Herontwikkeling voormalige PWA kazerne te Gouda
Groen van Prinsterersingel 44
te Gouda

Verwacht

0

Objectinformatie

Adres: Groen van Prinsterersingel 44, 2805 TE Gouda
Huidig gebruik: Tijdelijk verhuurd
Bestemming: Maatschappelijk. Voor een herontwikkeling tot woningen is een wijziging van het bestemmingsplan vereist.
Oppervlakte (BVO): ca. 13.700 m²
Perceelgrootte: 17.267 m²
Bouwjaar: ca. 1989

Binnenkort te koop: voormalige Prins Willem Alexanderkazerne te Gouda

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens dit object in de eerste helft van 2019 aan te bieden aan de markt. De verkoop zal geschieden door middel van openbare inschrijving met een eenvoudige voorselectie.

Omschrijving
De voormalige PWA kazerne bestaat uit een kantoorgebouw van 5 bouwlagen gebouwd in 1989, een tussengebouw van 1 en 2 bouwlagen gebouwd in dezelfde tijd en een half ondergrondse bunker van 1 bouwlaag gebouwd in 1965. Eveneens behoren 2 voormalige dienstwoningen tot het object eveneens gebouwd in 1965. Het kantoorgebouw heeft een bruto vloeroppervlakte van circa 11.200 m2, de bunker circa 2.150 m2 en de 2 dienstwoningen tesamen circa 350 m2.

In 1965 werd op de locatie een bunker met andere bebouwing, waaronder 2 dienstwoningen, gerealiseerd. In 1989 werd de bestaande bebouwing op de bunker gesloopt ten behoeve van nieuw bouw van een kantoorcomplex. In 2010 heeft het object zijn functie verloren. Sindsdien wordt het object beheerd in afwachting van herontwikkeling tot een andere functie. Sinds 1 februari 2018 is het object verhuurd aan scholengemeenschap De Goudse Waarden uit Gouda in verband met de renovatie van het schoolgebouw aan de Heemskerkstraat in Gouda.

Ligging en omgeving
De voormalige PWA kazerne is gelegen ten noorden van het centrum van Gouda. Meer specifiek in de wijk Noord en de buurt Ouwe Gouwe. De locatie wordt omringd door de Groen van Prinsterersingel (westzijde), Wibautstraat (zuidzijde), enkele gebouwde sportaccommodaties (noordzijde) en de sportvelden van Olympia (oostzijde). In Ouwe Gouwe is het orthogonale patroon van de oorspronkelijke kavels en waterlopen als basis genomen voor de stedenbouwkundige opzet. Afwijkingen hierop komen bijna niet voor. Ook de bebouwing van de kazerne en de maaiveldinrichting bouwen hierop voort.

Bereikbaarheid
Voor autoverkeer is er een goede ontsluiting naar Burgemeester van Reenensingel en de Bodegraafsestraatweg. De aansluiting naar de A12 is op 4 km. Het treinstation is hemelsbreed op 1 kilometer afstand. Direct bij het pand is een bushalte met een rechtstreeks verbinding naar het NS-station Gouda. Op eigen terrein zijn in totaal circa 235 parkeerplaatsen aanwezig.

Bestemmingsplan en mogelijkheden voor herontwikkeling
In het vigerende bestemmingsplan ‘Noord’ (vastgesteld op 27 januari 2010) is aan het object de bestemming “Maatschappelijk” toegekend. De gemeente Gouda heeft aangegeven het object niet aan te willen kopen, maar zal – onder voorwaarden - medewerking verlenen aan een bestemmingswijziging, in ieder geval voor groepswonen van ouderen. Ook de bewoners van de buurt zijn erg betrokken bij de mogelijke ontwikkelingsrichting. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een participatietraject geïnitieerd waarmee een goed inzicht ontstaat in de wensen en zorgen van de buurt. Het resultaat van het participatietraject zal aan de gemeente Gouda worden aangeboden tegelijk met een Nota van Uitgangspunten voor de herontwikkeling van het object. Na instemming door de gemeente Gouda zal het Rijksvastgoedbedrijf de verkoopprocedure starten. Het Rijksvastgoedbedrijf ziet mogelijkheden voor deze locatie om bij te dragen aan het Kabinetbeleid om meer nieuwe koop- en huurwoningen te bouwen, voldoende koop- en huuraanbod voor specifieke groepen te realiseren en flinke stappen te zetten voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Vragen kunt u schriftelijk stellen via biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure  

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Selectiefase
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Koopovereenkomst
  •  Levering
Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (13 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. P.N. van Riel
Telefoon: 088-1158020
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod