Objectinformatie:

Adres:Gelegen langs de rijksweg A58 tussen hectometerpaal 76.3 en hectometerpaal 80.1, Etten-Leur
Huidig gebruik:Geluidswal
Bestemming:Verkeersdoeleinden
Perceelgrootte: 03.00.00 ha

Opstalrecht voor plaatsing zonnepanelen langs de A58

Omschrijving en ligging
Het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en gemeente Etten-Leur stellen de aarden geluidswal aan de noordzijde van de A58 tussen oprit 18 (hectometerpaal 76.3) en afrit 19 (hectometerpaal 80.1) beschikbaar voor de opwek van duurzame energie via zonnepanelen. Het gaat hierbij om de bestaande noordelijke aarden, hellende, geluidswal. Het in gebruik te geven oppervlak is ongeveer drie hectare.

Het Rijksvastgoedbedrijf is een openbare inschrijving gestart, om een ontwikkelaar voor dit zonnepark te kunnen selecteren. Het gaat in dit geval om de uitgifte van een opstalrecht voor 16 jaar, met een de mogelijkheid tot het krijgen van een vervolgrecht van 4 jaar. Dit opstalrecht houdt in het oprichten, in stand houden, exploiteren, onderhouden en in eigendom hebben van zonnepanelen met bijbehorende werken.

Bestemmingsplan
De huidige bestemming van deze locatie is Verkeer en Verkeer-Verblijf. Het is mogelijk om binnen deze bestemming zonnepanelen te plaatsen. Een wijziging van het bestemmingsplan is voor deze locatie niet nodig.

Participatie
De gemeente Etten-Leur stelt sociale participatie zeer op prijs met name in relatie tot het achterliggende uitbreidingsplan de Streek. In het kader hiervan dient de Bieder de uitgangspunten zoals vermeld in het Uitvoeringsrogramma Duurzaamheid 2016-2018 van de gemeente Etten-Leur te onderschrijven.

Landschappelijke inpassing
Door de gemeente en Rijkswaterstaat wordt veel waarde gehecht aan de landschappelijke inpassing van het project.

Meer informatie
In het biedboek en de bijbehorende bijlagen staat meer informatie over de locatie, de procedure en de eisen die aan de deelnemers en biedingen worden de gesteld.

Belanrijke data

  1. Vanaf 22 augustus 2018 kan het biedboek worden besteld.

  2. Tot uiterlijk 21 september 2018 24:00 uur kunnen vragen worden ingediend met betrekking tot het biedboek.

  3. Vanaf 1 oktober wordt de Nota van Inlichtingen gepubliceerd op biedboek.nl.

  4. Tot uiterlijk op 8 oktober 2018 om 12:00 uur kunnen belangstellenden een bieding uitbrengen. Het biedboek is tot 8 oktober 11:00 uur te bestellen.

  5. In beginsel uiterlijk op 15 oktober 2018 het voorgenomen toewijzingsbesluit.

  6. In beginsel vindt 15 dagen na het toewijzingsbesluit de definitieve toewijzing en het tekenen van de overeenkomst plaats.

Bekijk locatie in Google Maps


Contactgegevens

    
Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur & Taxaties
Contactpersoon: Piet Kleine
Telefoon: 088 - 1158014
Emailadres: g.goeree@elnotarissen.nl (alleen voor vragenronde)