Pesthuiscomplex
Pesthuislaan 1-7
te Leiden

Verkocht

Vanaf 24 januari 2019 tot en met 9 april 2019 was het digitale Biedboek beschikbaar.

0

Objectinformatie

Adres:
Pesthuislaan 1-7, 2333 BA Leiden
Huidig gebruik:
Leegstandsbeheer en verhuurd
Bestemming:
Wonen en Maatschappelijk
Oppervlakte (BVO):
ca. 6.667 m²
Perceelgrootte:
ca. 2.00.88 ha
Bouwjaar:
ca. 1661

Openbare inschrijving gesloten: Pesthuiscomplex in Leiden

Waardevolle en duurzame herontwikkeling op unieke locatie
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft via openbare inschrijving het Pesthuiscomplex verkocht.

Dit unieke en monumentale herontwikkelingsobject met diverse gebouwen is gelegen tussen het LUMC en het Bio Science Park in Leiden. Het monumentale complex is vanwege de centrale ligging en de ontwikkelingsmogelijkheden een unieke locatie voor herontwikkeling. Het complex ligt op loopafstand van het Centraal Station. Het wordt begrensd door de Plesmanlaan, de Darwinweg, het fietspad in het Leeuwenhoekpark, het LUMC-terrein en het voormalige ambulance gebouw.

Complex en haar monumentale waarde
Centraal in het Pesthuiscomplex ligt het unieke Pesthuis (nr. 7). Passend bij zijn oorspronkelijke functie wordt dit gebouw omsloten door waterlopen en bomen. Daar omheen zijn diverse gebouwen en woningen gesitueerd, bestaande uit het Wachthuis (nr. 1), de Binnenvader (nr. 2/3/3A), het voormalige cellencomplex (nr. 4), de Anatomische koepel (nr. 5/6) en de Vrouwengevangenis (nr. 6A/6B). Het pand met huisnummer 2/3/3A, het pand met huisnummer 4 en het Pesthuis met huisnummer 7 zijn aangewezen als Rijksmonument. De panden met huisnummer 1, 5/6 en 6A/6B zijn gezien de cultuurhistorische waarde recent aangewezen als gemeentelijk monument.

Nota van Uitgangspunten
De gemeente Leiden heeft samen met het Rijksvastgoedbedrijf een Nota van Uitgangspunten (NvU) opgesteld voor de herontwikkeling van het complex. De gemeenteraad heeft deze Nota van Uitgangspunten op 6 december 2018 vastgesteld. De Nota van Uitgangspunten zal leidend zijn bij de benodigde Wet ruimtelijke ordening procedures. In deze Nota worden de kaders vastgesteld waarbinnen de gemeente bereid is om haar medewerking te verlenen aan een nieuwe bestemming. Tevens geeft de Nota inzicht in de functies die mogelijk/wenselijk zijn.

Verkoopprocedure
Het Rijksvastgoedbedrijf biedt het gehele terrein met alle gebouwen die daarop zijn gevestigd in één keer te koop aan. De verkoop vindt plaats bij openbare inschrijving met uitgebreide voorselectie. Er is sprake van een voorselectie waarbij onder andere aan de hand van een aantal referentieprojecten ervaring moet worden aangetoond met vergelijkbare projecten. Het gaat om bewezen ervaring met het ontwerpen, (her)ontwikkelen, bouwen of financieren van projecten van minimaal 2.000 m2 BVO en waarbij sprake is van stedelijke herontwikkeling of herontwikkeling van een gebouwencomplex. Daarnaast moet sprake zijn van restauratie van een monument in de zin van de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Na de voorselectie krijgen partijen die voldoen aan de gestelde selectie-eisen een uitnodiging om deel te nemen aan de selectiefase.

De voorselectie is gesloten op donderdag 9 april 2019 om 11.00 uur.

In de selectiefase kunnen partijen die zich hebben aangemeld en die voldoen aan de voorwaarden voor aanmelding hun visie mondeling toelichten aan de selectiecommissie. De selectiecommissie zal de ingediende visies voor het complex beoordelen aan de hand van de selectieleidraad en de Nota van Uitgangspunten. De vijf partijen aan wie door de selectiecommissie de hoogste score is toegekend, worden uitgenodigd om aan de biedingsfase deel te nemen.

De Staat biedt de mogelijkheid een onvoorwaardelijke bieding in te dienen. Voorwaarden mogen niet gesteld worden in deze verkoopprocedure.

Biedboek
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft tot en met 9 april 2019 11.00 uur een Biedboek beschikbaar gesteld. Deze konden belangstellenden digitaal bestellen voor € 75,00 op www.biedboek.nl.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Selectiefase
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (206 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevr. I.M. Juffermans
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod