Objectinformatie:

Adres:Gelegen aan de oostzijde van de A16/A59 nabij station Lage Zwaluwe en verzorgingsplaats Streepland, Moerdijk
Huidig gebruik:Agrarisch/overig
Bestemming:Duurzame energie

Opstalrecht voor plaatsing drie windturbines langs de A16

WindA16
De provincie Noord-Brabant heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te worden. Om dit te bereiken heeft de provincie samen met vier gemeenten het initiatief genomen om windenergie langs de A16 te realiseren. Hiertoe is een aantal jaren geleden gestart met het project WindA16, waarbinnen 28 windturbines worden geplaatst langs de A16, op een aantal daarvoor aangewezen locaties.

Een drietal van deze windturbines staat gepland op Rijksgronden, in de nabijheid van knooppunt Klaverpolder en verzorgingsplaats Streepland.

Openbare inschrijving
Het Rijksvastgoedbedrijf start een openbare inschrijving om een ontwikkelaar van deze drie windturbines te kunnen selecteren. Het gaat in dit geval om de uitgifte van een opstalrecht voor 20 jaar. Tot 14 september 2018 11:00 uur kunnen geïnteresseerde partijen het biedboek van deze locatie downloaden en op basis van de daarin gestelde voorwaarden een bieding uitbrengen. Onderdeel van de bieding is in ieder geval een plan van aanpak met betrekking tot de inpassing in de omgeving.

Bestemmingsplan
De provincie is voor de voorkeursvariant een Provinciaal Inpassingsplan gestart. Binnen die procedure doet het Rijksvastgoedbedrijf de aanvraag omgevingsvergunning voor de drie windturbines op rijksgronden. Deze procedures zijn inmiddels gestart, maar nog niet afgerond. De verwachting is dat het Provinciaal Inpassingsplan in september door de Provinciale Staten zal worden goedgekeurd.

Sociale participatie – Green deal
De provincie is al langer in gesprek met ontwikkelaars, gemeenten en bewoners over de plaatsing van de windturbines. Een en ander heeft geleid tot het sluiten van een brede Green Deal, waarin partijen met elkaar afspreken dat de opbrengsten uit de windturbines mede ten goede moeten komen aan de lokale gemeenschappen. Op die manier wil de provincie ook de lokale energietransitie ondersteunen en verder op gang brengen.

Ontwikkelaars die zich inschrijven op de Rijksgronden worden geacht zich te conformeren aan de Green Deal.

SDE+ najaarsronde opent op 2 oktober 2018
Op 10 juli 2018 informeerde minister Wiebes de Kamer over de openstelling van de SDE+ najaarsronde 2018. De SDE+ is dit najaar geopend van 2 oktober tot 8 november 2018.

Voor meer informatie over de SDE+ najaarsronde verwijzen wij naar de (website van) Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer informatie
In het Biedboek en de bijbehorende bijlagen staat meer informatie over de locatie, de procedure en de eisen die aan de deelnemers en biedingen worden de gesteld.

Meer informatie over de PIP-procedure en de Green Deal is te vinden op de website van de provincie Noord-Brabant.

Bekijk locatie in Google Maps


Contactgegevens

    
Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur&Taxaties
Contactpersoon: Dhr. Alwin Winkel
Telefoon: 088 115 80 14
Emailadres: streepland@pelsrijcken.nl (alleen voor vragenronde)