Het monumentale complex
Paardenmarkt 1
te Delft

Verkocht

Vanaf 5 november t/m 29 november 2012 is het digitale biedboek beschikbaar

0

Objectinformatie

Adres:
Paardenmarkt 1, 2611 PA Delft
Bestemming:
Gemengde Doeleinden
Perceelgrootte:
ca. 00.83.13 ha
Bouwjaar:
ca. 1671

Object:
Het object bestaat uit een zestal loodsen, twee kantoorgebouwen en een verhuurde woning. De loodsen zijn gebouwd rond een binnenplaats. Oorspronkelijk was het object ontworpen voor het “Geschut Magazijn van Hollandt” en voorzag in de aanmaak en opslag van wapens, munitie en opleiding van militairen. De functie en indeling van het object is in de loop der eeuwen meerdere malen gewijzigd. Het oudste gebouw is gesticht rond 1671. De laatste grote verbouwing dateert uit 1950 waarbij de gevel aan de binnenplaats en het interieur ingrijpend zijn gewijzigd.

Het totale bruto vloeroppervlak van de gebouwen bedraagt ca. 7.382m², het perceeloppervlak bedraagt ca. 8.313m².

Ligging:
Het object is gelegen aan de rand van de historische binnenstad van Delft in de buurt Centrum-Oost en wordt omsloten door de Paardenmarkt, Kantoorgracht en het Oostplantsoen. Parallel aan het Oostplantsoen loopt het Rijn-Schie kanaal. De buurt kent een groot aanbod van voorzieningen (restaurants, cafés, winkels, etc.). Zowel stand als ligging worden als zeer goed beoordeeld.

Verkoopproces
De verkoop gebeurt bij openbare inschrijving met een eenvoudige voorselectie. Met de voorselectie (en eventuele loting) wordt het aantal inschrijvingen verminderd tot maximaal vijf deelnemers. Hierdoor zullen de reken- en tekenkosten voor marktpartijen beperkt blijven.

Voorafgaand aan de voorselectie krijgen belangstellenden gelegenheid het object te bezichtigen. Overigens is bezichtiging uitsluitend mogelijk voor belangstellenden die een biedboek hebben gekocht (nadere informatie over het biedboek staat in de laatste alinea’s).

Belangstellenden moeten hun ervaring met het herontwikkelen van soortgelijke objecten en financiële gegoedheid aantonen. Een notaris voert de voorselectie uit. Mochten er na de voorselectie meer dan vijf belangstellenden zijn, dan zullen de vijf deelnemers door middel van loting worden bepaald.

Na deze selectie zal de notaris maximaal vijf deelnemers uitnodigen mee te doen aan de verkoop bij inschrijving. De deelnemers krijgen 10 weken de tijd hun bod voor te bereiden. Zij moeten uiterlijk 14 mei 2013, 11.00 uur hun bod inleveren bij de notaris. De levering vindt plaats in juni 2013.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Selectiefase
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
Contactpersoon: Gilbert ten Brink

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod