Ontwikkellocatie zonnepark A58
Gelegen langs de rijksweg A58 tussen hectometerpaal 76.3 en hectometerpaal 80.1
te Etten-Leur

Gegund

Openbare inschrijving sloot op 8 oktober 2018 om 12:00 uur.

Geluidswal Etten-Leur 0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen langs de rijksweg A58 tussen hectometerpaal 76.3 en hectometerpaal 80.1, Etten-Leur
Huidig gebruik:
Geluidswal
Bestemming:
Verkeersdoeleinden
Perceelgrootte:
ca. 03.00.00 ha

Toegewezen: Opstalrecht voor plaatsing zonnepanelen langs de A58

Gronden voor zonnepark langs rijksweg A58 ter hoogte van Etten-Leur toegewezen aan Greenspread Brabant B.V.

Het Rijksvastgoedbedrijf treft een grondregeling voor gebruik van rijksgronden met Greenspread Brabant BV. Hiermee wordt een zonnepark met circa 10.000 zonnepanelen mogelijk gemaakt aan de noordzijde van de rijksweg A58 ter hoogte van Etten-Leur. Het park wordt aangelegd op de aarden geluidswal tussen de afslagen Etten-Leur-Zuid en Etten-Leur. Met een vermogen van circa 3 Megawatt levert het project een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheiddoelstelling van de gemeente Etten-Leur. Dit project draagt mede bij aan het realiseren van de doelstelling uit het SER Energieakkoord om in 2023 16% hernieuwbare energie op te wekken in Nederland. Samen leveren de zonnepanelen duurzame energie voor circa 1.000 huishoudens. Energieleverancier Vrijopnaam levert de opgewekte stroom uit het park aan inwoners en bedrijven in Etten-Leur en biedt samen met Greenspread Brabant mogelijkheden voor lokale participatie. Het Rijksvastgoedbedrijf werkt in dit traject samen met Rijkswaterstaat en de gemeente Etten-Leur.

Via een openbare procedure op Biedboek.nl heeft het Rijksvastgoedbedrijf de rijksgronden ten behoeve van het vestigen van een opstalrecht aan de markt aangeboden voor de aanleg en exploitatie van het zonnepark.

Het belangrijkste onderdeel waarop deelnemers werden beoordeeld, is een plan van aanpak met betrekking tot de maatschappelijke meerwaarde en de inpassing van het zonnepark in de omgeving. Daarnaast moesten deelnemers verklaren zich te conformeren aan het Duurzaamheidsbeleid van de gemeente Etten-Leur. Greenspread Brabant BV, bestaande uit Scholt Business Strategy B.V., Renewable Capital B.V. en Energiefonds Brabant B.V., scoorde op alle onderdelen het hoogst waarna aan deze partij de overeenkomst is toegewezen

Belanrijke data

 1. Vanaf 22 augustus 2018 kon het biedboek worden besteld.

 2. Tot uiterlijk 21 september 2018 24:00 uur konden vragen worden ingediend met betrekking tot het biedboek.

 3. Vanaf 1 oktober werd de Nota van Inlichtingen gepubliceerd op biedboek.nl.

 4. Tot uiterlijk op 8 oktober 2018 om 12:00 uur hadden belangstellenden de mogelijkheid om een bieding uit te brengen. Het biedboek was tot 8 oktober 11:00 uur te bestellen.

 5. In beginsel uiterlijk op 15 oktober 2018 het voorgenomen toewijzingsbesluit.

 6. 15 dagen na het toewijzingsbesluit vond de definitieve toewijzing en het tekenen van de overeenkomst plaats.

Status procedure

 •  Bekendmaking/publicatie
 •  Aanvraag biedboek
 •  Biedingsfase
 •  Gunningsfase (huidige status)
 •  Overeenkomst
 •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur & Taxaties
Contactpersoon: Piet Kleine
Telefoon: 088 - 1158014
E-mailadres: g.goeree@elnotarissen.nl (alleen voor vragenronde)

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod