Objectinformatie:

Adres:Soestdijkseweg Zuid 119, 3721 AA Bilthoven
Perceelgrootte: 12.484 ha

Binnenkort te koop: een unieke ontwikkelkans in Bilthoven

Omschrijving en ligging
De Schapenweide is een agrarisch gebied van ongeveer 12 hectare gelegen binnen de dorpsgrenzen van Bilthoven. Het gebied grenst aan de 1e Brandenburgerweg, Antonie van Leeuwenhoeklaan, Soestdijkseweg Zuid en de Groenekanseweg. Het perceel wordt omringd door groen, woningen en bedrijven (o.a. het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Plaatselijk staat het bekend als Soestdijkseweg 119 in Bilthoven. Het perceel is in volle eigendom van de Staat en staat kadastraal bekend als gemeente De Bilt, sectie F, nummers 5802 en 5804.

Bestemmingsplan
Op dit moment is de bestemming grotendeels Agrarisch, deels Groen en deels Bedrijf-Life science en Health. Voor meer informatie over het bestemmingsplan wordt verwezen naar de website van de gemeente De Bilt of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Onderzoek
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft gemeente De Bilt gevraagd een visie met uitgangspunten en randvoorwaarden op te stellen waar de toekomstige ontwikkelaar rekening mee moet houden. Voor de toekomstige ontwikkeling van de Schapenweide worden drie mogelijkheden onderzocht: Life Sciences-bedrijven, woningbouw of een combinatie van wonen en werken. Het college wil in de eerste helft van 2018 een voorkeursvariant van een van deze drie scenario’s voorleggen aan de gemeenteraad. Het is uiteindelijk aan de raad de visie (het ontwikkelperspectief) voor de Schapenweide vast te stellen als beleid voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied.

Bezoek de projectpagina van de gemeente.

Status procedure

  
  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Koopovereenkomst
  •  Levering
Bekijk locatie in Google Maps


Contactgegevens

    
Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. M.J.C. von Bönninghausen
Telefoon: 088-1158020
Emailadres: biedboek@rijksoverheid.nl