Pachtgronden IJsselmeerpolders ronde 2 - Kavel 1
Gelegen aan de Ramsweg en de rijksweg N50
te Ens

Niet verpacht

Openbare inschrijving sloot op 14 november 2018.

0

Objectinformatie

Adres: Gelegen aan de Ramsweg en de rijksweg N50, Ens
Huidig gebruik: Agrarisch
Bestemming: Agrarisch
Perceelgrootte: 15.50.37 ha

2 kavels geliberaliseerde pacht in IJsselmeerpolders

Het Rijksvastgoedbedrijf biedt 2 kavels in de IJsselmeerpolders in geliberaliseerde pacht aan. Deze kavels zijn in augustus 2018 gezamenlijk met 24 andere kavels aangeboden in de openbare inschrijving IJsselmeerpolders. Er is toen geen geschikte kandidaat geselecteerd. Het Rijksvastgoedbedrijf biedt deze kavels daarom opnieuw aan.

De kavels zijn gelegen in de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland. In totaal gaat het om ongeveer 26 hectare met de bestemming agrarische doeleinden.

Omschrijving kavel 1
Kavel 1 is gelegen aan de Ramsweg en de rijksweg N50 te Ens in de Noordoostpolder. De kavel is ongeveer 15.50.37 hectare groot en bestaat uit twee percelen. Het perceel is administratief bekend als P81, gedeeltelijk.

De exacte ligging van deze kavel, bijbehorende informatie en de details van de openbare inschrijving vindt u in het biedboek.

Aangeboden kavels
1. gelegen in de Noordoostpolder aan de Ramsweg en N50 te Ens, bestaande uit de kavel P81 gedeeltelijk.
2. gelegen in Oostelijk Flevoland aan de Veldweg en Houtribdreef te Lelystad, bestaande uit de kavels A22 en A25 gedeeltelijk.

Contact
Mocht u naar aanleiding van deze publicatie vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op het volgende e-mailadres: Postbus.RVB.verpachting.IJsselmeerpolders.2018@rijksoverheid.nl.

Belangrijke data

  1. Start openbare inschrijving op 10 oktober 2018
  2. Uitbrengen biedingen per kavel uiterlijk tot 14 november 2018, 11:30 uur
  3. Gunning uiterlijk op 6 december 2018
  4. Verpachting per 1 januari 2019

Status procedure  

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Toelating
  •  Niet gegund
Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur&Taxaties
Contactpersoon:
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod