Huurrechten benzinestation locatie N. 'Bloksloot'
Gelegen aan de noordoostzijde van de rijksweg A7 ter hoogte van hectometerpaal 129.6
te De Fryske Marren

Geveild

Veiling huurrechten benzinestations vond plaats op 13 september 2017.

N. Bloksloot 1 0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen aan de noordoostzijde van de rijksweg A7 ter hoogte van hectometerpaal 129.6, De Fryske Marren

Geveild: locatie 'Bloksloot'

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft op 13 september 2017 via een veiling deze locatie voor een servicestation langs rijksweg A7 opnieuw verhuurd.

Het hoogste bod voor de huurrechten van de locatie Bloksloot bedraagt € 811.000,-. De hoogste bieder is Enviem Retail Real Estate B.V., dit is de zittende huurder.

Deze locatie is dit jaar voor de tweede ronde geveild, de eerste veiling vond 15 jaar geleden plaats. De opbrengsten van deze veiling gaan naar de rijksoverheid.

In totaal heeft het Rijksvastgoedbedrijf 14 tankstations langs rijkswegen via deze veiling opnieuw verhuurd. Van de geveilde tankstations blijven er 11 bij de oliemaatschappijen die er nu al zitten, 3 wisselen van huurder. De veiling levert de overheid € 27.412.600,- op.

Klik hier voor meer informatie over de veiling.

Veiling huurrechten benzinestations
Op 31 juli 2005 is de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen in werking getreden. Het doel van deze wet is het vergroten van de prijsconcurrentie op de markt van de verkoop van motorbrandstoffen langs wegen in beheer bij het Rijk en het verruimen van de toetredingsmogelijkheden tot deze markt. De overheid beoogt dit te bereiken door het huurrecht voor een periode van maximaal 15 jaren op alle locaties (circa 250) voor een benzinestation langs rijkswegen aan de hand van een vastgesteld schema te veilen.

De veiling zal openbaar, objectief, transparant, en niet-discriminatoir zijn, en voldoen aan de eisen van nationaal en Europees recht. Met de partij die in de veiling het hoogste bod op een huurrecht uitbrengt, zal een huurovereenkomst worden gesloten. De opbrengst van de eerste ronde van de veiling van het huurrecht komt ten goede aan de bestaande wederpartij van de Staat. Bij de locaties die voor de tweede keer (tweede ronde) worden geveild komt de opbrengst ten goede aan de Staat.

Dit jaar zullen de huurrechten voor 14 benzinestationlocaties worden geveild op 13 september 2017. In een eerder stadium was sprake van 16 locaties die dit jaar zouden worden geveild. In verband met geplande werkzaamheden aan rijkswegen zijn 2 locaties uit de veiling teruggetrokken.

Bij deze vijftiende veiling is voor het eerst sprake van acht locaties die voor de tweede ronde worden geveild. Deze locaties worden aangeduid als servicestation en zullen in een aparte ronde geveild worden.

Ronde 1: huurrechten voor 6 locaties voor een benzinestation langs rijkswegen
A. Locatie ‘De Gagel’, Landerd (A50)
B. Locatie ‘Hank’, Werkendam (A27)
C. Locatie ‘Dekkersland’, Staphorst (A28)
D. Locatie ‘Hoge Kwel’, Hollands Kroon (A7)
E. Locatie ‘Hooglanderveen’, Amersfoort (A28) - Teruggetrokken
F. Locatie ‘Han Stijkel’, Noordoostpolder (A6)
G. Locatie ‘Sassenheim’, Teylingen (A44)

Ronde 2: huurrechten voor 8 locaties voor een servicestation langs rijkswegen
H. Locatie ‘Mandelan’, Leeuwarden (A32)
I. Locatie ‘Nijpoort’, De Bilt (A27)
J. Locatie ‘Langveld’, Heerlen (A76)
K. Locatie ‘Amstelveen zz’, Amstelveen (A9) - Teruggetrokken
L. Locatie ‘De Beerze’, Bladel (A67)
M. Locatie ’T Goor’, Bladel (A67)
N. Locatie ‘Bloksloot’, De Fryske Marren (A7)
O. Locatie ‘De Mussels’, Midden-Drenthe (A28)
P. Locatie ‘Stienkamp’, De Fryske Marren (N31)

Veilingvolgorde bekend
Via een loting op het notariskantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn op 29 augustus 2017 is de veilingvolgorde van de stations bepaald. Het document met de veilingvolgorde is beschikbaar via de button 'Download meer informatie'.

Belangrijke data

Eind mei 2017
Biedboeken beschikbaar.

14 juli 2017
Uiterste datum indienen toelatingsformulier en bijlagen. Op 4 augustus wordt gecommuniceerd over de toelating tot de veiling.

25 augustus 2017
Voor de toegelaten deelnemers is dit de uiterste betaaldatum voor het entreegeld.

29 augustus 2017
Loting voor het bepalen van de volgorde waarop de huurrechten worden geveild.
Verzending biedkaarten aan de toegelaten deelnemers van de veiling.

13 september 2017
Veiling huurrechten 14 benzinestationlocaties.

Meer informatie over de voorwaarden, toelatings- en veilingprocedure? Onder de button 'download meer informatie' vindt u onder andere de brochure Veiling huurrechten bezinestations 2017.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Toelating
  •  Gunningsfase (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (6 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur & Taxaties
Contactpersoon: Dhr. P.H. Braaksma LL.B
Telefoon: 088-1158014
E-mailadres: postbus.rvb.benzineveiling@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod