiseren en flinke stappen te zetten voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Verkoopprocedure
Het object is verkocht door middel van een verkoop bij openbare inschrijving met voorselectie en met voorwaardelijke- en onvoorwaardelijke biedingen.
Een uitgebreide omschrijving van de verkoopprocedure en -voorwaarden was te vinden in het biedboek. Het biedboek was te bestellen tot 9 september 2019 voor € 75,-.

Voorselectie
Op de verkoopprocedure was een voorselectie van toepassing.
Geïnteresseerde partijen konden zich aanmelden bij de verkoopprocedure betrokken notaris. Voor de voorselectie moesten referenties worden overgelegd met betrekking tot herontwikkeling, integrale kwaliteit, wijkontwikkeling met hoogte-accenten, duurzaamheid en communicatie.
Er moet aan de volgende eisen worden voldaan:
- tenminste één (1) project waarbij sprake is van herontwikkeling van een gebouw of van een gebouwencomplex met een omvang van minimaal 5.000 m2 bruto vloer oppervlakte (BVO);
- tenminste één (1) project waarbij sprake is van integrale kwaliteit met een mix van woondoelgroepen met enige ondersteunende maatschappelijke voorzieningen;
- tenminste één (1) project waarbij sprake is van een wijkontwikkeling met hoogte-accenten;
- tenminste één (1) project waarbij sprake is van klimaatbestendigheid en/of klimaatneutraliteit en/of circulariteit;
- tenminste één (1) project waarbij sprake is van opstellen en uitvoeren van bewoners en omgevingsparticipatie en/of omgevingscommunicatie.

Deze ervaring mocht niet ouder zijn dan tien (10) jaren na de op de referentieverklaring genoemde datum. Voorts mochten er slechts volledig opgeleverde referentieprojecten opgegeven worden.

Belangrijke data waren
7 juni 2019: start openbare inschrijving
9 september 2019 11.00 uur: inleveren bij notaris aanmeldingsformulier met bijbehorende bescheiden
23 september 2019: start biedingsfase
Uiterlijk 29 november 2019 11.00 uur: uitbrengen biedingen
Uiterlijk 3 maanden na 29 november 2019: beoogde gunning

Vragen kunt u schriftelijk stellen via biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Selectiefase
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (33 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. P.N. van Riel
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod