Objectinformatie:

Adres:Galeiweg, Werkendam
Huidig gebruik:Agrarisch met natuurwaarden
Perceelgrootte: 30.75.00 ha

Verpacht: vier kavels agrarische grond in de Noordwaard

HOp 9 mei 2018 om 11:00 uur heeft op het kantoor van de Sectie Agrarisch Gebruik van de Afdeling Verhuur & Taxaties, directie Transacties & Projecten van het Rijksvastgoedbedrijf de openbare inschrijving plaatsgevonden van de 4 kavels in de polders “De Kroon”en “De Zalm” in de Noordwaard te Werkendam.

Alle kavels, waaronder dit kavel 3, zijn per 1 mei 2018 in geliberaliseerde pacht uitgegeven aan dezelfde partij voor een pachtprijs van € 285,00 per hectare.

Kavel 3
Kavel 3 is gelegen in de polder De Zalm aan de Galeiweg te Werkendam. Deze kavel is ongeveer 30.75.00 hectare groot. De kavel is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als grasland.

Het Rijksvastgoedbedrijf verpacht deze kavel voor een periode van 6 jaar.

Noordwaard
Het Rijksvastgoedbedrijf bood vier kavels in de Noordwaard in geliberaliseerde pacht aan via een openbare inschrijving. Drie van de kavels zijn gelegen in de polder De Kroon en een kavel is gelegen in de polder De Zalm. In totaal hebben de kavels een oppervlakte van ongeveer 120 hectare. De gronden hebben de bestemming agrarisch met natuurwaarden.

De Noordwaard is een gebied van zo’n 4.450 ha dat grenst aan de Nieuwe Merwede, ten westen van Werkendam en ten noorden van het Nationale Park de Biesbosch. Het gebied is in 2015 ontpolderd in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier en wordt gebruikt om hoogwater snel af te voeren naar zee.

Belangrijke data

23 april 2018
Start openbare inschrijving

9 mei 2018, 11:00 uur
Sluiting openbare inschrijving

1 mei 2018
Ingangsdatum pachtovereenkomst

Status procedure

  
  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Toelating
  •  Gunningsfase
Bekijk locatie in Google Maps


Contactgegevens

    
Rijksvastgoedbedrijf | Agrarisch Gebruik
Contactpersoon: Dhr. Koert Sportel
Telefoon: 088-1158014
Emailadres: Postbus.RVB.Noordwaard.2018@rijksoverheid.nl