Objectinformatie:

Adres:Kadetweg, 4353 SJ Serooskerke Walcheren
Huidig gebruik:Agrarisch met waarden
Perceelgrootte: 5.503 m²

Te koop via openbare inschrijving: perceel cultuurgrond aan Kadetweg te Serooskerke

Het Rijksvastgoedbedrijf biedt een perceel cultuurgrond gelegen aan de Kadetweg te Serooskerke te koop aan door middel van een openbare inschrijving zonder voorselectie.

Omschrijving en ligging
Het Rijksvastgoedbedrijf biedt te koop aan een oppervlakte cultuurgrond, kadastraal bekend gemeente Veere G 3090, groot 5.503m². Het perceel is gelegen aan de Kadetweg (ongenummerd) te 4353 SJ Serooskerke (Walcheren). Momenteel is het perceel niet in gebruik. Er is sprake van enige ongelijkheden en achterstallig onderhoud (maaien). Het perceel is ontsloten via een verharde weg. Aan de zuidzijde van het perceel is verder een klein gronddepot aanwezig, alsmede 2 stapels met straatklinkers. Het gronddepot en de klinkers zijn niet in de verkoop inbegrepen en zullen vóór aktepassering worden verwijderd.

Mogelijkheden en bestemming
Volgens informatie van de gemeente Veere valt het Object onder de bepalingen van het bestemmingsplan ‘3de herziening Buitengebied Veere’, vastgesteld op 9 november 2017. De bestemming luidt: ‘Agrarisch met waarden - Landschapswaarden’ en heeft het een dubbelbestemming onder de bepalingen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Veere’, vastgesteld op 13 mei 2013. De dubbelbestemming luidt: ‘Archeologie-3’.

Voor nadere informatie over het vigerend bestemmingsplan wordt verwezen naar de website van de gemeente Veere, www.veere.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Verkoopprocedure
De verkoop vindt plaats bij openbare inschrijving zonder voorselectie. De Staat biedt de mogelijkheid een onvoorwaardelijke bieding uit te brengen. Het Rijksvastgoedbedrijf stelt vanaf 3 december 2018 een Biedboek beschikbaar. Het Biedboek kunt u digitaal en kosteloos bestellen op Biedboek.nl. In het Biedboek vindt u een uitgebreide omschrijving van de verkoopprocedure en –voorwaarden.

Vragen kunt u schriftelijk stellen via biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

  
  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek (huidige status)
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Koopovereenkomst
  •  Levering
Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (223 KB)

Contactgegevens

    
Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Michiel van Rijckevorsel
Telefoon: 088-1158020
Emailadres: biedboek@rijksoverheid.nl