Windpark Streepland
Gelegen aan de oostzijde van de A16/A59 nabij station Lage Zwaluwe en verzorgingsplaats Streepland
te Moerdijk

Gegund

Openbare inschrijving sloot op 14 september 2018 om 12:00 uur.

A16 0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen aan de oostzijde van de A16/A59 nabij station Lage Zwaluwe en verzorgingsplaats Streepland, Moerdijk
Huidig gebruik:
Agrarisch/overig
Bestemming:
Duurzame energie

Gegund: Opstalrecht voor plaatsing drie windturbines langs de A16

Gronden voor windpark bij rijksweg A16 gegund aan samenwerkingsverband Goede Buren
Het Rijksvastgoedbedrijf treft een grondregeling voor gebruik van rijksgronden met samenwerkingsverband Goede Buren. Hiermee wordt het windmolenpark Streepland met drie turbines mogelijk gemaakt aan de rijksweg A16. Het Rijksvastgoedbedrijf werkt in dit traject samen met Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant.

Via een openbare procedure op Biedboek.nl heeft het Rijksvastgoedbedrijf de rijksgronden ten behoeve van het vestigen van een opstalrecht aan de markt aangeboden voor de aanleg en exploitatie van drie windturbines die onderdeel uitmaken van het overkoepelende project WindA16 waar enkele jaren geleden mee is gestart door de provincie Noord-Brabant.

Het belangrijkste onderdeel waarop deelnemers werden beoordeeld, is een plan van aanpak met betrekking tot de inpassing van het windpark in de omgeving. Daarnaast moesten deelnemers verklaren zich te conformeren aan een ‘Green Deal’. De Green Deal draagt bij aan energietransitie in de locale gemeenschap. Het samenwerkingsverband Goede Buren bestaande uit Windunie, Greenchoice en Meewind scoorde op alle onderdelen het hoogst waarna aan deze bieder de overeenkomst is toegewezen.

WindA16
De provincie Noord-Brabant heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te worden. Om dit te bereiken heeft de provincie samen met vier gemeenten het initiatief genomen om windenergie langs de A16 te realiseren. Hiertoe is een aantal jaren geleden gestart met het project WindA16, waarbinnen 28 windturbines worden geplaatst langs de A16, op een aantal daarvoor aangewezen locaties.

Een drietal van deze windturbines staat gepland op Rijksgronden, in de nabijheid van knooppunt Klaverpolder en verzorgingsplaats Streepland.

Openbare inschrijving
Het Rijksvastgoedbedrijf is een openbare inschrijving gestart om een ontwikkelaar van deze drie windturbines te kunnen selecteren. Het gaat in dit geval om de uitgifte van een opstalrecht voor 20 jaar. Tot 14 september 2018 11:00 uur konden geïnteresseerde partijen het biedboek van deze locatie downloaden en op basis van de daarin gestelde voorwaarden een bieding uitbrengen. Onderdeel van de bieding is in ieder geval een plan van aanpak met betrekking tot de inpassing in de omgeving.

Bestemmingsplan
De provincie is voor de voorkeursvariant een Provinciaal Inpassingsplan gestart. Binnen die procedure doet het Rijksvastgoedbedrijf de aanvraag omgevingsvergunning voor de drie windturbines op rijksgronden. Deze procedures zijn inmiddels gestart, maar nog niet afgerond. De verwachting is dat het Provinciaal Inpassingsplan in september door de Provinciale Staten zal worden goedgekeurd.

Sociale participatie – Green deal
De provincie is al langer in gesprek met ontwikkelaars, gemeenten en bewoners over de plaatsing van de windturbines. Een en ander heeft geleid tot het sluiten van een brede Green Deal, waarin partijen met elkaar afspreken dat de opbrengsten uit de windturbines mede ten goede moeten komen aan de lokale gemeenschappen. Op die manier wil de provincie ook de lokale energietransitie ondersteunen en verder op gang brengen.

Ontwikkelaars die zich inschrijven op de Rijksgronden worden geacht zich te conformeren aan de Green Deal.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur&Taxaties
Contactpersoon: Dhr. Alwin Winkel
Telefoon: 088 115 80 14
E-mailadres: streepland@pelsrijcken.nl (alleen voor vragenronde)

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod