Unieke locatie voor herontwikkeling
Vuurtorenweg 35 - 37
te Den Haag

Verkocht

Vanaf 29 mei tot en met 29 oktober 2015, 11.00 uur is het digitale biedboek beschikbaar.

0

Objectinformatie

Adres:
Vuurtorenweg 35 - 37, 2583 XL Den Haag
Huidig gebruik:
Kantoor en bedrijfsruimte
Bestemming:
kantoor met wijzigingsbevoegdheid naar o.a. wonen
Oppervlakte (BVO):
ca. 5.679 m²
Perceelgrootte:
ca. 00.28.82 ha
Bouwjaar:
ca. 1977

Vuurtorenweg 35 - 37 te Den Haag

Omschrijving
Een unieke ontwikkellocatie is verkocht! Aan het uiteinde van de Vuurtorenweg op Scheveningen, pal aan de zee, op de eerste duinenrij, staat een voormalig kantoorgebouw op een unieke locatie!

Het voormalige kantoor van de Vaarwegmarkeringsdienst van RWS heeft door zijn verhoogde ligging een mooi uitzicht over de boulevard, het strand en de zee. Het is een typische zichtlocatie. Naast het object staat een oude vuurtoren, die bepalend is voor het imago van de plek.

Het pand biedt volop mogelijkheden. Door bijvoorbeeld renovatie of nieuwbouw kunnen er appartementen - al dan niet met zorgfunctie - worden gerealiseerd met uitzicht op de boulevard, het strand en de zee van Scheveningen, in een levendige omgeving die volop in ontwikkeling is. Herbestemming van het bestaande gebouw is mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan. Echter voor een herontwikkeling van het object in de vorm van sloop-nieuwbouw met een andere bouwenvelop, is een Nota van Uitgangspunten benodigd. Voor meer informatie betreffende de randvoorwaarden voor een herontwikkeling, wordt verwezen naar de Nota van Uitgangspunten.

Verkoopproces
Het betreft hier een herontwikkelingslocatie. Op 8 maart 2016 vond bij notariskantoor Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn te Den Haag de verkoop bij openbare inschrijving plaats. Het object is met eenvoudige voorselectie verkocht. Bij de voorselectie is verzocht om aantoonbare ervaring. Aantoonbare ervaring betekende verantwoordelijkheid hebben gedragen in ten minste één van de volgende disciplines: ontwerpen, ontwikkelen, bouwen of financieren van minimaal drie projecten, waarvan:

• tenminste twee project(en) met een omvang van minimaal 3.000 m2 bvo;
• tenminste één project waarbij sprake is van stedelijke herontwikkeling.

Een (rechts)persoon of een combinatie van (rechts)personen die wenste deel te nemen aan de selectieprocedure voor de verkoop bij inschrijving diende uiterlijk op donderdag 29 oktober 2015 het aanmeldformulier voor deelname tot de selectiefase bij notariskantoor Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn te hebben ingeleverd. Een geselecteerde deelnemer mocht een onvoorwaardelijke en/of een voorwaardelijke bieding uitbrengen. Het Rijksvastgoedbedrijf behield zich het recht voor hiertussen een afweging te maken. Hierbij was met name aandacht voor een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke bieding, de hoogte van de bieding, alsmede de termijn waarbinnen de koper de eigendomsoverdracht wilde laten plaatsvinden.
Voorafgaand aan de voorselectie kregen belangstellenden gelegenheid het object te bezichtigen. Na de voorselectie was er alleen voor de deelnemers gelegenheid om het object te bezichtigen, dat was fase 2 van de kijkdagen.

Klik voor de online brochure: Vuurtorenweg 35-37 te Den Haag

Klicken Sie hier für die Deutsche online-Broschüre: Vuurtorenweg 35-37 te Den Haag

180/360 graden foto's:
Panorama Vuurtorenweg 35 - 37 Panorama Vuurtorenweg 35 - 37 Panorama Vuurtorenweg 35 - 37

Panorama Vuurtorenweg 35 - 37 Panorama Vuurtorenweg 35 - 37

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Selectiefase
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (3 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. J. van den Berge
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod