Pachtgronden IJsselmeerpolders ronde 2 - Kavel 2
Gelegen aan de Veldweg en de Houtribdreef
te Lelystad

Verpacht

Openbare inschrijving sloot op 14 november 2018.

0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen aan de Veldweg en de Houtribdreef, Lelystad
Huidig gebruik:
Agrarisch
Bestemming:
Agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 11.39.13 ha

Geliberaliseerde pacht in de IJsselmeerpolders

Gegund kavel 2
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft kavel 2 per 1 januari 2019 in geliberaliseerde pacht uitgegeven voor € 1.900,- per hectare per jaar. De pachtperiode van deze kavel is 5 jaar en 10 maanden.

Het Rijksvastgoedbedrijf bood 2 kavels in de IJsselmeerpolders in geliberaliseerde pacht aan. De kavels zijn gelegen in de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland. In totaal gaat het om ongeveer 26 hectare met de bestemming agrarische doeleinden.

In 2019 zal het Rijksvastgoedbedrijf opnieuw kavels agrarische grond in geliberaliseerde pacht uitgeven via openbare inschrijving.

Omschrijving kavel 2
Kavel 2 bestaat uit twee afzonderlijke percelen gelegen aan de Veldweg en de Houtribdreef te Lelystad in Oostelijk Flevoland. De totale oppervlakte is ongeveer 11.39.13 hectare. De percelen zijn administratief bekend als de kavels A 22 en A 25 gedeeltelijk.

De exacte ligging van deze kavel, bijbehorende informatie en de details van de openbare inschrijving vindt u in het biedboek.

Aangeboden kavels
1. gelegen in de Noordoostpolder aan de Ramsweg en N50 te Ens, bestaande uit de kavel P81 gedeeltelijk.
2. gelegen in Oostelijk Flevoland aan de Veldweg en Houtribdreef te Lelystad, bestaande uit de kavels A22 en A25 gedeeltelijk.

Contact
Mocht u naar aanleiding van deze publicatie vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op het volgende e-mailadres: Postbus.RVB.verpachting.IJsselmeerpolders.2018@rijksoverheid.nl.

Belangrijke data

  1. Start openbare inschrijving op 10 oktober 2018
  2. Uitbrengen biedingen per kavel uiterlijk tot 14 november 2018, 11:30 uur
  3. Gunning uiterlijk op 6 december 2018
  4. Verpachting per 1 januari 2019

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Toelating
  •  Gunningsfase (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur & Taxaties
Contactpersoon:
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod