Voormalig schoolgebouw
Anthonie Verherentstraat 1
te Heemskerk

Verkocht
0

Objectinformatie

Adres:
Anthonie Verherentstraat 1, 1961 GD Heemskerk
Huidig gebruik:
Podium/Horecagelegenheid
Bestemming:
Enkelbestemming maatschappelijk en dubbelbestemming waarde Archeologie 2
Oppervlakte (BVO):
ca. 920 m²
Perceelgrootte:
ca. 465 m²
Bouwjaar:
ca. 1918

Verkocht: uniek herontwikkelingsobject van de gemeente Heemskerk

Let op: dit object werd aangeboden door de gemeente Heemskerk en valt daarmee buiten de verkoopprocedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de betreffende makelaar.

Het gemeentelijk monument aan de Anthonie Verherentstraat 1 in Heemskerk heeft een rijke historie, waarmee veel inwoners van Heemskerk zich verbonden voelen. Het gebouw is in 1918 gebouwd als rooms-katholieke jongensschool. Na het vervallen van de onderwijsfunctie werd het gebouw in 1971 het thuishonk van jongerencentrum Donkey Shot. In de regio was dit jongerencentrum een zeer geliefde uitgaansplek. Na beëindiging van deze functie is het gebouw gebruikt als podium/horecagelegenheid. Daarnaast bood het onderkomen voor een deel van de gemeentelijke muziekschool en diverse andere maatschappelijke organisaties.

Inleiding
Met het vertrek van de muziekschool is de maatschappelijk reden, waarom de gemeente het gebouw liet exploiteren, verdwenen. De gemeente heeft zelf geen bestemming voor dit gebouw. Daarom is besloten het gebouw te verkopen. Vanwege de monumentale status en het feit dat het gebouw een belangrijke plaats inneemt voor de directe omgeving en de inwoners, wil de gemeente dat het gebouw duurzaam in stand wordt gehouden. Ook wil de gemeente waarborgen dat een toekomstige bestemming, zowel qua functie als uitstraling, een toegevoegde waarde oplevert voor Heemskerk als geheel.

Onder die voorwaarden wilde de gemeente het gebouw aan de Anthonie Verherentstraat 1 verkopen en startte daarvoor een selectieproces. De voorwaarden voor deze verkoop hielden in de koper zowel op prijs als op kwaliteit moet voldoen aan de gestelde minimumeisen.

Ligging
Het gebouw aan de Anthonie Verherentstraat 1 is gelegen aan een plein aan de rand van het centrum van Heemskerk. Het gebouw heeft een stedenbouwkundige waarde als onderdeel van een beeldbepalend katholiek gebouwencomplex bestaande uit een voormalige jongens- en meisjesschool, een tegenover liggende kerk met pastorie en een voormalig klooster naast de kerk.

Omschrijving
Op een nagenoeg rechthoekig grondplan is in het oorspronkelijke ontwerp van het schoolgebouw uitgegaan van acht lokalen, verdeeld over begane grond en eerste verdieping. Kenmerkend voor het gemeentelijk monument zijn de hoge verdiepingen, de grote vensteropeningen in de gevels en de symmetrische gevelopzet. In de huidige situatie bevindt zich op de begane grond een multifunctionele zaal met podium, een cafévoorziening en daartussenin een overdekte binnenplaats. Op de eerste etage bevinden zich nog steeds enkele lokalen.

Mogelijkheden en bestemming
Het gebouw aan de Anthonie Verherentstraat 1 is een gemeentelijk monument, waardoor bouwkundige wijzigingen of ingrijpende verandering van de uitstraling van het gebouw niet zonder meer zijn toegestaan.

Onderstaande opsomming zijn de wensen vanuit de gemeente ten aanzien van de herbestemming. Dit zijn tevens de kwalitatieve aspecten waarop in de gunningsfase zal worden beoordeeld:
• Programma moet meerwaarde hebben voor het gebied en het gebouw
• Gebouw faciliteert ontmoetingen en activiteiten en heeft daarbij passende openingstijden
• Duurzaam ondernemen
• Solide en toekomstbestendige exploitatie

Een eventueel beoogde functieverandering vraagt om een herziening van het vigerende bestemmingsplan. Het is de taak en verantwoordelijkheid van de partij aan wie wordt gegund dat de desbetreffende procedure tijdig wordt aangevraagd. De gemeente zal zich inspannen om de procedures tijdig te doorlopen en te begeleiden, rekening houdend met haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid.

Verkoopprocedure
De procedure bestond uit twee fases, de selectiefase en de gunningsfase. Het doel van de selectiefase was het selecteren van minimaal 3 en maximaal 5 gegadigden voor de gunningsfase. In de gunningsfase werden de inschrijvers verzocht een compleet uitgewerkt plan met sluitende businesscase op te stellen. De inschrijvers dienden uiterlijk 15 maart 2019 hun plan en businesscase in te dienen.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (316 KB)

Contactgegevens

APPM / Het Transformatorhuis
Contactpersoon: Mevr. Beckers
Telefoon: 06 20 30 25 41
E-mailadres: beckers@appm.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod