Objectinformatie:

Adres:Gelegen aan de oostzijde van de A16/A59 nabij station Lage Zwaluwe en verzorgingsplaats Streepland, Moerdijk
Huidig gebruik:Agrarisch/overig
Bestemming:Duurzame energie

Verwacht: opstalrecht voor plaatsing drie windturbines langs de A16

Omschrijving en ligging
De provincie Noord-Brabant heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te worden. Om dit te bereiken heeft de provincie samen met vier gemeenten het initiatief genomen om windenergie langs de A 16 te realiseren. Hiertoe is een aantal jaren geleden gestart met het project WindA16, waarbinnen 28 windturbines worden geplaatst langs de A16, op een aantal daarvoor aangewezen locaties.

Een drietal van deze windturbines staan nu gepland op Rijksgronden, in de nabijheid van knooppunt Klaverpolder, verzorgingsplaats Streepland.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een openbare procedure te starten, om een ontwikkelaar van deze drie windturbines te kunnen selecteren. Het gaat in dit geval om de uitgifte van een opstalrecht voor 20 jaar.

Bestemmingsplan
De provincie is voor de voorkeursvariant een Provinciaal Inpassingsplan gestart. Binnen die procedure doet het Rijksvastgoedbedrijf de aanvraag omgevingsvergunning voor de drie windturbines op rijksgronden.
Deze procedures zijn inmiddels gestart, maar nog niet afgerond. De verwachting is dat het Provinciaal Inpassingsplan in september door de Provinciale Staten zal worden goedgekeurd.

Sociale participatie – Green deal
De provincie is al langer in gesprek met ontwikkelaars, gemeenten en bewoners over de plaatsing van de windturbines. Een en ander heeft geleid tot het sluiten van een brede Green Deal, waarin partijen met elkaar afspreken dat de opbrengsten uit de windturbines mede ten goede moeten komen aan de lokale gemeenschappen. Op die manier wil de provincie ook de lokale energietransitie ondersteunen en verder op gang brengen.

Ontwikkelaars die zich inschrijven op de Rijksgronden worden geacht de Green Deal te ondertekenen.

Meer informatie
Meer informatie over de PIP-procedure en de Green Deal is te vinden op de website van de provincie Noord-Brabant.

Bekijk locatie in Google Maps


Contactgegevens

    
Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur&Taxaties
Contactpersoon: Mevr. Brenda Stad
Telefoon: 088-1158014
Emailadres: biedboek@rijksoverheid.nl